Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB-REP 2.0: Promovarea îngrijirii de calitate TB centrate pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului

Rezumatul Raportului regional privind CDG în EEAC „SPARGEREA TĂCERII” în 5 minute

Rezumatul Raportului regional privind CDG în EEAC „SPARGEREA TĂCERII” în 5 minute

19.12.2020 10:20
1527

Pe 17 decembrie 2020, la prezentarea virtuală a raportului regional „Spargerea tăcerii: bariere în accesarea serviciilor TB legate de drepturile omului, gen, stigmatizare și discriminare în regiunea CEEANonna Turusbekova, TBC Consult, co-autor al raportului, a prezentat principalele concluzii și recomandări ale raportului regional.

Ea a subliniat, de asemenea, direcțiile de utilizare și a menționat ce face raportul regional un instrument atât de unic și necesar pentru toți cei care lucrează în domeniul comunităților, drepturilor și genului (CDG) să pledeze pentru reducerea barierelor în calea accesului la serviciile TB în Europa de Est și Asia Centrală. Potrivit dnei Turusbekova, „raportul regional identifică problemele persistente care necesită soluții mai bune și extinderea intervențiilor-pilot care s-au dovedit a fi eficiente, astfel încât intervențiile să poată ajunge la toate comunitățile afectate de TB”.

Peste 130 de participanți din 39 de țări au participat la prezentarea virtuală a raportului regional, ceea ce indică un nivel înalt de interes față de datele prezentate de echipa TB-REP 2.0 din Georgia, Tadjikistan, Kazahstan, Kârgâzstan și Ucraina.

Intervenții-pilot de abordare a barierelor CDG sunt deja în desfășurare, inclusiv managementul de caz, instruirea lucrătorilor din domeniul asistenței medicale primare, precum și implicarea societății civile în asigurarea sensibilizării comunității și educării pacienților, examinării simptomelor și, uneori, sprijinului aderenței pentru populațiile-cheie cu care lucrează.

„În perioada 2016-2020, în regiune au fost efectuate mai multe evaluări și revizuiri CDG, inclusiv evaluările Fondului Global de eliminare a barierelor. Vara curentă am colectat și analizat rapoartele disponibile și, acolo unde este cazul, strategiile naționale TB și solicitările de finanțare ale Fondului Global pentru a vedea dacă și ce recomandări CDG au fost reflectate în ele”, a afirmat Nonna Turusbekova.

Cele mai frecvente bariere identificate în raportul regional sunt legate de: (1) Discriminarea extremă a anumitor populații-cheie; (2) Consecințele TB pentru femei; (3) Stigmatizarea de către lucrătorii medicali; (4) Abordarea centrată pe oameni; (5) Rolul asistenței medicale primare; (6) Securitatea locului de muncă și dreptul la muncă; (7) Găsirea activă a cazurilor în rândul populației sărace din mediul rural.

Drepturile omului

Evaluările arată că persoanele care consumă droguri și persoanele cu antecedente de detenție, în special femeile din aceste populații-cheie, par a fi cele mai vulnerabile și stigmatizate. Pentru aceste populații-cheie, orice întâlnire cu forțele de ordine poate duce la întreruperea oricărui tratament în care se află, ceea ce reprezintă o încălcare directă a drepturilor lor.

„În special femeile din aceste populații-cheie se confruntă cu niveluri mai ridicate de stigmatizare și discriminare atunci când se întâlnesc cu lucrătorii medicali sau cu poliția”, a menționat Nonna. “Soluțiile includ integrarea serviciilor de reducere a riscurilor, de combatere a HIV și TB și îmbunătățirea acestora. În plus, există multe modalități de a îmbunătăți gradul de conștientizare a populațiilor-cheie, începând cu informarea acestora despre serviciile gratuite și despre drepturile și responsabilitățile persoanelor cu TB.”

Gen

În toate țările, proporția cazurilor notificate este mai mare în rândul bărbaților decât în cel al femeilor. În mod evident, TB la bărbați are nevoie de o abordare adaptată la gen, ca parte a îngrijirii centrate pe oameni.

În general, femeile manifestă o aderență mai bună și rezultate mai bune la tratament. Dar anume femeile sunt cele care trebuie să depășească bariere mai mari, cum ar fi finanțele limitate, lipsa sprijinului familial și violența bazată pe gen (VBG).

Unele dintre recomandări includ: în primul rând, dezagregarea datelor în funcție de gen, oferirea de asistență în caz de TB și sarcină și alăptarea. Ar fi recomandabil să se adopte o abordare familială pentru a sprijini persoanele cu TB în abordarea miturilor, identificarea barierelor potențiale în calea aderenței și în prevenirea violenței.

Stigmatizare și discriminare

Stigmatizarea este adesea legată de lipsa sau încălcarea confidențialității și discriminarea din partea lucrătorilor medicali. În același timp, multe strategii naționale și cereri de finanțare către Fondul Global identifică lucrătorii medicali drept una dintre populațiile cu risc ridicat. Lucrătorii din asistența medicală primară joacă un rol din ce în ce mai mare în răspunsul la TB, cu toate acestea, rapoartele menționează și stigmatizarea care poate fi legată de lipsa de cunoștințe despre TB și controlul infecției, precum și lipsa de motivație, timp și abilități pentru a lucra cu clienții din populațiile-cheie.

Unele intervenții majore pentru această barieră sunt îmbunătățirea controlului infecției și eliminarea stigmatizării și discriminării față de lucrătorii medicali care dezvoltă tuberculoză. De asemenea, este obligatoriu de respectat confidențialitatea maximă posibilă în timpul investigației contacților.

Abordarea centrată pe persoană

Problemele și deciziile legate de abordarea centrată pe persoană rămân foarte importante. Cu siguranță trebuie să existe mai multe modalități de a oferi tratament, iar țările extind deja rapid opțiunile.

Chiar și în cadrul oricărei populații-cheie date, starea persoanelor cu TB variază și necesită un set corespunzător de intervenții individualizate. De exemplu, lipsa dispozițiilor privind îngrijirea copiilor afectează posibilitatea femeilor de a primi tratament direct observat (DOT) în instituție. Mai ales în timpul pandemiei de COVID-19 există dificultăți în primirea DOT. În unele localități rurale și îndepărtate, DOT nu a fost disponibil deloc.

„Nevoia de îngrijire centrată pe persoană, luând în considerare circumstanțele individuale, este recunoscută de țări, iar intervenții-pilot sunt în curs de desfășurare, aici programele TB, pot învăța din vasta experiență pe care o au programele HIV în managementul cazurilor”, susține Nonna Turusbekova.

Este important ca managementul de caz să fie integrat în pachetele standard de servicii naționale și să fie susținut prin finanțarea de stat.

Modalități de a progresa și recomandări-cheie

Pentru a putea implementa soluțiile propuse, trebuie să sporim colaborarea productivă, între multiplele părți interesate, inclusiv organizațiile societății civile, în special cele care lucrează deja cu populațiile-cheie afectate de TB.

„Un bun punct de plecare este implicarea OSC-urilor și a comunităților în formularea strategiilor și planurilor naționale de răspuns la TB, după care finanțarea implicării acestora în implementarea strategiei, suprervizarea abilitantă a OSC-urilor și participarea OSC-urilor la procesele de responsabilizare multisectorială și alte activități pentru evaluarea performanței programelor TB naționale”, afirmă Dna Turusbekova. - O observație importantă făcută în cazul uneia dintre evaluările interimare „Eliminarea barierelor” a fost că este nevoie de consolidarea continuă a profesionalismului și a capacității OSC de a ține pasul cu ritmul intervențiilor CDG.”

Înregistrarea prezentării virtuale este disponibilă pe canalul YouTube a Centrului PAS.

Documentul a fost întocmit de TBC Consult: Nonna Turusbekova, Kristina Zhorayeva, Peter Mok și Samanta Sokolowski. Evaluatori inter pares: îndrumarea tehnică și revizuirea internă au fost efectuate de echipa de proiect TB-REP 2.0, Centrul PAS: Stela Bivol, Liliana Caraulan, Svetlana Nicolaescu și Cristina Celan. Alți participanți și evaluatori externi: Contribuții valoroase suplimentare incluse în raportul regional au fost furnizate de echipa de management a portofoliului Fondului Global pentru TB-REP 2.0 și echipa CDG (Alexandrina Ioviță, Bryce Bambara); Parteneriatul „Stop TB” echipa Country & Community Support for Impact (Viorel Soltan, Thandi Katlholo și James Malar); și Direcția OMS/Europe pentru Programele de sănătate de țară, Programul comun pentru TB, HIV și hepatită virală (Askar Yedilbayev și Andrei Dadu).

Centrul PAS mulțumește cu recunoștință pentru contribuțiile tuturor organizațiilor partenere care au sprijinit elaborarea raportului regional CDG. Mulțumiri speciale organizațiilor și echipelor care au efectuat evaluări CDG și au elaborat rapoarte naționale care au informat analiza regională: Rețeaua georgiană a persoanelor care consumă droguri (GeNPUD) ”Vectorul Nou” (Georgia); ALE „Uniunea  persoanelor care trăiesc cu HIV din Kazahstan” (Kazahstan); ONG-ul „Gen și dezvoltare” (Tadjikistan) și Rețeaua juridică canadiană HIV/SIDA; Alianța pentru Sănătate Publică (Ucraina); Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (Ucraina); Coaliția împotriva tuberculozei (Kârgâzstan); Fondul Global pentru Combaterea SIDA, tuberculozei și malariei; Parteneriatul ”Stop TB”; APMG Health.


Comentarii
Comentează