Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Accesul la medicamente compensate în Republica Moldova

03.05.2015
 5017

Asigurarea accesibilitatii la medicamente este una din prioritatile politicilor de sanatate ale statului. Acest studiu a fost realizat de Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate în premiera pentru a avea o în?elegere ampla despre contribu?ia sistemului de compensare a medicamentelor la accesul la medicamente în Republica Moldova. Cercetarea opiniei consumatorilor de medicamente privind accesul la medicamentele compensate si a factorilor de decizie si a implementatorilor sistemului de compensare a medicamentelor a fost executata de catre Magenta Consulting. Studiul a fost posibil gratie  suportului financiar din partea Fundatiei Soros-Moldova Programul Sanatate Publica ?i Programul Buna Guvernare.