Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Factorii de risc asociați cu situațiile de abandon şi eșec al tratamentului strict supravegheat al tuberculozei în Republica Moldova

10.06.2009
 2044

Scopul studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu abandonul şi eșecul și lipsa DOT în vederea sugerării unor măsuri adecvate pentru creșterea ratei de succes a tratamentului. Studiul a fost conceput pentru a examina calitativ și cantitativ factorii asociați cu lipsa și eșecurile tratamentului tuberculozei. Scopul părții cantitative a studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu insuficiența DOT și implicit, pentru a sugera măsuri adecvate pentru a crește rata de succes a tratamentului. Cazurile au fost selectate oferind posibilitatea de a participa la studiu fiecărui pacient care a înregistrat abandon sau eşec al tratamentului în perioada 1 ianuarie 2006-31 martie 2007.  Mărimea eșantionului -  99 de cazuri şi 198 de martori care au fost combinaţi conform criteriilor de sex şi vîrstăStudiul a măsurat factorii personali de comportament, comunicarea pacient-medic, severitatea bolii şi simptomele raportate la începutul studiului, evoluţia bolii, factorii socio-economici, aderenţa şi complianţa pacientului, precum şi cunoştinţele despre TB şi tratamentul acesteia. Studiul calitativ explorează opinia furnizorilor (specialiști în asistența medicală primară și TB) asupra factorilor asociați cu rezultatele slabe ale tratamentului.