Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Analiza genomică, spațială și epidemiologică pentru a informa intervențiile TB direcționate în Moldova

Perioada Februarie, 2018 - Decembrie, 2020
Finanțat Uniunea internațională împotriva tuberculozei și bolilor pulmonare, Inc.D/B/A Vital Yale University
Descrierea

Obiectivele proiectului sunt:

 1. De a oferi o caracterizare completă a modelelor de transmitere a TB în Republica Moldova;
 2. De a înțelege mai bine contribuția relativă a rezistenței dobândite și transmise a MDR-TB în Moldova;
 3. De a înțelege cum poate fi utilizată WGS pentru a informa direcționarea rațională a intervențiilor TB;
 4. De a crea capacitate la nivel local pentru interpretarea datelor WGS și înțelegerea capacității acestora în scop de informare a răspunsurilor locale;
 5. De a estima costurile și a explora fezabilitatea WGS în cadrul programului TB din Moldova.

Teste rapide pentru rezistența la medicamente pentru detectarea tuberculozei cu rezistență extensivă la medicamente

Perioada Septembrie, 2009 - Decembrie, 2020
Finanțat Regenții Universității din California din partea Campusului din San Diego
Descrierea

Scopul general al programului este de a reduce timpul mediu de detectare a XDR-TB de la luni la o săptămână. Timpul de detectare a XDR-TB va fi definit ca fiind numărul de zile de la inițierea testării până la înregistrarea rezultatelor finale ale tuturor medicamentelor pentru fiecare test.
Obiectivele programului sunt:

 1. De a reduce timpul mediu de detectare a XDR-TB de la luni la o săptămână;
 2. De a determina acordul dintre testele rapide și rezultatele standard DST.
 3. De a identifica baza genetică a rezultatelor discordante din Scopul 2.
 4. De a caracteriza tulpinile XDR-TB la nivel global.

Barometru de sănătate a populației Republicii Moldova, 2019

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2019
Finanțat Banca Mondială/Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Barometrul de Sănătate a Populației Republicii Moldova, 2019 a fost realizat al doilea an consecutiv pentru a identifica în dinamică percepția populației care utilizează serviciile de sănătate privind opinia generală despre starea din sistemul de sănătate precum și experiența privind utilizarea serviciilor medicale în asistența medicală primară și cea spitalicească.  Acest barometru de opinie a fost realizat în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”.

Descarcă


Evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale și prestația lucrătorilor medicali: rezultatele sondajului la externare, 2019

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2019
Finanțat Banca Mondială/Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Sondajul la externare a pacienților din 2019 privind evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale și prestația lucrătorilor medicali  este al doilea de acest fel în domeniul sănătății din Republica Moldova și a fost realizat, la fel ca și cel din 2018,  în cadrul proiectului  „Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”.

Descarcă


Accesibilitatea la medicamente prin prisma listei medicamentelor compensate

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2019
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Acest studiu are scopul de a analiza schimbările și provocările legate de ultimele revizuiri ale mecanismului de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de AOAM și de eliberare a medicamentelor către beneficiarii de medicamente.

Descarcă


Accesul la medicamente esențiale în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2019
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Acest studiu are scopul de a analiza și evalua implementarea conceptului de medicamente esențiale în sistemul național de sănătate și de a identifica factorii determinanți pentru a îmbunătăți aplicarea conceptului în practică.

Descarcă


Îngrijirile paliative in Republica Moldova, 2007-2017

Perioada Ianuarie, 2018 - Octombrie, 2019
Finanțat Soros Foundation Moldova/Open Society Foundation
Descrierea

Scopul proioectului este de a impulsiona dezvoltarea serviciilor de ingrijiri paliative pentru asigurarea accesului la servicii, ca parte integranta a dreptului la ingrijire medicala. In cadrul proiectului se efecteaza a analiza ampla a evoluției ingrijirilor paliative in perioada 2007-2017 pe domenii de ingrijiri paliative: organizare si administrare, finantare, resurse fizice si umane, prestare de servicii.

Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă


Analiza achiziției produselor medicale, testelor, reactivilor de laborator pentru diagnosticarea și monitorizarea tratamentului infecției HIV, TB și hepatitei în perioada 2017-2018.

Perioada Septembrie, 2018 - Iunie, 2019
Finanțat UNDP, UNAIDS
Descrierea

Studiul a avut drept scop analiza algoritmului stipulat în actele regulatorii naționale de management a procurării medicamentelor ARV, anti TB, antivirale (hepatita C) în suprapunere cu implementarea în realitate a acestuia și monitorizarea și analiza prețurilor de achiziție a acestor medicamente.


Sarcina în adolescență în Republica Moldova

Perioada Decembrie, 2018 - Mai, 2019
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul studiului sociologic calitativ este explorarea și identificarea factorilor cheie și a modelelor de comportament care duc la sarcina în vârsta adolescenţei, contribuind astfel la identificarea intervențiilor necesare pentru prevenirea lor.

Descarcă


Validarea indicatorilor de performanță de referință și interimari, ca parte a proiectului „Îmbunătățirea sănătății în serviciul oamenilor”

Perioada Iulie, 2018 - Martie, 2019
Finanțat Ministerul Sănătății Banca Mondială/Ucraina
Descrierea

Realizarea studiului pentru colectarea, procesarea, analiza și utilizarea informațiilor din fișele medicale ale pacienților, după cum este necesar pentru evaluarea de încredere a celor mai importanți indicatori ai Sistemului de evaluare pentru rezultatele proiectului „Îmbunătățirea sănătății în serviciul oamenilor”, verificarea și completarea datelor existente ale statisticilor medicale.


Asistență tehnică în fortificarea cadrului de colaborare a sectoarelor TB/HIV în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2018 - Decembrie, 2018
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Acest raport prezintă rezultatele asistenței tehnice oferite Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,  Programului Național de Control al Tuberculozei și Programului național de prevenire şi control al infecției HIV/SIDA şi infecțiilor cu transmitere sexuală  în fortificarea cadrului de colaborare a sectoarelor TB/HIV  în Republica Moldova.

Descarcă


Barometru de sănătate a populaţiei Republicii Moldova, 2018

Perioada Ianuarie, 2018 - Decembrie, 2018
Finanțat Banca Mondială/Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Barometrul de Sănătate a Populației a fost realizat pentru a identifica percepția populației care utilizează serviciile de sănătate privind opinia generală despre starea din sistemul de sănătate precum și experiența privind utilizarea serviciilor medicale în asistența medicală primară și cea spitalicească.  Acest barometru de opinie a fost realizat în cadrul proiectului ”Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”.

Descarcă


Evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale și prestația lucrătorilor medicali: Rezultatele sondajului la externare, 2018

Perioada Ianuarie, 2018 - Decembrie, 2018
Finanțat Banca Mondiala/Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Sondajul la externare a pacienților din 2018 privind evaluarea satisfacției pacienților cu privire la serviciile medicale și prestația lucrătorilor medicali  este primul de acest fel în domeniul sănătății din Republica Moldova și a fost realizat în cadrul proiectului  „Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”.

Descarcă


Evaluarea nevoilor pentru consolidarea capacităților ONG-urilor care lucrează cu populațiile cheie și furnizorii relevanți de servicii medicale din Moldova

Perioada Iunie, 2018 - August, 2018
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Acest studiu  are drept obiective:

 1. Evaluarea factorilor care influențează accesul și referirea populațiilor cheie la serviciile de prevenire a HIV;
 2. Evaluarea abordărilor de lucru ale organizațiilor cu populațiile cheie în domeniul prevenirii HIV;
 3. Elaborarea recomandărilor pentru creșterea acoperirii programului.

Descarcă


Asigurarea cu preparate ARV 2010-2016

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Soros Foundation Moldova/Open Society Foundation
Descrierea

Acest studiu este o continuare a studiului elaborat în anul 2013 în cadrul proiectului ”Monitorul Sănătății”, care a avut ca scop analiza situației privind procurarea de preparate ARV și identificarea unor scenarii posbile în contextul tranziției de la procurarea preparatelor din surse externe la procurarea din resurse naționale publice. În acest studiu au fost analizate aspectele de procurare în perioada de tranziție și au fost formulate anumite oportunități de intervenție pentru viitor. Descarcă


Strategia de advocacy, comunicare și mobilizare socială în controlul tuberculozei în Republica Moldova (anii 2018-2020)

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Prezenta strategie, concepută ca parte componentă a instrumentelor de realizare a Programului național de control al tuberculozei pentru anii 2016-2020, oferă o viziune integratoare asupra ACSM ca arsenal de mijloace de comunicare socială, acestea țintind în asigurarea schimbărilor de natură cognitivă, mintală și comportamentală în raport cu TB atât la scara întregii societăți, cât și a actorilor implicați în controlul maladiei și a persoanelor afectate de TB.

Descarcă


Auditul clinic al cazurilor de tuberculoză multidrog rezistentă în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul studiului: Generarea informației strategice despre calitatea managementului clinic al cazurilor TB MDR cu utilizarea ulterioară a acesteia în luarea deciziilor pentru prelungirea vieții și îmbunătățirea calității vieții acestor pacienți.

Obiectivele:

 1. Evaluarea cantitativă a calității serviciilor medicale acordate cazurilor TB MDR;
 2. Identificarea factorilor de risc pentru pacienții asociați cu rata de succes redusă a tratamentului TB MDR;
 3. Identificarea și sistematizarea posibilelor deficiențe în calitatea tratamentului cazurilor de TB MDR;
 4. Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătățirea managementului clinic al cazurilor de TB MDR.

Descarcă


Monitorizarea calității aerului în restaurante, cafenele și baruri din mun.Chișinău: Studiul situației după punerea în aplicare a legii privind controlul tutunului

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Acest studiu a avut drept scop de a măsura calitatea aerului, în restaurante, cafenele și baruri din mun. Chișinău, Republica Moldova.

Descarcă


Rezultatele monitorizării repetate a restaurantelor, cafenelelor, barurilor, instituțiilor medicale și de învățământ din mun.Chișinău, mun.Bălți și or.Cahul, privind implementarea Legii nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul tutunului”

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Acest studiu a avut drept scop monitorizarea repetată în restaurante, cafenele, baruri, instituții medicale și de învățământ din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul, privind implementarea Legii nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul tutunului” și Hotărârii Guvernului nr. 474 din  28.04.1998 ”Cu privire la aplicarea mașinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

Descarcă


Tuberculoza în Moldova: cunoștințe, atitudini și practici ale populației generale și ale populației cheie afectate, 2017

Perioada Ianuarie, 2017 - Decembrie, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul primar al studiului a fost evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici față de tuberculoză în rândul populației generale și a grupurilor-cheie afectate. În acest scop a fost realizat un sondaj care a cuprins 2 grupuri mari: populația generală și grupurilecheie afectate și anume: migranți, persoane care trăiesc cu HIV, persoane utilizatoare de droguri, persoane fără adăpost și persoane aflate în detenție.

Descarcă


Estimarea numarului de consumatori de droguri in penitenciare

Perioada Septembrie, 2017 - Octombrie, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Exerciţiul a avut ca obiectiv revizuirea tuturor datelor existente legate de consumatorii de droguri în penitenciare, precum şi referitor la experienţa de detenţie a consumatorilor de droguri, analiza şi triangularea datelor colectate şi efectuarea estimării populaţiei de deţinuţi CDI și estimarea beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor în sistemul penitenciar.

Descarcă


Estimarea mărimii grupului deținuți CDI

Perioada Septembrie, 2017 - Octombrie, 2017
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Exerciţiul a avut ca obiectiv revizuirea tuturor datelor existente legate de consumatorii de droguri în penitenciare, precum şi referitor la experienţa de detenţie a consumatorilor de droguri, analiza şi triangularea datelor colectate şi efectuarea estimării populaţiei de deţinuţi CDI ;i estimarea beneficiarilor programelor de reducere a riscurilor ]n sitemul penitenciar.


Studiu bio-comportamental integrat în populații cheie (CDI, LSC, BSB și deținuți) cu risc ridicat

Perioada Martie, 2016 - Septembrie, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul studiului a fost de a aduna informații strategice cu privire la factorii de risc care contribuie la transmiterea HIV, virusului Hepatitei B și C și a bolilor cu transmitere sexuală în rândul populației cheie precum persoane care injectează droguri (PCID), lucrători sexuali comerciali (LSC), bărbați care fac sex cu bărbați (BSB) și prizonieri pentru o mai bună sprijinire, planificare și proiectare a viitoarelor programe de prevenire.

Descarcă


Estimarea numarului de consumatori de droguri injectabili, lucratoarele sexului commercial si barbatilor care fac sex cu barbatii in Republica Moldova, 2017

Perioada Aprilie, 2017 - August, 2017
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul exercițiului este estimarea numărului de consumatori de droguri injectabile (CDI), lucrătoarelor sexului comercial (LSC) și bărbaților care fac sex cu bărbații (BSB) în Republica Moldova. 

Descarcă


Evaluarea implicării organizaţiilor neguvernamentale (ONG) în controlul TB în Republica Moldova

Perioada Februarie, 2017 - Martie, 2017
Finanțat The Global Fund to Fight Against AIDS,Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Evaluarea grantului acordat de Fondul Global ONG-urilor mici are drept scop generarea informaţiei despre punctele forte şi punctele slabe privind angajamentul ONG-urior în controlul TB, acţiunile necesare pentru asigurarea sustenabilităţii şi domeniile potenţiale pentru intervenţii viitoare. 

Obiectivele specifice sunt:

1. De a evalua eficacitatea şi eficienţa contribuţiei ONG-urilor

2. De a avalua sustenabilitatea dincolo de sprijinul Fondului Global

3. De a genera informaţii despre punctele forte şi punctele slabe privind angajamentul ONG-urilor

4. De a identifica domeniile potenţiale pentru intervenţii viitoare 


Rezultatele monitorizării cafenelelor, barurilor, restaurantelor din mun.Chișinău și mun.Bălți privind implementarea Legii nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul tutunului” și a HG nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea mașinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, în perioada 23 septembrie – 6 noiembrie 2016

Perioada Ianuarie, 2016 - Decembrie, 2016
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Acest studiu a avut drept scop monitorizarea restaurantelor, cafenelelor, baruri, instituții medicale și de învățământ din mun. Chișinău, mun. Bălți și or. Cahul, privind implementarea Legii nr.278 din 14.12.2007 ”Privind controlul tutunului” și Hotărârii Guvernului nr. 474 din  28.04.1998 ”Cu privire la aplicarea mașinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”.

Descarcă


Estimarea numarului de consumatori de droguri în penitenciare

Perioada Septembrie, 2016 - Decembrie, 2016
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Exercițiul de estimare a mărimii grupului deținuți CDI a fost efectuat în cadrul programului “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Turbeculozei și Malariei, implementat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate de comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare. 

Descarcă


Studiul UNFPA privind fluxurile financiare pentru planificarea familiei în 2014 în Republica Moldova

Perioada Octombrie, 2015 - Octombrie, 2016
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul principal al sondajului a fost îmbunătățirea calității datelor și consolidarea capacității naționale a autorităților publice și a instituțiilor naționale de a monitoriza fluxurile de resurse și de a elabora politici bazate pe dovezi și eficiente din punct de vedere al costurilor privind sănătatea reproductivă, inclusiv planificarea familiei. Sondajul a inclus cartografierea și studierea cheltuielilor din resursele naționale și internaționale pentru planificarea familiei și prognozarea bugetului național preconizat pe viitor pentru planificarea familiei pentru anii 2016 și 2017. 


Analiza politicii privind bolile netransmisibile în Moldova

Perioada Noiembrie, 2015 - Ianuarie, 2016
Finanțat Institutul Elvețian Tropical și de Sănătate Publică
Descrierea

Aceasta analiza a avut ca scop realizarea unei analize aprofundate a stării curente, a punctelor forte și a provocărilor cadrului de politici privind prevenirea bolilor netransmisibile (BN) în Moldova.


Studiu de bază referitor la proiectul privind nivelul de referință al indicatorului în informații despre pacienți din spitalele din Cahul, Orhei și Edineț

Perioada Noiembrie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat GIZ Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor Medicale
Descrierea

Scopul a fost includerea indicatorului de referință în proiectul GIZ privind Îmbunătățirea Calității și Eficienței Serviciilor Medicale în spitalele din Moldova.


Publicitatea şi promovarea ţigărilor la punctele de comercializare

Perioada Decembrie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Studiul Calitativ în rândul copiilor din ciclul primar de studii „Publicitatea și promovarea țigărilor la punctele de comercializare” se axează pe determinarea reacției copiilor la publicitatea și promovarea produselor din tutun la punctele de comercializare. Principalele constatări ale studiului arată că în spațiile comerciale, toți consumatorii, indiferent de vârstă sau de faptul că sunt sau nu fumători, sunt expuși influenței sloganelor și imaginilor care stimulează fumatul.

Descarcă


Estimarea costurilor asociate programelor de prevenire HIV in sistemul penitenciar

Perioada Septembrie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Scopul exercițiului este estimarea costurilor necesare pentru programele de reducere a riscurilor în sistemul penitenciar per beneficiar pentru a identifica mecanisme de suport financiar din partea statului şi a surselor financiare alternative celor de la Fondul Global.


Accesul la medicamente compensate în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2014 - Decembrie, 2015
Finanțat Fundația Soros-Moldova/Fundația pentru o Societate Deschisă
Descrierea

Scopul acestui studiu a fost identificarea barierelor din sistemul actual al medicamentelor rambursate la nivel de reglementare, operațional și financiar, identificarea opiniilor și practicilor populației în accesarea medicamentelor și impactul asupra stării de sănătate. Acest studiu a fost realizat pentru a măsura contribuția medicamentelor rambursate privind accesul la medicamente în Republica Moldova. 

Descarcă


Asigurarea cu medicamente ale spitalelor din R. Moldova

Perioada Ianuarie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat Fundatiei Soros-Moldova
Descrierea

Această analiză face o caracteristică amplă a sistemului curent de aprovizionare cu medicamente a spitalelor, identificarea factorilor posibili care contribui la întreruperea livrarii medicamentelor si la funcționalitatea sistemului de aprovizionare cu medicamente, formularea opțiunilor care ar fi necesare pentru remedierea procesului de aprovizionare cu medicamente a instituțiilor sanitare.

Descarcă


Evaluarea serviciilor de prevenire HIV in rindul BSB in Republica Moldova

Perioada Iulie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul acestei evaluări a fost studierea programelor existente de servicii de prevenire HIV pentru BSB și oferirea unor recomandări practice pentru îmbunătățirea acestora în direcția creșterii acoperirii, precum și a altor indicatori UNGASS.

Descarcă


Barometru de opinie. Accesul şi calitatea serviciilor medicale spitaliceşti în percepţia populaţiei din Republica Moldova.

Perioada Ianuarie, 2015 - Decembrie, 2015
Finanțat Fundatiei Soros-Moldova
Descrierea

Scopul principal al studiului a fost identificarea celor mai relevante obiecţii şi insatisfacţii ale pacienţilor în raport cu serviciile de diagnostic, tratament şi cazare în spitale.
Obiectivele de suport ale cercetării au constat în evidenţierea factorilor care determină în esenţă performanţa funcţională a staţionarelor, precum şi a barierelor în obţinerea asistenţei necesare.

Descarcă


Evaluarea la sfârșit de proiect a intervențiilor menite să promoveze o abordare integrată a dezvoltării serviciilor destinate adolescenților și tinerilor cu cel mai mare risc implementat în perioada Martie 2012 - Decembrie 2014

Perioada Decembrie, 2014 - Octombrie, 2015
Finanțat UNICEF Moldova
Descrierea

Scopul principal a constat în evaluarea rezultatelor și realizărilor la sfârșit de proiect în raport cu obiectivele proiectului și documentarea bunelor practici, lecțiilor învățate pentru programare în viitor.


Evaluarea Centrelor Comunitare pentru suportul tratamentului pacienților cu tuberculoză în condiții de ambulatoriu în Republica Moldova

Perioada Mai, 2015 - Iunie, 2015
Finanțat The Global Fund to Fight Against AIDS,Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Evaluarea curentă a CC pentru îngrijirea ambulatorie în RM are următoarele obiective:

1) Să evalueze eficacitatea serviciilor curente ale CC.

2) Să evalueze actuala și potențial viitoarea integrare a serviciilor CC în sistemul de sănătate din țară.

3) Să evalueze sustenabilitatea serviciilor în condiții de ambulatoriu a modelului CC după reducerea treptată a sprijinului oferit de către Fondul Global.

4) Să facă recomandări pentru un model sustenabil al serviciilor ambulatorii în țară.


Evaluarea accesului persoanelor care trăiesc cu HIV la servicii de sănătate

Perioada Martie, 2014 - Martie, 2015
Finanțat The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Scopul studiului a fost accesibilitatea geografică și financiară și acceptabilitatea serviciilor de sănătate, utilizarea serviciilor medicale generale, utilizarea serviciilor medicale specializate pentru persoanele  care trăiesc cu HIV, disponibilitatea terapiei antiretrovirale și calitatea asistenței medicale în timpul sarcinii și nașterii pentru femeile care trăiesc cu HIV.

Descarcă


Auditul clinic al cazurilor de co-infecție TB/HIV în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2014 - Decembrie, 2014
Finanțat The Global Fund to Fight Against AIDS,Tuberculosis and Malaria
Descrierea

Scopul studiului: Generarea informaţiei strategice despre calitatea managementului clinic al cazurilor
de co-infecţie cu TB/HIV cu utilizarea ulterioară a acesteia în luarea deciziilor privind creşterea speranţei de viaţă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii PTHIV.
Obiective:

 1. Evaluarea cantitativă a calităţii serviciilor medicale acordate cazurilor de coinfecţie cu TB/HIV;
 2. Identificarea factorilor de risc asociaţi mortalităţii cazurilor de TB/HIV;
 3. Identificarea şi sistematizarea posibilelor deficienţe în calitatea managementului cazurilor de co-infecţie TB/HIV;
 4. Evaluarea cauzelor de deces al PTHIV;
 5. Elaborarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea managementului clinic al cazurilor de co-infecţie TB/HIV.

Descarcă


Guvernanța spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate: soluții pentru Republica Moldova

Perioada Martie, 2014 - Decembrie, 2014
Finanțat Fundația Friedrich Ebert Stichtung
Descrierea

Acest studiu are ca scop analiza modelului de guvernanță a spitalelor din Republica Moldova, pentru
a stabili măsura în care acesta corespunde descrierilor teoretice, practicilor curente și modelelor de succes.

Descarcă


Sondaj privind accesul la serviciile de sănătate în Republica Moldova

Perioada Septembrie, 2014 - Decembrie, 2014
Finanțat UNICEF Moldova
Descrierea

Raportul AHSS 2012 descrie accesul populației din Moldova la serviciile de sănătate și cheltuielile de sănătate în cadrul ultimului episod al bolii și oferă o comparație a acestora cu datele de referință colectate în anul 2000 înainte de introducerea asigurării medicale. În plus, oferă o imagine transsectorială a dimensiunilor de acoperire cu servicii de sănătate în baza cadrului Tanahashi, având la bază datele colectate atât din modulul Access to Health, cât și din MICS 2012.

Descarcă


Opinia populaţiei privind pericolul expunerii la fumul de tutun şi eficienţa legilor antifumat

Perioada Ianuarie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Acest studiu s-a realizat în premiera în Republica Moldova si are scopul de a determina optiunile populatiei vizavi de interdictia fumatului în localurile publice si în spatiile de munca închise, precum si în transportul public. Studiul ofera detalii despre drepturile nefumatorilor de a respira aer nepoluat de fumul de tutun în spatiile publice si la locul lor de munca, analizeaza pozitia populatiei fata de doleantele fumatorilor de a fuma la locurile de munca, în localurile publice, inclusiv în restaurante si baruri, prezinta opinia populatiei privind majorarea taxelor la tigari. Cercetarea a testat si daca populatia ar sustine o persoana din conducerea tarii sau un partid politic, care va promova ferm o lege ce va proteja sanatatea oamenilor si, în primul rând, a copiilor de fumul de tutun.

Descarcă


Eficienţa politicilor de îmbunătăţire a accesului la medicamente prin aprobarea şi înregistrarea preţurilor de producător la medicamente

Perioada Ianuarie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Acest document analizeaza eficiența politicilor de îmbunătățirea accesului la medicamente prin aprobarea și înregistrarea prețurilor de producător la medicamente în Republica Moldova.

Descarcă


Tuberculoza în Moldova: cunoştinţe, atitudini şi practici ale populaţiei generale, 2012

Perioada Ianuarie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Sondajul a fost efectuat de către Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice “CIVIS” în cadrul proiectului “Sporirea rolului pacientului și a comunității în controlul tuberculozei în Moldova” finanțat de Fondul Global de combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

Descarcă


Impactul negativ al exclusivitatii datelor asupra accesului la medicamente

Perioada Ianuarie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Aceasta analiza expres a avut ca scop analiza Impactul negativ al exclusivitatii datelor asupra accesului la medicamente. Această publicaţie apare în cadrul proiectului „Monitorul Sănătăţii” implementat de Centrul PAS cu suportul financiar al Fundaţiei Soros Moldova.

Descarcă


Calitatea aerului în localurile de alimentaţie publică: Rezultatele studiului de monitorizare a calităţii aerului în restaurantele, cafenelele şi barurile din mun. Chişinău

Perioada Ianuarie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Campaign for Tobacco-Free Kids” şi “Bloomberg Philanthropies”
Descrierea

Acest studiu a avut drept scop monitorizarea restaurantelor, cafenelelor, baruri, instituții medicale și de învățământ din mun.Chișinău.

Descarcă


Asigurarea cu preparate ARV din sursele publice pentru anii 2014-2016: scenarii posibile

Perioada Decembrie, 2013 - Decembrie, 2013
Finanțat Soros Foundation-Moldova
Descrierea

Scopul studiului a fost susținerea tranziției de la procurarea preparatelor antiretrovirale din surse externe la procurarea lor din surse publice, prin analiza situației curente de tratament al HIV şi a practicilor curente de procurare, necesității pentru anii  2014 -­ 2016, prin analiza unorscenarii posibile pentru procurarea preparatelor antiretrovirale, precum şi la identificarea aspectelor strategice generale şi priorităţilor în baza cărora trebuie să fie elaborată Strategia de cheltuieli pentru sectorul sănătăţii 2014 -­ 2016. Descarcă


Model inovator de gestionare a cazurilor MDR-TB în ambulatoriu în contextul implementării metodelor rapide de diagnostic. Proiect demonstrativ în Republica Moldova

Perioada Aprilie, 2012 - Martie, 2013
Finanțat Otsuka SA
Descrierea

Scopul general al programului este de a combina utilizarea testelor de diagnosticare rapidă pentru a identifica pacienții cu MDR-TB și tratamentul acestora în condiții de ambulator.
Obiectivele programului sunt:
1) De stabilit dacă modelul bazat pe tratament ambulatoriu pentru gestionarea cazurilor MDR-TB în Moldova poate:

 • Preveni răspândirea/amplificarea tuberculozei rezistente la medicamente prin limitarea spitalizării;
 • Menține și/sau îmbunătăți aderența și rezultatele tratamentului pentru MDR-TB obținută prin intermediul modelului de tratament spitalicesc;
 • Dezvolta/spori capacitatea serviciilor privind administrarea tratamentului pentru MDR-TB și gestionarea efectelor secundare;
 • Contribui la controlul infecțiilor (de exemplu, screening-ul contactelor);

2) De evaluat impactul testelor rapide asupra inițierii regimurilor de tratament corespunzător și asupra managementului tratamentului;
3) De comparat performanța și timpul de examinare pentru:

 • Microscopie pe frotiu, GeneXpert, cultura pe medii solide (LJ) și lichide (MGIT) în identificarea M. Tuberculosis;
 • GeneXpert și DST fenotipic în identificarea rezistenței la rifampicină;
 • GenoType MTBDRsl (LPAsl) pe mostre de spută și pe izolate de cultură și DST fenotipice în identificarea rezistenței la fluorochinolone, preparate injectabile (kanamicină, amikacină și capreomicină) și etammbutol;

4) De comparat rezultatele tratamentului în cadrul modelului de îngrijire în ambulatoriu a pacienților MDR-TB cu datele istorice ale rezultatelor tratamentului în cadrul modelului de îngrijire în spital în caz de MDR-TB;
5) De evaluat impactul testelor rapide în reducerea întârzierii în diagnosticare la identificarea MDR-TB.


Plăți suplimentare pentru saloane cu confort sporit în spitalele publice: pro și contra

Perioada Ianuarie, 2012 - Decembrie, 2012
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Aceasta analiza express a avut scopul de a studia experienta internationala dar si a face o evaluare a riscurilor posibilie asupra accesului si calitatii serviciilor medicale, efectul economic si implicatiile asupra coruptiei în sistemul sanatatii, legalitatea initiativei promovate precum si necesitatea pastrarii serviciilor medicale contra plata în cadrul spitalelor publice din Republica Moldova.

Descarcă


Eficiența spitalelor publice din Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2012 - Decembrie, 2012
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Studiul a avut ca scop evaluarea eficienței spitalelor publice și determinanții acesteia, prin intermediul următoarelor obiective specifice:

 1. Analiza eficienței tehnice a spitalelor publice prin prisma utilizării fondului de paturi;
 2. Analiza eficienței tehnice a spitalelor publice prin prisma relației resurse alocate rezultate generate;
 3. Elucidarea factorilor care influențează eficiența tehnică a spitalelor publice și formularea recomandărilor de rigoare.

Descarcă


Evaluarea terapiei de substituție cu opioide în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2012 - Decembrie, 2012
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Evaluarea serviciilor de tratament de substituție cu opioide în Moldova a fost realizată în cadrul programului „Fortificarea controlului HIV în Moldova, 2015 - 2017”, finanțat de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate din colaborare cu Dispensarul Republican de Narcologie.

Descarcă


Bariere și factori care facilitează accesul la servicii de sănătate în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2011 - Iunie, 2012
Finanțat OMS
Descrierea

Acest raport, în mod specific, are scopul de:

 1. a revizui impactul amendamentelor din 2009 şi 2010 la Legea cu privire la Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală asupra persoanelor sărace şi celor neasigurate;
 2. a examina barierele şi factorii ce facilitează accesul la serviciile de sănătate în Republica Moldova, cu un accent specific asupra barierelor întîlnite de persoanele excluse din punct de vedere social şi de alte grupuri vulnerabile/cu risc înalt.

Descarcă


Monitorul Sănătății: Accesul și calitatea serviciilor medicale spitalicești în percepția populației din Republica Moldova

Perioada Decembrie, 2010 - Decembrie, 2011
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul principal al studiului a fost identificarea nivelului de satisfacție și percepție a calității diagnosticului, tratamentului și cazării în spitale. Principalele obiective au fost identificarea factorilor care determină performanța funcțională a spitalelor, precum și a barierelor în recepționarea asistenței medicale corespunzătoare, urmărind următoarele aspecte: accesul la instituții, gestionarea internării în spital și tratamentului în staționar; aspecte cheie în calitatea serviciilor în percepția pacienților, aspecte legate de plățile proprii neoficiale și accesul financiar la serviciile de staționar; nivelul de satisfacție de serviciile spitalicești la diferite niveluri de îngrijire. 

Descarcă


Evaluarea Inițiativei de Conduită Integrală a Maladiilor la copii în Republica Moldova 2000-2010

Perioada Decembrie, 2010 - August, 2011
Finanțat UNICEF
Descrierea

Scopul principal a fost evaluarea impactului programului IMCI asupra sănătății copiilor din Republica Moldova și identificarea barierelor pentru asigurarea sustenabilității, acceptării și integrării programului. Obiectivele au fost următoarele: 1) Evaluarea relevanței, eficacității, eficienței și contribuției la cadrul general de politici privind sănătatea mamei și copilului; 2) Evaluarea de impact a stării de sănătate a copiilor, ținând cont de situația de referință, calendarul intervențiilor și evaluarea dimensiunilor de gen și a grupurilor vulnerabile, acolo unde este necesar. 

Descarcă


Analiza de impact a reformelor în domeniul sănătății

Perioada Ianuarie, 2010 - Decembrie, 2010
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Acest document de politici prezinta o analiza de impact a reformelor promovate de Ministerul Sănătății în perioada septembrie 2009 – ianuarie 2010. Analiza de impact a reformelor în sanatate face parte din initiativa mai largă a Centrului PAS de implementare a Monitorului Sănătății în Moldova, un mecanism de monitorizare a situației din domeniul sănătății prin aplicarea unei metodologii comprehensive.

Descarcă


Studiul politicii privind gradul descentralizarii

Perioada Ianuarie, 2010 - Decembrie, 2010
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Studiul prezinta o sinteză şi o imagine generală privind descentralizarea în general, dar şi posibilitatea de aplicare a diferitor forme de decentralizare în cadrul sistemului de sănătate din Republica Moldova.

Descarcă


Studiul politicii privind gradul descentralizării administrative în domeniul sănătății publice

Perioada Decembrie, 2008 - Decembrie, 2009
Finanțat Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, oficiul din Moldova
Descrierea

În interesele acestui studiu au fost evaluate nivelului de cunoştinţe în rândul lucrătorilor medicali şi ai reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la procesul de descentralizare din domeniul sănătăţii, a fost descrisă atitudinea personalului medical şi a reprezentanţilor APL faţă de gradul existent de descentralizare şi necesitatea descentralizării sau centralizării sistemului sănătăţii, precum şi a atitudinii persoanelor intervievate faţă de oportunitatea procesului de autonomizare sau privatizare din sectorul asistenţei medicale primare şi alte nivele de administrare ale sănătăţii.

Descarcă


Factorii de risc asociați cu insuccesul și ineficiența tratamentului direct observat al tuberculozei în Republica Moldova

Perioada Septembrie, 2007 - Octombrie, 2009
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu eșecul și lipsa DOT în vederea sugerării unor măsuri adecvate pentru creșterea ratei de succes a tratamentului. Studiul a fost conceput pentru a examina calitativ și cantitativ factorii asociați cu lipsa și eșecurile tratamentului tuberculozei. Partea cantitativă a studiului examinează factorii asociați cu lipsa și eșecurile tratamentului la pacienții cu TB, în timp ce studiul calitativ explorează opinia furnizorilor (de asistență medicală primară și a specialiștilor în tratamentul tuberculozei) asupra factorilor asociați cu rezultatele slabe ale tratamentului.

Descarcă


Analiza echității în sănătatea mamei și copilului

Perioada Iulie, 2009 - Octombrie, 2009
Finanțat UNICEF
Descrierea

Studiul descrie și evaluează gradul de inechitate în indicatorii privind mamele și copiii și alți indicatori-cheie care se referă cauzal la sănătatea maternă și a copilului în Republica Moldova. Analiza echității se bazează pe conceptul de determinanți multifactoriali ai sănătății, luând în considerare că inegalitățile în sănătate apar și sunt menținute printr-o distribuție inegală a bunăstării, cunoștințelor, stilului de viață, rata ocupării forței de muncă, accesului la educație, aprovizionare cu apă și canalizare, producția de alimente și sprijinul social. Studiul se concentrează pe descrierea stării de inechitate în indicatorii de sănătate maternă și a copilului în Moldova, prin analiza celor trei tipuri de indicatori: rezultate la nivel înalt, rezultate intermediare cheie și rezultate structurale. În acest sens, au fost aplicate atât tehnici descriptive, cât și cantitative. Acestea includeau colectarea și descrierea datelor disponibile din alte studii conexe, dar și tehnici cantitative (curba de concentrare, indicele de concentrare , teste de semnificație, etc.) pentru a încerca cuantificarea gradului de inechitate în raport cu bunăstarea. 

Descarcă


Date privind sondajul național privind rezistența la medicamente anti-TB

Perioada Septembrie, 2007 - Septembrie, 2009
Finanțat Alianţa Americană Internaţională pentru Sănătate (AIHA)
Descrierea

Scopul sondajului: determinarea prevalenței rezistenței la medicamente anti-tuberculoză, printre cazurile noi și tratate anterior (utilizate ca indicatori pentru rezistența primară și respectiv dobândită la medicamente), nivelul MDR TB, modelul de rezistență și implicațiile pentru controlul tuberculozei în Moldova.
Obiectivele de bază:

 1. Estimarea prevalenței rezistenței la medicamente anti-tuberculoză, în special la MDR, în cazurile noi și tratate anterior în sectorul civil și cel penitenciar;
 2. Compararea rezultatelor celui de-al doilea sondaj cu cel precedent pentru a evalua tendințele rezistenței;
 3. Estimarea dacă rezistența la medicamente are aceeași distribuție în diferite regiuni ale țării;
 4. Perceperea tendinței rezistenței la medicamente în timp.

Cercetare operațională privind prevalența HIV în noile cazuri de tuberculoză din Moldova

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2008
Finanțat USAID, OMS
Descrierea

Studiul a avut scopul de a determina acuratețea estimării prevalenței HIV la pacienții cu TB.
Obiective:

 1. Estimarea prevalenței HIV în cazurile noi de TB detectate în Moldova
 2. Estimarea cunoștințelor despre HIV în rândul pacienților cu TB din Moldova
 3. Revelarea atitudinii pacienților cu TB față de HIV/SIDA
 4. Măsurarea gradului de acoperire cu HIV CTV a pacienților cu TB.

Descarcă


Programe și proiecte în desfășurare

Viitorul fără fumat

Perioada Aprilie, 2024 - Decembrie, 2024
Buget USD 79,437
Finanțat Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM)
Descrierea

Scopul proiectului este informarea și protejarea tinerilor din Republica Moldova de influențele negative ale industriei tutunului, prin organizarea sesiunilor de informare privind daunele fumatului, a campaniilor de informare și educare, la nivel național, privind riscurile asociate fumatului și promovarea unui stil de viață sănătos fără tutun.

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea gradului de educație și conștientizare a nocivității consumului de tutun pentru sănătate.
 2. Organizarea unei campanii de informare și sensibilizare a tinerilor, în mass-media online și rețele sociale, despre daunele fumatului pentru sănătate.
 3. Dezvoltarea capacităților și abilităților de informare a cadrelor didactice și profesioniștilor din domeniul sănătății în promovarea informațiilor și educare adolescenților și tinerilor în ceea ce privește nocivitatea consumului de țigări, în baza unui ghid care va cuprinde informații specifice despre daunele fumatului asupra sănătății adolescenților și tinerilor.

Programul de țară UNFPA pentru Moldova 2023-2027

Perioada Februarie, 2024 - Noiembrie, 2024
Buget USD 40,000
Finanțat UNFPA
Descrierea

Scopul proiectului: Îmbunătățirea politicilor și a structurilor de răspundere pentru consolidarea capacitățile sistemului de sănătate, ale instituțiilor și ale comunităților de a furniza informații, servicii și consumabile în cea ce privește sănătate sexuală și reproductivă bazate pe drepturile omului și centrate pe client pentru femei și tineri, în special pentru cei care au scăpat cel mai mult din vedere, inclusiv în contexte umanitare.
Obiectivul: Realizarea unui studiu calitativ privind factorii care influențează adoptarea serviciilor de planificare familială/utilizarea contraceptivelor moderne în rândul a 12 grupuri vulnerabile de populație din Republica Moldova, cu scopul de a identifica cauzele principale ale nevoii încă mari nesatisfăcute de planificare familială la nivel național


Sustenabilitatea serviciilor pentru populațiile cheie din Europa de Est și Asia Centrală („EEAC”)

Perioada Ianuarie, 2022 - Decembrie, 2024
Buget USD 498,486.00
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Focusul proiectului:
2 țări: Belarus, Kazakhstan
Obiective:

 1. Instituționalizarea modelelor și proceselor eficiente de răspuns la HIV în regiunea EECA pentru a avea un impact asupra cascadei de îngrijiri HIV în regiune;
 2. Înlăturarea barierelor din calea serviciilor pentru populațiile cheie pentru a promova intervenții de sănătate de calitate bazate pe principiile drepturilor omului; abordarea barierelor de gen în calea serviciilor;
 3. Advocacy bugetară pentru servicii sustenabile pentru populațiile cheie din regiunea EEAC.

Programe și proiecte închise

E dreptul tău să fii sănătos

Perioada Iulie, 2023 - Decembrie, 2023
Buget EUR 25,000
Finanțat Uniunea Europeană (prin Slovak AID și People in Need)
Descrierea

Scopul proiectului este diversificarea formatelor jurnalistice pentru creșterea vizibilității platformei Sănătate INFO și asigurarea accesului publicului la diverse formate de prezentare a informației din domeniul sănătății și drepturilor pacienților.

Obiectivele proiectului:

 1. Diversificarea produselor media prin crearea de conținut video, audio, multimedia, infografice, formate care nu au mai fost utilizate de către Sănătate INFO.
 2. Elaborarea de produse media originale și oferirea posibilității utilizatorilor de alegere a formatului de informare care le place.
 3. Atragerea unui public nou pe platformă, sporirea vizibilității site-ului Sănătate INFO și a numărului de utilizatori.

Programul de țară UNFPA pentru Moldova 2023-2027

Perioada Aprilie, 2023 - Decembrie, 2023
Buget USD 21,166
Finanțat UNFPA
Descrierea

Scopul proiectului: Îmbunătățirea politicilor și a structurilor de răspundere pentru consolidarea capacitățile sistemului de sănătate, ale instituțiilor și ale comunităților de a furniza informații, servicii și consumabile în cea ce privește sănătate sexuală și reproductivă bazate pe drepturile omului și centrate pe client pentru femei și tineri, în special pentru cei care au scăpat cel mai mult din vedere, inclusiv în contexte umanitare.
Obiectivele:

 1. Elaborarea și promovarea pe scară largă a 10 articole scrise bazate pe interviuri realizate în mass-media cu părțile interesate relevante din sectoarele sănătății, protecției sociale, poliției, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ medical, facultăților de drept, asistență socială, precum și cu autoritățile publice locale și ONG-urile care lucrează cu lucrătorii G7 sexului - reflectând opinia privind colaborarea între mai multe părți interesate în asigurarea drepturilor fundamentale ale comunității lucrătorilor sexuali.
 2. Conceperea și realizarea unui spectacol de teatru tematic imersiv "Dincolo de aparențe" - pentru a facilita înțelegerea experiențelor traumatice trăite de lucrătorii sexuali și a stigmatizării, prejudecăților și discriminării cu care se confruntă, prin implicarea publicului.
 3. Organizarea unei expoziții publice "Dincolo de aparențe" - pentru a facilita, prin intermediul unei prezentări artistice, creșterea gradului de conștientizare a publicului și înțelegerea experiențelor traumatice trăite de lucrătorii sexuali și a stigmatizării, prejudecăților și discriminării cu care se confruntă aceștia, împreună cu o dezbatere publică care va urma - care se va concentra pe provocările și soluțiile pentru asigurarea unui mediu propice necesar pentru abilitarea comunității lucrătorilor sexuali în cadrul eforturilor de prevenire a HIV la nivel național

MOMENTUM Transformarea imunizării de rutină

Perioada Februarie, 2023 - Aprilie, 2024
Buget USD 88,676
Finanțat JSI Research & Training Institute, Inc
Descrierea

Scopul proiectului: Creșterea nivelului de vaccinare împotriva COVID-19 în Macedonia de Nord, Moldova, Serbia și Bosnia și Herțegovina

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

 1. Impulsionarea cererii de vaccinare în rândul populațiilor prioritare.
 2. Corectarea miturilor și contracararea dezinformării prin intermediul comunicării de schimbare comportamentală și al strategiilor orientate către mass-media.
 3. De a promova oportunitățile de învățare între specialiștii din țară și între țări.

Facilitarea participării civice în procesul decizional în sănătate

Perioada Ianuarie, 2023 - Decembrie, 2023
Buget USD 70,000
Finanțat Soros Foundation Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a contribui la realizarea angajamentelor autorităților publice, în special aprobarea cadrului normativ în domeniul farmaciei, îngrijirii paliative și alte priorități asumate în actul de guvernare, prin responsabilizarea autorităților publice privind angajamentele asumate în fața cetățenilor pentru a asigura drepturile și echitatea în sănătate, prin prisma celor patru funcții principale ale sistemului de sănătate: organizarea și administrarea, prestarea serviciilor, finanțarea și generarea de resurse (umane, medicamente, dispozitive medicale etc.).
Obiectivele proiectului:

 1. Către finele anului 2023 documentele de politici publice în domeniul farmaciei, îngrijirilor paliative și alte priorități asumate în actul de guvernare, promovate și aprobate de Guvern.
 2. Către finele anului 2023 procesul de consultare publică a deciziilor în materie de sănătate, prin promovarea și participarea mai mare a societății civile, astfel încât participarea acesteia să aibă un impact semnificativ asupra procesului decizional al Guvernului, va cuprinde 100% din proiectele de decizii în sănătate, care au impact asupra asigurării drepturilor și echității în sănătate, la care au fost prezentate recomandări ale societății civile.

Democrație participativă pentru drepturi și echitate în sănătate

Perioada Iunie, 2022 - Iunie, 2023
Buget USD 65,500
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a crește responsabilitatea autorităților publice față de angajamentele asumate în fața cetățenilor, în special cele legate de drepturile și echitatea în sănătate și transpuse în documentele de politici publice.
Obiectivele proiectului:

 1. Îmbunătățirea procesului de consultare publică a deciziilor în materie de sănătate prin promovarea și participarea mai mare a societății civile, astfel încât participarea acesteia să aibă un impact semnificativ asupra procesului decizional al Guvernului.
 2. Consolidarea dimensiunii democratice participative a societății civile pentru a îmbunătăți capacitatea acesteia să reprezinte interesele cetățenilor, a influența elaborarea politicilor și facilita un impact sporit al vocii societății civile asupra procesului decizional al autorităților executive.

Asistență tehnică CRG pentru evaluarea diferitelor modele CLM în Tadjikistan

Perioada Aprilie, 2022 - Iunie, 2022
Buget USD 35,642
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul consultanței e să furnizeze societății civile și comunităților din Tadjikistan informații despre modelele CLM pentru a monitoriza genul și drepturile omului la serviciile de TB și HIV pentru a susține un cadru CLM coordonat și unificat.

Obiective:

 1. Identificarea și documentarea modelelor CLM în curs de implementare și planificate (de exemplu, One Impact, ReACT, Prevent TB), precum și potențiale modele noi;
 2. Facilitarea unui proces consultativ pentru a evalua punctele forte, punctele slabe, oportunitățile și amenințările (SWOT) ale diferitelor modele CLM și utilizarea, scalabilitatea și sustenabilitatea acestora pentru a monitoriza barierele legate de gen și drepturile omului în calea serviciilor TB și HIV;
 3. Facilitarea unui proces consultativ pentru elaborarea de recomandări pentru un cadru CLM unificat pentru TB și HIV;
 4. Cartografierea OSC-urilor/ONG-urilor interesate să se implice în CLM a barierelor legate de gen și drepturile omului în tuberculoză și HIV;
 5. Sprijinirea OSC/ONG-urilor să pledeze cu actorii cheie și părțile interesate pentru utilizarea abordărilor centrate pe oameni și CLM.

Programul de țară UNFPA pentru Republica Moldova

Perioada Martie, 2022 - Decembrie, 2022
Buget USD 41,666
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este sporirea capacității sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care ar asigura acces universal și calitate înaltă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, respectarea drepturilor reproductive, inclusiv servicii specifice pentru femei, adolescenți și tineri. Utilizarea datelor dezagregate calitative privind sănătatea sexuală și reproductivă cu accent pe tineri gender sensibilă.

Obiectivele:

 1. Conceptualizarea și desfășurarea unei campanii de conștientizare pe rețelele sociale „Dincolo de aparențe” care reflectă poveștile umane ale lucrătorilor sexuali (dezvoltarea unui concept și a componentelor campaniei în rețelele sociale - articole și podcasturi - care reflectă poveștile umane anonime ale lucrătorilor sexuali, care urmează să fie promovate prin intermediul rețelelor sociale canale media care vor avea ca scop creșterea gradului de conștientizare la nivel național și promovarea drepturilor omului ale lucrătorilor sexuali - comunicarea participativă joacă un rol vital în creșterea conștientizării și gândirii critice și, în consecință, contribuind la crearea unui mediu favorabil pentru împuternicirea comunității);
 2. Consolidarea capacităților personalului a 20 de ONG-uri care lucrează cu populații cheie (personal și lucrători de la egal la egal) pentru consolidarea conexiunilor dintre serviciile de prevenire HIV și alte servicii de SSR (dezvoltarea pachetului de instruire și desfășurarea unui atelier de formare off-line care vizează îmbunătățirea mecanismului de trimitere între ONG-uri). și comunitățile KP și furnizorii de asistență medicală, satisfacând astfel comunitățile KP-urilor mai largi de prevenire a HIV și alte nevoi SSR);
 3. Dezvoltarea și lansarea unui curs interactiv inovator de e-learning pentru ONG-urile care lucrează cu populații cheie (personal și lucrători de la egal la egal) cu privire la consolidarea conexiunilor dintre serviciile de prevenire HIV și alte servicii SSR (disponibilitatea cursului de e-learning are ca scop asigurarea durabilității consolidarea capacității tematice, având în vedere fluctuația mare a personalului ONG-urilor și a voluntarilor de la egal la egal).

Societatea civilă regională și participarea comunității în Raportul de guvernare STP 2022

Perioada Ianuarie, 2022 - Aprilie, 2022
Buget USD 7,000
Finanțat UNOPS/Stop TB Partnership
Descrierea

Scop: Utilizarea organizațiilor și rețelelor regionale ale societății civile TB pentru sporirea participării societății civile și a comunităților afectate de TB la Raportul de guvernare STP 2022 prin implicarea respondenților din partea comunității afectate de TB sau societății civile în fiecare dintre țările vizate.

Obiective:

 1. Susținerea angajamentului comunităților afectate de TB în evaluările naționale de guvernare a TB;
 2. Coordonarea participarii și feedback-ul comunităților afectate de TB și ale societății civile la evaluările naționale de guvernare a TB.

Planuri de acțiune costificate pentru aspecte legate de comunități, drepturile omului și aspecte de gender (CRG) în tuberculoză: Timpul pentru traducerea recomandărilor din evaluările CRG în contextul tuberculozei în acțiuni concrete cu buget și limite temporale

Perioada Decembrie, 2021 - Decembrie, 2022
Buget USD 148,140
Finanțat UNOPS/Stop TB Partnership
Descrierea

Scopul proiectului: Transformarea răspunsului la tuberculoză in unul bazat pe drepturi, echitabil și fără stigmatizare, cu comunitățile în centru, precum si utilizarea Covid-19 ca o oportunitate strategică de a reveni pe drumul cel bun și de a accelera progresul către obiectivele UNHLM.
Obiective:

 1. Organizarea si implementarea campaniilor eficiente care vizează în primul rând factorii de decizie regionali pentru a crește eforturile de responsabilitate UNHLM 2022 legate de angajamentele CRG și pentru a susține eforturile de recuperare a eforturilor in raspunsul TB pentru a atenua impactul COVID-19. Dezvoltarea Planurilor de actiuni costificate în întreaga regiune, pentru a se asigura că fiecare țara EECA cu o Evaluare TB CRG elaborează, adoptă și finanțează un Plan național de acțiune TB CRG.
 2. Să contribuie la realizarea răspunsului la tuberculoză la nivel de țara bazat pe drepturi, echitabil și fără stigmatizare, cu comunitățile în centru prin dezvoltarea planurilor de acțiuni costificate în Armenia, Azerbaijan, Kazahstan și Tajikistan.

Evaluarea independentă a realizării rezultatelor Planului de tranziție HIV/TB al Ucrainei

Perioada Octombrie, 2021 - Octombrie, 2022
Buget USD 77,361
Finanțat Mecanismul de sprijin tehnic al Fondului Global
Descrierea

Scopul proiectului este de a conduce o evaluare independentă a realizării rezultatelor Planului de tranziție HIV/TB al Ucrainei pentru a dezvolta recomandări și acțiuni detaliate in vederea consolidarii și sprijinirii în continuare de catre Fondul Global. Recomandările ar urma să devină baza unui nou plan de instituționalizare a mecanismului existent de contractare a serviciilor de prevenire HIV pentru populațiile cheie și vulnerabile, cu o viziune de viitor pentru serviciile de suport ale persoanelor care trăiesc cu HIV și încorporarea serviciilor de îngrijire a TB.

Obiectiv: Măsurarea gradului de atingere a angajamentelor de către stat incluse în Planul de tranziție HIV/TB.


Implementarea soluțiilor digitale pentru asistență clinică si psiho-socială virtuală și monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în TSO (Support-OST)

Perioada Iunie, 2021 - Decembrie, 2022
Buget USD 50,000
Finanțat UNODC, UNDP și UNAIDS
Descrierea

Scopul general al proiectului este de a asigura asistență clinică si psiho-socială virtuală continuu pentru persoanele aflate în tratamentul TSO pentru a îmbunătăți aderența și pentru a asigura monitorizarea respectării drepturilor persoanelor în TSO, a barierelor fizice și economice și a problemelor de calitate legate de accesul la serviciile TSO.


Obiectiv: Creșterea sprijinului acordat persoanelor aflate în TSO, atât de către personalul medical, cât și de către colegii din organizațiile societății civile, în funcție de nevoile individuale ale fiecăruia dintre beneficiari pentru îmbunătățirea accesului și aderenței la tratament.


Programul de țară UNFPA pentru Republica Moldova

Perioada Aprilie, 2021 - Decembrie, 2021
Buget USD 32,407
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este sporirea capacității sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care ar asigura acces universal și calitate înaltă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, respectarea drepturilor reproductive, inclusiv servicii specifice pentru femei, adolescenți și tineri. Utilizarea datelor dezagregate calitative privind sănătatea sexuală și reproductivă cu accent pe tineri gender sensibilă.

Obiectivele:

1) Consolidarea capacității personalului ONG-urilor în domeniul prevenirii HIV în rândul populațiilor-cheie (3 cursuri tematice on-line despre prevenirea HIV care vor fi efectuate pentru personalul a 20 de ONG-uri care lucrează cu populațiile cheie):

 1. „Consolidarea capacităților lucrătorilor de teren în aplicarea tehnicilor de schimbare a comportamentului și de consiliere motivațională, cu scopul de a asigura calitatea/eficacitatea intervențiilor de reducere a noxelor și de sprijin psihosocial”;
 2. „Consolidarea capacităților lucrătorilor de teren în aplicarea tehnicilor de mobilizare comunitară în rândul grupurilor vulnerabile de populație în contextul HIV/SIDA, cu scopul de a asigura/crește accesul la intervenții de reducere a riscurilor și de sprijin psihosocial”;
 3. „Instrument practic pentru sănătate, drepturi și bunăstare pentru programele HIV și SSR cu populații cheie tinere”;

2) Dezvoltarea unui curs inovator de învățare on-line pentru personalul ONG-urilor (inclusiv 5 module de instruire tematică de inducție privind prevenirea HIV în rândul populațiilor cheie, inclusiv tinerilor PK) - pentru a asigura sustenabilitatea intervențiilor de consolidare a capacității pentru 20 de ONG-uri care lucrează cu populații cheie.


Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2021 - Decembrie, 2023
Buget EUR 5,074,723
Finanțat Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul programului este de a reduce suferința umană și povara socioeconomică asociată cu TB și HIV / SIDA în Moldova, de a contribui la crearea unui mediu favorabil și sisteme care să fie centrate pe persoane, sensibile la gen și bazate pe drepturile omului, pentru a crea un răspuns eficient și durabil la TB și HIV, prin (i) extinderea accesului la servicii eficace și moderne de diagnostic, tratament și prevenire a TB și (ii) reducerea decalajului în progresul către țintele 90-90-90: creșterea depistării precoce a HIV, asigurarea unei extinderi rapide a tratamentului ARV și îmbunătățirea calității îngrijirilor HIV, prin promovarea intervențiilor inovatoare de prevenire.

Obiective principale sunt:

 1. Asigurarea accesului universal la diagnosticarea și depistarea timpurie și calitativă a tuberculozei (cu accent pe TB RR / MDR) - prin implementarea testelor rapide de diagnostic molecular, îmbunătățirea calității și acoperirii testelor de sensibilitate la medicamente (DST) și promovarea depistării active a cazurilor (screening pentru TB în grupurile cu risc înalt)
 2. Îmbunătățirea rezultatelor tratamentului pacienților cu DR-TB prin implementarea schemelor de tratament scurte modificate și extinderea abordărilor centrate pe persoană, suportului integrat al pacienților și activităților de monitorizare;
 3. Reducerea transmiterii TB prin extinderea tratamentului preventiv eficient și îmbunătățirea controlului infecției;
 4. Creșterea depistării precoce a HIV, extinderea tratamentului ARV și îmbunătățirea calității îngrijirilor HIV prin promovarea abordărilor inovatoare de testare, asigurarea accesului la TARV de calitate, implementarea modelelor diferențiate de tratament și îngrijire HIV/TARV centrate pe persoană și remedierea legăturilor slabe în continuumul îngrijirii HIV;
 5. Prevenirea transmiterii HIV, prin extinderea acoperirii intervențiilor inovatoare de prevenire în rândul populațiilor cheie, integrarea platformelor de servicii de sănătate la nivel comunitar și eliminarea dihotomiei dintre prevenirea HIV și continuum îngrijirilor HIV;
 6. Consolidarea sistemului de sănătate;
 7. Consolidarea sistemului comunitar; și
 8. Eliminarea barierelor legate de drepturile omului și de gen și atingerea obiectivului zero discriminare.

Consolidarea îngrijirilor paliative în Republica Moldova

Perioada Decembrie, 2020 - Februarie, 2022
Buget Fundația Soros-Moldova
Finanțat USD 57,499
Descrierea

Scopul proiectului constă în implementarea în Republica Moldova a modelului biopsihosocial de îngrijiri paliative finanțate din fondul de bază al asigurării obligatorii de asistență medicală. Obiectivele proiectului sunt următoarele:

 1. Promovarea instituirii şi dezvoltării capacităților Platformei/Coaliției Naționale pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative;
 2. Pledarea prin intermediul Platformei/Coaliției Naționale pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative în favoarea aprobării cadrului legislativ favorabil abordării multidisciplinare a îngrijirilor paliative cu finanțare din Fondul de bază al asigurării obligatorii de asistență medicală;
 3. Promovarea prin intermediul Platformei/Coaliției Naționale pentru Consolidarea Îngrijirilor Paliative a implementării eficiente și efective a prevederilor noilor reglementări legislative în domeniul îngrijirilor paliative, cu focalizare pe cadrul regulatoriu de organizare și funcționare serviciilor de îngrijiri paliative.

Sprijin pentru reformarea asistenței medicale primare în Moldova

Perioada Octombrie, 2020 - Noiembrie, 2020
Buget EUR 9,686
Finanțat Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova. Proiectul este finanțat în cadrul programului lituanian de cooperare pentru dezvoltare și promovare a democrației
Descrierea

Scopul proiectului este de a acorda suport pentru dezvoltarea unui nou model de asistență medicală primară, în baza practicilor internaționale care și-au dovedit eficiența.

Obiectivul de bază este:
Elaborarea unor recomandări pentru reformarea asistenței medicale primare în baza practicilor internaționale care și-au demonstrat eficiența, care să contribuie la reorganizarea centrelor de asistență medicală primară cu statut juridic independent, elaborarea noilor principii de activitate care să stimuleze motivația, să asigure stabilitatea, autoreglementarea, responsabilitatea și principiile democratice.


Asigurarea informării corecte și combaterea dezinformării în pandemia COVID-19 (Activitate complementară proiectului Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova)

Perioada Octombrie, 2020 - Ianuarie, 2022
Buget USD 38,000
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a spori gradul de conștientizare și de înțelegere de către opinia publică a răspunsului fiecărui individ, comunitate și autorități ale statului la pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

Obiectivele de bază sunt:

 1. Promovarea în societatea moldovenească a surselor de informare credibile în perioada pandemiei COVID-19.
 2. Promovarea și menținerea în mass-media a fluxului informațional pe tema COVID-19 din surse credibile, bazate pe dovezi și argumentate de către specialiști calificați.

Studiul privind răspunsul de sănătate publică al Republicii Moldova la pandemia de COVID-19. (Cercetare complementară proiectului Monitorul sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova (continuare, 2020)

Perioada Octombrie, 2020 - Decembrie, 2020
Buget USD 8,000
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a evalua nivelul de pregătire, alertă și răspuns în domeniul sănătății publice al Republicii Moldova pentru a identifica, gestiona și îngriji noile cazuri de COVID-19, prin prisma recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății.
Obiectivul de bază este:
Asigurarea acoperirii răspunsului de sănătate publică al Republici Moldova, prin prisma recomandărilor OMS cu privire la COVID-19.


Fondul ONU pentru populație: Programul de Țară pentru Republica Moldova

Perioada Aprilie, 2020 - Decembrie, 2020
Buget USD 22,487
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este sporirea capacității sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care ar asigura acces universal și calitate înaltă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, respectarea drepturilor reproductive, inclusiv servicii specifice pentru femei, adolescenți și tineri.
Obiectivul:

 • Fortificarea capacităților personalului ONG-urilor privind prestarea serviciilor calitative de prevenire HIV populațiilor cheie.

Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la bunele practici internaționale

Perioada Ianuarie, 2020 - Iunie, 2021
Buget USD 125,000
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul:

 • Sporirea accesului populației la medicamente prin îmbunătățirea cadrului legislativ în domeniul farmaciei.

Obiectiv:

 • Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la cele mai bune practici internaționale.

Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator

Perioada Noiembrie, 2019 - Decembrie, 2020
Buget USD 69,800
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a facilita accesul populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator

Obiective de baza sunt:

 1. Ajustarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale (LNME) pentru adulți și copii prescrise în condiții de ambulator, în baza cadrului curent de reglementare și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
 2. Elaborarea unui set de indicatori de monitorizare a accesului la medicamente esențiale pentru adulți și copii prescrise în condiții de ambulator.
 3. Elaborarea Regulamentului pentru Comitetul de Selectare a medicamentatelor esențiale.

Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator

Perioada Noiembrie, 2019 - Decembrie, 2020
Buget USD 34,900
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a facilita accesul populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator Obiective de baza sunt:

 1. Ajustarea Listei Naționale a Medicamentelor Esențiale (LNME) pentru adulți și copii prescrise în condiții de ambulator, în baza cadrului curent de reglementare și recomandările Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).
 2. Elaborarea unui set de indicatori de monitorizare a accesului la medicamente esențiale pentru adulți și copii prescrise în condiții de ambulator.
 3. Elaborarea Regulamentului pentru Comitetul de Selectare a medicamentatelor esențiale.

Pledoarie pentru implementarea unui mecanism durabil de asigurare a transparenței banilor publici în sănătate

Perioada Iunie, 2019 - August, 2020
Buget USD 29,993
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este creșterea transparenței, responsabilității, eficienței economice și efectivității cheltuirii banilor publici de către instituțiile de sănătate finanțate din banii publici.

Obiectivul de bază este realizarea implementării eficiente și efective a prevederilor legislative și normative de transparență financiară și activitate a instituțiilor de sănătate finanțare din banii publici.


Sănătos Informațional

Perioada Martie, 2019 - Octombrie, 2019
Buget USD 6,937
Finanțat Internews Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a combate cu argumente și cu ajutorul specialiștilor din sănătate informațiile false privind pericolele la care ar fi supuși oamenii în momentul în care interacționează cu medicina.

Obiectivele: 

1) Creșterea nivelului de cultură a populației pentru sănătate prin prezentarea de informații veridice, bazate pe dovezi, de expertiză, care demonstreaza falsuri / mituri greșite ale sănătății;

2) Combaterea informațiilor manipulatoare și distorsionate de la oficialii guvernamentali și alți actori cu argumente, referințe la legislație, analiză, dovezi și prezentarea lor sub formă de analiză, investigații, știri pe Platforma E-Sănătate.md


Fondul ONU pentru populație: Programul de Țară pentru Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2019
Buget USD 47,539
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este sporirea capacității sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care ar asigura acces universal și calitate înaltă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, respectarea drepturilor reproductive, inclusiv servicii specifice pentru femei, adolescenți și tineri. ;I utilizarea datelor dezagregate calitative privind sănătatea sexuală și reproductivă cu accent pe tineri gender sensibilă.

Obiectivele:

1) Evaluarea indicatorilor de sănătate sexuală și reproductiva colectați în sistemul de sănătate;

2) Studiul sarcina în adolecență în Republica Moldova;

3) Evaluarea complianței serviciilor oferite de ONGurile care prestează servicii populațiilor cheiei și prestatorilor de servicii medicale cu prevederile instrumentelor complexe SWIT, MSMIT, TRANSIT, IDUIT.


TB-REP 2.0: Promovarea îngrijirii de calitate TB centrate pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului

Perioada Ianuarie, 2019 - Decembrie, 2021
Buget USD 4,998,976
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul general al programului este de a încuraja depistarea precoce a cazurilor de tuberculoză și de a îmbunătăți rezultatele tratamentului cu accent deosebit pe tuberculoza rezistentă la medicamente, în unsprezece țări din Europa de Est și Asia Centrală prin implicarea activă a comunității și a societății civile și prin instituirea sistemelor integrate de îngrijire TB centrată pe persoană capabile să răspundă nevoilor populațiilor cheie și vulnerabile.

Intervențiile programului sunt structurate în jurul a două obiective principale:

1) Asigurarea angajării depline a comunităților și societății civile în prevenirea și îngrijirea tuberculozei pentru a îmbunătăți depistarea cazurilor de TB și TB-DR și rezultatele tratamentului;

2) Consolidarea sistemelor de sănătate pentru a permite sistemelor integrate de îngrijire a TB și TB-DR centrate pe pacient să facă față provocărilor și să răspundă necesităților populațiilor-cheie.

Partenerii: Oficiul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa (OMS/ EURO) Coaliția Europeană de luptă împotriva tuberculozei (TBEC)TB People și Global TB Caucus (GTBC). 

 


Modelul de îngrijire centrat pe necesitățile persoanelor în Moldova: implementarea metodelor digitale pentru o mai bună aderență la tratament

Perioada Iulie, 2018 - Martie, 2021
Buget USD 423,250
Finanțat Inițiativa TB REACH a Parteneriatului Stop TB, finanțat de Guvernul Canadei și Fundația Bill & Melinda Gates, Faza 6
Descrierea

Scopul proiectului este promovarea modelului de îngrijire centrat pe necesitățile persoanelor cu tuberculoză prin aplicarea metodelor digitale pentru asigurarea finalizării cu succes a tratamentului.

Obiectivele:

1) Creșterea aderenței la tratament prin implementarea la nivel național a metodelor digitale de monitorizare a tratamentului (VOT-tratament video-observat);

2) Creșterea rolului pacientului în modelul de îngrijire centrat pe persoană, prin implicarea comunității în colectarea, analiza și comunicarea informației despre disponibilitatea și calitatea serviciilor, barierele și inegalități întâmpinate în accesarea acestor servicii, prin intermediul monitorizării din partea comunității.


Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2018 - Decembrie, 2020
Buget EUR 3,960,620
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul programului este de a reduce povara TB (inclusiv M / XDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB. 

Obiectivele:

1) Asigurarea accesului universal la diagnosticul precoce al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv și cazuri cu TB RR/MDR/ XDR-TB;

2) Consolidarea abordărilor centrate pe pacient în tratamentul M / XDR-TB;

3) Consolidarea capacităților pentru realizarea unui control eficient al co-infecţiei TB/HIV.


Fondul ONU pentru populație: Programul de Țară pentru Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2018 - Decembrie, 2018
Buget USD 60,295
Finanțat UNFPA Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este sporirea capacității sistemului de sănătate de a dezvolta și implementa politici și programe la toate nivelurile care ar asigura acces universal și calitate înaltă a serviciilor de sănătate sexuală și reproductivă, respectarea drepturilor reproductive, inclusiv servicii specifice pentru femei, adolescenți și tineri. ȘI utilizarea datelor dezagregate calitative privind sănătatea sexuală și reproductivă cu accent pe tineri gender sensibilă.

Obiectivele:

1) Numărul lucrătorilor ONG instruiți și care utilizează instrumentele comprehensive HIV pentru populațiile cheie (SWIT, MSMIT, TRANSIT, IDUIT);

2) Sistemul informațional național de sănătate include date dezagregate cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și violența bazata pe gen.


Îngrijiri paliative în Republica Moldova

Perioada Decembrie, 2017 - Septembrie, 2019
Buget USD 47,378
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a impulsiona dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative pentru asigurarea accesului la servicii, ca parte integrantă a dreptului la îngrijire medicală.

Obiectivele:

1) De a evalua evoluția îngrijirilor paliative în perioada 2007-2017 în Republica Moldova;

2) De a evalua/cerceta cantitativ și calitativ accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova;

3) De a compila și disemina Raportul final „Îngrijiri paliative în Republica Moldova. 10 ani de schimbare”.


Sporirea accesului populației la medicamente

Perioada Noiembrie, 2017 - Iunie, 2019
Buget USD 70,140
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este de a promova și contribui la îmbunătățirea implementării în RM a unei Liste naționale de Medicamente Esențiale (LNME) ajustată la Lista Medicamentelor Esențiale (LME) a OMS și a unei Liste de medicamente Compensate conformă cu LNME în cadrul unui mecanism transparent, holistic, expres și fezabil de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare medicală obligatorie.

Obiectivele:

1) Evaluarea implementării conceptului de medicamente esențiale în sistemul de sănătate național și identificarea factorilor de fortificare al transferului conceptului în practica națională;

2) Evaluarea mecanismului de evaluare, includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare medicală obligatorie.


Monitorizarea repartizării și utilizării banilor din cadrul Fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală din Moldova

Perioada Iunie, 2017 - Mai, 2018
Buget 36,000 USD
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul general al proiectului este de a monitoriza și promova transparența utilizării banilor publici din cadrul sistemului asigurării obligatorii de asistență medicală, asigurând accesul la întregul proces, pornind de la deciziile Consiliului de Administrare al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), până la contractarea instituțiilor medico-sanitare publice/private și raportare.

Proiectul include cinci componente:

1) Stabilirea parteneriatelor cu CNAM și cu instituțiile medico-sanitare publice/private;

2) Asigurarea transparența utilizării banilor publici și promovarea îmbunătățirii legislației care să asigure transparența utilizării banilor publici;

3)  Identificarea elementelor cu risc corupțional în procesul de repartizare și utilizare a banilor publici și elaborarea propunerilor de politici și advocacy;

4) Dezvoltarea și lansarea unui produs online de promovare și asigurare a transparenței;

5) Diseminarea informațiilor în vederea prezentării comprehensibile a acestora opiniei publice cu scopul sporirii conceptului de responsabilitate socială.


Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant, 2016 – 2020

Perioada Octombrie, 2016 - Ianuarie, 2020
Buget 730,000 USD
Finanțat Banca Mondială / Parteneriatul Global pentru Responsabilizare Socială
Descrierea

Obiectivul proiectului este abilitarea cetățenilor prin promovarea unui mediu adecvat pentru implementarea intervențiilor de responsabilitate socială în Republica Moldova ce vor rezulta în îmbunătățirea guvernanței și a eficacității sectorului de sănătate.

Proiectul are 4 componente:

1) Promovarea monitorizării de către cetățeni a performanței instituțiilor spitalicești;

2) Consolidarea sistemului de plată bazat pe performanță  în asistența medicală primară;

3) Crearea unui mediu favorabil dialogului public în domeniul sănătății;

4) Facilitarea cunoașterii în scopul de a spori eficacitatea intervențiilor de responsabilitate socială în Republica Moldova.

Indicatorii de rezultat și de proces - Descarcă


TB-REP: Proiectul Regional de fortificare a sistemelor de sănătate pentru un control eficient al tuberculozei și tuberculozei rezistente în țările Europei de Est și Asiei Centrale, 2016-2018

Perioada Ianuarie, 2016 - Decembrie, 2018
Buget USD 6,051,191
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul general al TB-REP este de a îmbunătăți indicatorii TB si TB-DR în țările EECA vizate, printr-o abordare de consolidare a sistemelor de sănătate care va duce la adoptarea pe larg a principiilor centrate pe pacient în activitățile de prevenire a TB și DR-TB, precum și în prestarea tratamentului și serviciilor de îngrijire a pacientului.

Acesta are la bază 3 obiective principale:

1) Sporirea angajamentului politic în controlul tuberculozei și TB-M/XDR prin cooperare regională și schimb de practici pentru o administrare mai bună a programelor naționale TB;

2) Dezvoltarea și diseminarea bunelor practici privind sistemele eficiente de prestare a serviciilor TB pentru punerea în aplicare a abordărilor centrate pe pacient și modelelor inovative de îngrijire;

3) Asigurarea finanțării durabile a activităților de control al TB si mecanisme eficiente de alocare a fondurilor.

Proiect Regional TB-REP include 11 țări  - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan. Organizațiile care participă în cadrul proiectului TB-REP: organizația neguvernamentală din Republica Moldova Centrul PAS ca destinatar principal, Oficiul Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa (OMS / EURO), Coaliția TB Europe (TBEC), TB People și Global TB Caucus (GTBC).


Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova, 2015-2017

Perioada Iulie, 2015 - Decembrie, 2017
Buget EUR 6,116,310.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul programului este reducerea poverii tuberculozei (inclusiv TB MDR/ XDR-) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului comun la diagnostic și tratament de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management al PNCT.

Obiectivele:

1) Asigurarea accesului comun la diagnostic rapid și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv TB M/XDR;

2) Asigurarea  accesului comun la tratament de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv TB MDR / XDR;

3) Consolidarea abordărilor centrate pe pacient pentru  tratamentul  TB MDR / XDR;

4) Îmbunătățirea managementului tuberculozei asociate cu HIV;

5) Consolidarea capacităților de management, coordonare, monitorizare și evaluare ale Programului Național de control al tuberculozei.


Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova, 2015-2017

Perioada Ianuarie, 2015 - Decembrie, 2017
Buget EUR 8,248,729.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul proiectului este de a susține un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova în vederea reducerii prevalenței în rândul populațiilor cheie afectate și mortalității cauzate de SIDA, prin îmbunătățirea accesului populațiilor cheie afectate la servicii esențiale de prevenire, diagnostic, tratament, îngrijire și suport.

Acesta are la bază 3 obiective principale:

1) De a spori accesul la servicii de prevenire HIV bazate pe dovezi;

2) De a asigura accesul universal la servicii comprehensive de tratament, îngrijire și suport;

3) De a consolida capacitățile comunității și asigura durabilitatea programului.


Fortificarea capacităţilor de diagnostic al TB şi depistarea MDR prin implementarea metodei GeneXpert MTB/RIF la nivel raional, cu accent pe grupurile de risc sporit: deţinuţi şi PTHS

Perioada Octombrie, 2014 - Martie, 2016
Buget USD 929,682
Finanțat Organizaţia Mondială a Sănătăţii, TB-REACH
Descrierea

Scopul proiectului este de a extinde accesul rapid de diagnostic al TBC în Moldova prin implementarea  metodei rapide GeneXpert MTB/RIF, cu accent special pe grupurile cu risc sporit.

Obiectivele:

1) Fortificarea capacitaţilor de diagnostic al TB prin implementarea metodei rapide GeneXpert la nivel raional.                                                                      

2) Fortificarea capacităţilor de diagnostic al TBC în sistemul penitenciar si facilitarea creării unui sistem informaţional în acest scop.                                                

3) Fortificarea capacităţilor de diagnostic al TBC în rîndurile persoanelor care traiesc cu HIV/SIDA.


Fortificarea capacităţilor de diagnostic al TB şi depistarea MDR prin implementarea metodei GeneXpert MTB/RIF la nivel raional, cu accent pe grupurile de risc sporit: deţinuţi şi PTHS

Perioada Octombrie, 2011 - Septembrie, 2014
Buget USD 996,964
Finanțat Organizaţia Mondială a Sănătăţii, STOP TB Partnership
Descrierea

Scopul proiectului este de a îmbunătăți diagnosticul cazurilor de tuberculoză și confirmarea rapidă a cazurilor de tuberculoză cu rezistență multiplă la medicamente prin implementarea metodei GeneXpert MTB/RIF la nivel periferial, cu accent pe grupurile de risc sporit: deţinuţi şi persoane HIV infectate.

Obiectivele:

1) Implementarea metodei GeneXpert MTB/RIF la nivel periferic;

2) Intensificarea notificării cazurilor printre deținuți prin metoda Xpert si fortificarea sistemului informațional TB în sectorul penitenciar;

3) Intensificarea notificării cazurilor printre PTH prin metoda Xpert.


Integrarea intervenţiei timpurii în cadrul sistemelor socio-medicale existente în Republica Moldova”, în anul 2011

Perioada Aprilie, 2011 - Decembrie, 2011
Buget EUR 18,890
Finanțat Fundatia Soros Moldova, CIP Voinicel
Descrierea

Scopul proiectului - dezvoltarea cadrului legal pentru Intervenţia Timpurie la Copii în Republica Moldova.

Obiectivul de bază: Elaborarea Regulament-cadru de activitate a serviciului de intervenţie timpurie la copii în Republica Moldova care prevede, în special: Dispoziţii generale privind ITC;  Principiile de organizare a serviciului ITC; Scopul şi obiectivele serviciului ITC; Organizarea şi fincţionarea serviciului ITC; Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii serviciului ITC; Managementul serviciului ITC; Modul de finanţare a serviciului ITC; Structura de state recomandată pentru echipa de specialişti în serviciul ITC şi pentru dotarea tehnică.  


Pledoarie pentru crearea Consiliului Național de Coordonare pentru Controlul Tutunului și dezvoltarea și aprobarea legislației naționale comprehensive conforme Convenției-cadru OMS privind Controlul Tutunului - Moldova fără tutun

Perioada Februarie, 2011 - Martie, 2017
Buget USD 46,619 pe an
Finanțat Filantropiile Bloomberg prin intermediul Fondului de acțiune Copii fără tutun
Descrierea

Scopul proiectului - alinierea cadrului legal național în conformitate cu Convenția-cadru OMS privind controlul tutunului și dezvoltarea unui mecanism eficient de implementare.

Obiectivele:

1) Promovarea creării și consolidării capacității Consiliului național de coordonare pentru controlul tutunului.

2) Pledoarie, prin intermediul Consiliului național de coordonare pentru controlul tutunului, pentru o legislație eficientă de control al tutunului compliantă Convenției-cadru OMS.

3) Pledoarie pentru aprobarea legislației compliantă Convenției-cadru OMS.


Sporirea rolului pacientului și al comunității în controlul tuberculozei în Moldova, 2010-2015

Perioada Octombrie, 2010 - Iunie, 2015
Buget EUR 7,434,590
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul programului este reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova.

Obiectivele:

Perioada I-a de implementare a grantului (Octombrie, 2010-Decembrie, 2012)

1) Asigurarea accesului universal la serviciile de diagnosticare, tratament, îngrijire şi suport pentru pacienţii cu TB drogrezistentă;

2) Mobilizarea resurselor pentru susţinerea parteneriatelor la nivel de comunitate;

3) Înlăturarea barierelor în activităţile de îngrijire medicală a populaţiei sărace şi a altor grupuri vulnerabile;

4) Fortificarea sistemului de sănătate şi implicarea tuturor partenerilor existenţi în activităţile de control al TB;

5) Pledoarie, comunicare şi mobilizare socială (ACSM);

6) Integrarea serviciilor TB atât în afara cât şi în cadrul penitenciarelor;

7) Realizarea cercetărilor operaţionale cu privire la intervenţiile TB.

 Perioada  a II-a de implementare a grantului (Ianuarie, 2013-Iunie, 2015)

1) Fortificarea implicării comunității și extinderea parteneriatului pentru controlul efectiv al TB;

2) Asigurarea unui management eficient al cazurilor de TB prin suportul pacienților și fortificarea capacităților sistemului de sănătate.


Consolidarea capacităților de pregătire si răspuns la gripa în Republica Moldova

Perioada Martie, 2010 - Decembrie, 2020
Buget USD 1,212,351
Finanțat Biroul regional si de tara, CDC Atlanta
Descrierea

Scopul proiectului este consolidarea capacitatilor de pregatire si raspuns la gripa in Republica Moldova.

Obiectivele:

1) Consolidarea și menținerea raportării naționale de rutină asupra gripei ca parte a supravegherii;

2) Revizuirea sistemului național de supraveghere și control al gripei pentru a identifica deficiențele și provocările cu privire la colectarea de date epidemiologice și virologice, analiză, raportare și schimb de informații și punerea în aplicare a măsurilor de sănătate publică;

3) Consolidarea și menținerea supravegherii santinele pentru SARI, ARI și ILI și extinderea numărului de site-uri de supraveghere bazate pe spital;

4) Consolidarea și menținerea capacităților de laborator pentru testarea și raportarea gripei la Laboratorul Național;

5) Îmbunătățirea și menținerea unui sistem de gestionare a informațiilor pentru datele de supraveghere a gripei;


Reducerea infecției HIV în Republica Moldova, 2010-2014

Perioada Ianuarie, 2010 - Decembrie, 2014
Buget EUR 12,057,410.00
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei
Descrierea

Scopul proiectului este de a reduce morbiditatea, mortalitatea și povara HIV/SIDA în rândul persoanelor care trăiesc cu HIV.

Obiectivele:

1) De a dezvolta capacitățile sistemului și a asigura durabilitatea programului;       

2) De a susține persoanele care trăiesc cu HIV, persoanele care consuma droguri injectabile și de a asigura instituționalizarea serviciilor; 

3) De a asigura implicarea societății civile și a populațiilor cheie afectate în răspunsul național HIV și de a promova drepturile omului.


Monitorul Sănătății pentru o bună guvernare în Republica Moldova

Perioada Ianuarie, 2010 - Decembrie, 2020
Buget 49,000 USD pe an
Finanțat Fundația Soros-Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este menținerea și dezvoltarea mecanismelor durabile de monitorizare independentă și neutră a politicilor în domeniul sănătății pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate al Republicii Moldova.

Obiectivul de bază-monitorizarea acțiunilor autorităților centrale și locale din sectorul sănătății prin supravegherea permanentă a elaborării politicilor publice cu reflectarea ulterioară în mass-media.


Prevenirea Hepatitelor Virale B și C în Republica Moldova

Perioada Mai, 2009 - Martie, 2012
Buget 1,383,760 USD
Finanțat Fondul de Dezvoltare Socială al Japoniei prin intermediul Băncii Mondiale
Descrierea

Scopul proiectului este prevenirea hepatitelor virale B și C, precum și continuarea dezvoltării unui serviciu de sînge de calitate.

Obiectivele proiectului:

1) Creșterea cunoștințelor grupurilor vulenrabile și populașiilor c heie cu risc sporit de infectare despre căile de transmitere și măsurile de prevenire a hepatitelor virale B și C;

2) Promovarea utilizării serviciilor de consigliere și testare voluntară(CTV) la HIV și hepatitele virale B și C;

3) Dezvoltarea unui program pilot pentru donarea voluntară de singe și serviciul sînge de calitate.

 


Asigurarea suportului social și creșterea complianței PTHS la tratament ARV

Perioada Mai, 2008 - Septembrie, 2009
Buget USD 24,079
Finanțat Fundația Soros Moldova
Descrierea

Scopul proiectului este asigurarea suportului social și creșterea complianței PTHS la tratament ARV.

Proiectul prevede rambursarea cheltuielilor de drum pentru PTHS care s-au deplasat la instituția republicană (DDVR) pentru monitorizarea, recepționarea terapiei ARV și oferirea consilierii în baza principiului de la egal la egal.


Suport pentru copiii orfani și cei vulnerabili la HIV

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget USD 275,550
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (Runda 6)
Descrierea

Scopul general al proiectului este de a susține copiii orfani și vulnerabili la HIV prin extinderea serviciilor sociale și de sănătate și prin aplicarea măsurilor pentru combaterea discriminării și stigmatizării.

Obiectivele:

1) Consolidarea serviciilor sociale pentru copiii infectați și afectați de HIV / SIDA prin extinderea și dezvoltarea rețelei de săli de joacă (ludoteci) existente în Moldova, inclusiv camera pentru copii de la DDVR;

2) Îmbunătățirea calității vieții copiilor vulnerabili la HIV prin organizarea taberelor de vară pentru reabilitarea copiilor și instruirea părinților.


Prevenirea transmiterii HIV/SIDA de la mamă la făt

Perioada Ianuarie, 2008 - Decembrie, 2009
Buget USD 67,500
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (Runda 6)
Descrierea

Scopul proiectului este extinderea prevenirii HIV, tratamentului și îngrijirii, asigurarea accesului universal la tratamentul ARV extrem de activ (HAART), sporirea  consilierii și testării voluntare a celor cu risc sporit și intensificarea prevenirii pentru grupurile vulnerabile.  

Obiectivele:

1) Reducerea transmiterii sexuale și de la mamă la făt (TMF) a HIV/ITS și transmiterii HIV prin intermediul schimbului de seringi prin sporirea accesului populației la serviciile de prevenire și testare;

2) Favorizarea accesului egal al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA prin extinderea serviciilor sociale și medicale și prin măsuri de combatere a discriminării și stigmei; 

3) Consolidarea capacității guvernului și a comunității de a face față epidemiei HIV prin parteneriate, consolidare și coordonare.


Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova

Perioada Octombrie, 2007 - Septembrie, 2012
Buget USD 738,659
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei (Runda 6)
Descrierea

Scopul general al programului este de a reduce povara tuberculozei.

Obiectivele:

1) Consolidarea programului DOTS prin perfecționarea depistării şi managementului cazurilor;

2) Îmbunătățirea managementului TB-MDR prin extinderea proiectului DOTS-Plus;

3) Consolidarea managementului şi a coordonării sistemului național de asistență pentru pacienții cu TB şi a managementului Programului în general;

4) Educația populației şi reducerea stigmei. 


Seminarele Medicale Internaţionale din Salzburg - Open Medical Institute

Perioada Mai, 2007 - Decembrie, 2020
Buget USD 4,000 pe an
Finanțat Fundația Americano-Austriacă, Ministerul Federal al Austriei pentru Educație, Știinte și Cultură, Fundațiile Societății Deschise
Descrierea

Scopul acestui proiect este dezvoltarea resurselor umane din domeniul sănătății. 

Acesta are la bază drept obiectiv: Fortificarea sistematică a capacităților organizaționale şi umane de-a lungul întregului spectru de structuri instituționale (spitale, clinici, administrarea raională din domeniul sănătății, universitatea de medicină, colegiile medicale) şi problemelor de sănătate (inclusiv maladii infecțioase, instruirea cadrelor medicale, telemedicina şi informatica medicală, extinderea serviciilor de asistență medicală primară, şi îmbunătățirea calității, etc.) 


Consolidarea aderenței la tratament antiretroviral în Republica Moldova

Perioada Mai, 2007 - Mai, 2008
Buget USD 63,706
Finanțat Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei
Descrierea

Scopul proiectului este de a susține eforturilor guvernului de a controla HIV / SIDA.

Obiectivul programului este acordarea asistenței țării in atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabila legate de sănătate îmbunătățind  starea de sănătate a populatiei prin reducerea mortalitatii, morbiditatii si transmiterii Tuberculozei, HIV/SIDA si ITS.