Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Studiul Politicii privind Gradul Descentralizării Administrative în Domeniul Sănătăţii Publice

12.03.2020, 16:30

În interesele acestui studiu au fost evaluate nivelului de cunoştinţe în rândul lucrătorilor medicali şi ai reprezentanţilor autorităţilor publice locale cu privire la procesul de descentralizare din domeniul sănătăţii, a fost descrisă atitudinea personalului medical şi a reprezentanţilor APL faţă de gradul existent de descentralizare şi necesitatea descentralizării sau centralizării sistemului sănătăţii, precum şi a atitudinii persoanelor intervievate faţă de oportunitatea procesului de autonomizare sau privatizare din sectorul asistenţei medicale primare şi alte nivele de administrare ale sănătăţii.