Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Evaluare a serviciului de tratament de substitutie cu opiacee in Republica Moldova

08.08.2016
 3315

Evaluarea serviciilor de prevenire pentru BSB a fost efectuata î n cadrul proiectului „Fortificarea controlului HIV î n Republica Moldova 2015-2017” finant at de ca tre Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei s i Malariei (Grant: MDA-H-PAS). Implementat de ca tre Centrul pentru Politici s i Analize î n Sa na tate (Centrul PAS).