Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB

Prezentul raport este elaborat în cadrul proiectelor ”Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA în Republica Moldova” cu suportul financiar din partea  IP Unitatea de Coordonare, Implementare și Monitorizare a Proiectelor în Domeniul Sănătății (UCIMP) și suport tehnic din partea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), „Consolidarea Eforturilor pentru un Model Echitabil de Îngrijire Centrat pe Persoană în domeniul TB”, parte a programului regional EECA TB-REP 2.0 din resursele Fondului Global de Combatere a Tuberculozei, SIDA și Malariei, implementator componenta societate civilă – Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.

Acest studiu a fost realizat în cadrul programului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA  în Republica Moldova”, finanțat de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.Studiul permite documentarea rezultatelor angajării societății civile, întărirea rolului operațional al OSC-urilor și creșterea încrederii furnizorilor publici de servicii TB și a NTP în rolurile importante ale comunității, identificarea și explorarea oportunităților de colaborare guvern-ONG. Rezultatele vor ghida inițiativele privind consolidarea sistemului comunitar.

TUBERCULOZA COVID-19

Tuberculoza este boala care nu doar afectează plămânii, dar și slăbește în întregime organismului pacientului. Bolnavii cu tuberculoză destul de ușor se pot infecta cu alte infecţii, în special cu cele, care se transmit prin aer.

В этой памятке приведен минимум информации, которую ты должен донести до своих слушателей. Если хочешь, чтобы тебя слушали с интересом, задавали вопросы, участвовали в дискуссии, - подумай, что еще было бы полезно услышать твоим сверстникам и другим людям, перед которыми ты, возможно, будешь выступать. Познакомься с информационными материалами, которые Центр политики и исследований в здравоохранении (Центр PAS) выпустил специально для проведения информационных кампаний, обратись за советом к врачам фтизиатрам.

În acest îndrumar este prezentată succint informaţia necesară pentru a fi adusă la cunoştinţa ascultătorilor tăi. Dacă vrei să fii ascultat cu interes, să-ţi pună întrebări şi să participe activ la discuţii, gândeşte-te ce i-ar mai interesa pe cei de-o vârstă cu tine sau pe alţi oameni, în faţa cărora e posibil să vorbeşti. Ia cunoştinţă de materialele informative, pe care Centrul de Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS) le-a elaborat special pentru desfăşurarea campaniilor de informare, adresează-te după sfaturi medicilor ftiziatri, psihologilor, altor specialişti, colegilor tăi mai experimentaţi.

Cunoașterea de către pacient a drepturilor și obligațiilor sale îi va ajuta să-și soluționeze problemele apărute, să parcurgă cu succes cursul de tratament și să se adapteze la viața nouă – viața de după TB.

Tuberculoza și COVID-19 se transmit prin contactele apropiate dintre oameni, dar modul de transmitere e diferit. Prin aceasta se explică diferențele existente în măsurile de control și prevenție a contractării acestor infecții.

Persoana, care se presupunea că ar avea tuberculoză, a făcut investigațiile necesare. Diagnosticul s-a confirmat. Ce urmează? Mai departe începe un tratament destul de lung și dificil. Și ca acesta să se încununeze de succes, trebuie să deții informații, care să te ajute nu doar să afli algoritmul de tratament, dar să și înțelegeți, de ce acesta este organizat anume așa și ce ar trebui întreprins ca tratamentul să aibă succes.

Studiul „Tuberculoza în Moldova: cunoștințe atitudini și practici” a fost realizat în cadrul programului “Fortificarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității prin SIDA  în Republica Moldova”, finanțat de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. Scopul studiului este evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici față de tuberculoză în rândul populației generale și a migranților.

Avînd în vedere schimbările de ordin epidemiologic, dar și inovațiile și revizuirea metodelor de diagnostic, introducerea schemelor noi de tratament, precum și adoptarea prestării de servicii centrate pe persoană și elaborarea unui nou Program de Răspuns la Tuberculoză pentru anii 2021-2025 aliniat la Strategie de Eliminare a Tuberculozei 2030, a apărut necesitatea actualizării estimării necesității de servicii de tip staționar în Republica Moldova.  

Această analiză rapidă repetată vine să furnizeze date actualizate privind necesitatea de servicii specializate de staționar pentru perioada 2021-2030, utilizînd aceeași metodologie de evaluare externă efectuata în perioada  decembrie 2011- februarie 2012 în cadrul asistenței  tehnice pentru Ministerul Sănătății și Programul Național de Control al TB în planificarea de investiții și îmbunătățirea sistemului de servicii medicale privind tuberculoza în Republica Moldova.

Acest raport a fost elaborat de către echipa TB REP 2.0 a Centrului pentru Politici si Analize în Sănătate, cu suportul tehnic al consilierului regional pentru regiunea Europei de Est si Asiei Centrale a Parteneriatului Stop TB și în parteneriat cu Programul Național de Răspuns la Tuberculoză. 

 

Studiul « Acceptabilitatea și fezabilitatea tehnologiei digitale „I LIKE VST” pentru creșterea aderenței la tratamentul tuberculozei în Republica Moldova » a fost realizat în cadrul proiectului „Modelul de îngrijire centrat pe necesitățile persoanelor în Moldova: implementarea metodelor digitale pentru o mai bună aderență la tratament”, susținută de către Inițiativa TB REACH a Parteneriatului Stop TB, finanțat de Guvernul Canadei și Fundația Bill & Melinda Gates, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), în colaborare cu Programul Național pentru Controlul Tuberculozei și AO AFI.

Aceste recomandări au menirea să sprijine organizațiile neguvernamentale active în domeniul tuberculozei, în asigurarea continuității serviciilor prestate în condițiile pandemiei COVID-10 prin prisma siguranței pentru propria sănătate și a sănătății celor din jur.

Recomandările au fost elaborate în parteneriat cu IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”.

Studiul privind alocarea optimizată a resurselor financiare pentru a maximiza rezultatele în domeniul controlului programului TB a fost realizat cu ajutorul platformei Optima TB.  Analiza  relevă potențialele opțiuni identificate pentru realocarea resurselor financiare și intervențiile prioritare spre a accelera declinul poverii  tuberculozei în R. Moldova.

Evaluarea necesităților de consolidare a capacităților ONG-urilor care lucrează cu populații cheie și a prestatorilor de servicii medicale din Moldova a fost realizată sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în cadrul Planului Comun ONU privind SIDA, în baza fondurilor UBRAF, în cadrul parteneriatului dintre UNAIDS, UNFPA și Partenerul de Implementare al UNFPA – Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Strategia a fost elaborată în cadrul programului Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, implementat în Republica Moldova de Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), și a fost examinată în cadrul ședinței comune din 22 noiembrie 2017 a reprezentanților IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, ai Programului Național de Control al Tuberculozei și asociațiilor obștești, implicate în domeniul de referință.

Strategia a fost elaborată de prof.univ., dr.hab. Constantin Marin.

Scopul primar al studiului a fost evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici față de tuberculoză în rândul populației generale și a grupurilor-cheie afectate. În acest scop a fost realizat un sondaj care a cuprins 2 grupuri mari: populația generală și grupurilecheie afectate și anume: migranți, persoane care trăiesc cu HIV, persoane utilizatoare de droguri, persoane fără adăpost și persoane aflate în detenție.

Cercetarea operațională a fost efectuată cu susținerea Fondului Global. Metoda cercetării a fost elaborată de personalul Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS). Studiul a cuprins 318 persoane identificate în SIME TB care s-au conformat criteriilor auditului, au fost notificate ca având TB MDR în anul 2012 și aveau rezultatul tratamentului până în decembrie 2015.

Acest raport prezinta o evaluare a resurselor umane din sistemul sănătății implicate în tratamentul și suportul  pacienților cu tuberculoză în Republica Moldova. Evaluarea s-a referit la fiecare etapă de  antrenare a resurselor umane din sistemul sănătății (RUSS), precum  prevenirea, diagnosticarea, tratarea și evaluarea tuberculozei (TB), utilizând instrumente și termeni  de referință standard, fiind apreciate politicile, operațiunile, volumul de muncă și condițiile de muncă ale RUSS. Evaluarea realizată și-a concentrat atenția asupra capacității țării de a oferi îngrijire integrată centrată pe oameni de către echipele interdisciplinare pentru îngrijirea pacienților în ambulatoriu și se axează pe resursele umane specializate în TB la nivel de prestare a serviciilor, cum ar fi medici, asistente medicale, specialiști non-medicali și centre comunitare.

Desi este cunoscuta si destul de raspândita, tuberculoza în societatea moldoveneasca este o boala stigmatizanta, asociata cu prejudecati morale, în special în mediu rural, printre persoane vâstnice si în categoriile cu nivel de educatie si statut socio-economic joase. Fiecare a 4-a persoana considera ca este o rusine sa fii bolnav de tuberculoza si pu?in peste jumatate dintre responden?i (56%) considera ca persoanele bolnave de tuberculoza se vor stradui sa ascunda acest fapt. Motivul principal al acestei stari de spirit este frica de a fi evitat de mediul social (atît la locul de munca, cît ?i în comunicarea cu rudele, prietenii, cunoscu?ii). Majoritatea respondentilor sunt de parere ca oamenii din jur îsi schimba atitudinile fata de persoanele care se îmbolnavesc de tuberculoza (59%), de regula, încercând sa-i evite (77%).

Scopul studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu abandonul şi eșecul și lipsa DOT în vederea sugerării unor măsuri adecvate pentru creșterea ratei de succes a tratamentului. Studiul a fost conceput pentru a examina calitativ și cantitativ factorii asociați cu lipsa și eșecurile tratamentului tuberculozei. Scopul părții cantitative a studiului a fost identificarea și măsurarea factorilor asociați cu insuficiența DOT și implicit, pentru a sugera măsuri adecvate pentru a crește rata de succes a tratamentului. Cazurile au fost selectate oferind posibilitatea de a participa la studiu fiecărui pacient care a înregistrat abandon sau eşec al tratamentului în perioada 1 ianuarie 2006-31 martie 2007.  Mărimea eșantionului -  99 de cazuri şi 198 de martori care au fost combinaţi conform criteriilor de sex şi vîrstăStudiul a măsurat factorii personali de comportament, comunicarea pacient-medic, severitatea bolii şi simptomele raportate la începutul studiului, evoluţia bolii, factorii socio-economici, aderenţa şi complianţa pacientului, precum şi cunoştinţele despre TB şi tratamentul acesteia. Studiul calitativ explorează opinia furnizorilor (specialiști în asistența medicală primară și TB) asupra factorilor asociați cu rezultatele slabe ale tratamentului.