Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Suport din partea Lituaniei pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a drepturilor pacienților în Moldova

Suport din partea Lituaniei pentru îmbunătățirea politicilor de protecție a drepturilor pacienților în Moldova

16.12.2023 13:13
789
0 Comentarii

În perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2023, la Chișinău, s-a aflat în vizită profesorul Juozas Galdikas, într-o misiune de evaluare a politcilor de asigurare a siguranței pacienților care beneficiază de servicii medicale. Republica Moldova și-a trasat obiectivul de integrare în UE și problema siguranței pacienților devine tot mai sensibilă pentru sistemul de sănătate, inclusiv în contextul armonizării legislației naționale la prevederile Directivei 2011/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din din 9 martie 2011 „Privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere”. Art.4 din Directiva 2011/24/UE stipulează în responsabilitatea statelor membre existența procedurii transparente pentru depunerea de plângeri și mecanisme prin intermediul cărora pacienții pot solicita repararea daunelor în conformitate cu legislația statului membru de tratament, dacă aceștia suferă prejudicii rezultate în urma asistenței medicale pe care o primesc.

Problema erorilor medicale, asigurarea împotriva riscului de erori și de prejudicii pentru pacient asociate cu asistența medicală a devenit subiect de interes încă din secolul trecut. Unele țări din Europa și America au încercat să abordeze aceste evenimente, în special după cel de-al Doilea Război Mondial, când a început progresul impetuos al științei și practicii medicale, cu dezvoltarea de noi medicamente, tehnologii de diagnostic și tratament, asociate inerent și cu riscuri mai mari pentru pacienți. Este firesc că aceștia din urmă au început să solicite mai multă atenție față de drepturile lor, mai multe așteptări de la medicină în general și în cele din urmă - să pretindă compensații pentru daunele aduse sănătății asociate asistenței medicale.

Dezvoltarea asigurărilor de răspundere profesională pentru lucrătorii medicali rezultă din necesitatea de a garanta un nivel adecvat de protecție juridică și socială a cetățenilor beneficiari de servicii medicale în caz de prejudicii aduse sănătății lor, precum și de a asigura protecția medicilor și a asistenților medicali în activitatea lor profesională. Importanța acestor preocupări a devenit evidentă pentru toți atunci când, în anul 2000, în Statele Unite au fost publicate concluziile unui studiu științific intitulat "To eror is human: creating safer health care". Într-o serie de țări (Statele Unite ale Americii, Regatul Unit, Danemarca, Australia, Suedia, Noua Zeelandă, Finlanda, Canada etc.) s-a constatat și demonstrat cum că acordarea de servicii medicale pacientului se încadrează printre activitățile periculoase. Accidentele mortale în sistemul ocrotirii sănătății sunt de 2 ori mai frecvente decât pe șosele, de 20 de ori mai frecvente decât la locul de muncă și de 1000 de ori mai frecvente decât în aviația civilă.

În prezent, în Moldova este în vigoare legislația prin care se confirmă dreptul fiecărui cetățean al țării de a se adresa instanței de judecată și de a solicita despăgubiri de sănătate. Angajații din domeniul medical au și ei dreptul de a-și asigura voluntar activitatea profesională, dar în 99,9% din aceștia nu o fac. Experiența acestui sistem în Moldova și în alte țări din Europa Centrală și de Est și-a dovedit ineficientă și toată lumea este nemulțumită de rezultate - cetățeni, lucrători medicali, manageri ai sistemului ocrotirii sănătății, politicieni etc. Pe de altă parte, experiența țărilor scandinave a demonstrat că procedura de soluționare pre-procesuală a cazurilor de eroare medicală și eveniment advers cu achitarea despăgubirilor pacientului este mult mai eficientă pentru întreg sistemul ocrotirii sănătății, pentru angajații din domeniul sănătății, pentru pacienții și prestatorii de servicii medicale.

Republica Lituania a implementat o asemenea procedură de soluționare pre-procesuală a cazurilor de eroare medicală și eveniment advers cu achitarea despăgubirilor pacientului, care funcționează deja de patru ani, ceea ce demonstrează că și în țările care în trecut au avut un sistem de sănătate sovietic poate fi dezvoltat un astfel de model.

Pentru a evalua opinia decidenților, practicienilor din sănătate, comunității academnice medicale, precum și cu apărători ai drepturilor omului, cu referire la politicile de asigurare a siguranței pacienților în cadrul asistenței medicale, profesorul Juozas Galdikas a avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai acestora. În cadrul proiectului de asigurare a drepturilor pacienților din Moldova, condus de profesorul Juozas Galdikas, finanțat de Agenția centrală de gestionare a proiectelor din Lituania, și implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, va fi studiată și opinia populației generale, precum și a practicienlor din medicină cu referire la crearea unui sistem de soluționare pre-procesuală a cazurilor de eroare medicală și eveniment advers cu achitarea despăgubirilor pacientului.

În cadrul proiectului urmează a fi elaborat un concept pentru un sistem nou de răspundere pentru erorile medicale și de despăgubire a pacienților, care să includă ca obiectiv asigurarea profesională a lucrătorilor medicali și a prestatorilor de servici medicale împotriva erorilor medicale și evenimentelor adverse,  precum și plata despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate sănătății pacienților asociate asistenței medicale.

Următoarea vizită a profesorului Juozas Galdikas, în Moldova, va avea loc în primăvara anului viitor, când vor fi prezentate rezultatele proiectului. 

Juozas GALDIKAS este medic, are specializare în chirurgie vasculară și experiență de 14 ani în clinica de chirurgie vasculară a Universității din Vilnius (Lituania), doi ani de stagiere în Clinica Cardiovasculară a Universității din Berna (Elveția), a primit premii pentru cercetare în chirurgie vasculară din New York și Berlin, este deținător de diplomă științifică de doctor în medicină și de doctor habilitat în medicină și are titlu de profesor la Universitatea din Vilnius.

Din 1995 s-a implicat în politică și administrație în domeniul sănătății. A fost ales în Parlamentul Lituaniei, a devenit ministru al sănătății (membru al celui de-al 8-lea guvern al Lituaniei). În poziția de ministru a organizat pregătirea și implementarea integrală a sistemului de asigurări obligatorii de sănătate în țară în 1997.

Din 2001 profesorul J.Galdikas s-a încadrat în serviciul public, devenind director adjunct și mai târziu director al agenției guvernamentale de acreditare în domeniul sănătății, fiind responsabil la nivel național pentru reglementarea dispozitivelor medicale, a medicilor și asistenților medicali, a unităților de sănătate, a auditului medical, a siguranței pacienților, a evaluării tehnologiei medicale și a devenit punctul național de contact pentru drepturile pacienților și îngrijirea transfrontalieră a sănătății. În calitate de expert în guvernanța asistenței medicale din 2003, a participat la o serie de proiecte ale UE și OMS, precum și la misiuni TAIEX în Croația, Ucraina, Turcia. În 2018 a fost Consilier de Nivel Înalt al UE pentru Reforma Sănătății în Moldova cu misiunea de experți a UE “Sprijin pentru punerea în aplicare a Acordului de Asociere al Uniunii Europene cu Republica Moldova”. Din 2019 este expert al Comisiei Europene în probleme de sănătate.


Comentarii
Comentează