Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

HIV

Studiul Integrat Bio-comportamental în rândul consumatorilor de droguri injectabile, al lucrătoarelor sexului comercial, al bărbaților care fac sex cu bărbații și al deținuților din Republica Moldova a fost realizat în cadrul programului „Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate.

Exercițiul de estimare a mărimii grupurilor Consumatorilor de Droguri Injectabile, Lucrătoarelor Sexului Comercial, Bărbaților care fac Sex cu Bărbații, Republica Moldova a fost efectuat în cadrul programului “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, implementat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. 

Evaluarea serviciilor de prevenire pentru BSB a fost efectuata î n cadrul proiectului „Fortificarea controlului HIV î n Republica Moldova 2015-2017” finant at de ca tre Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei s i Malariei (Grant: MDA-H-PAS). Implementat de ca tre Centrul pentru Politici s i Analize î n Sa na tate (Centrul PAS).

Exercițiul de estimare a mărimii grupului deținuți CDI fost efectuat în cadrul programului “Fortificarea controlului HIV în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Turbeculozei și Malariei, implementat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate de comun cu Departamentul Instituțiilor Penitenciare. 

Studiul a fost realizat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS) de comun cu Centrul de Investiga?ii Sociologice ?i Marketing „CBS-AXA” în cadrul programului „Reducerea Impactului Infec?iei HIV în Republica Moldova” finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei ?i Malariei. Studiul a vizat accesibilitatea financiara ?i geografica ?i acceptabilitatea serviciilor de sanatate, utilizarea serviciilor medicale generale, utilizarea serviciilor medicale specializate pentru HIV, acoperirea cu tratament antiretroviral ?i calitatea îngrijirilor medicale acordate pe parcursul sarcinii ?i na?terii femeilor ce traiesc cu HIV.

Legea RM nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun si la articolele din tutun prevede restrictii partiale privind fumatul în spatiile publice închise si la locurile de munca. Aceasta Lege mai prevede exceptii privind interzicerea fumatului pentru baruri, restaurante, discoteci si alte localuri publice cu destinatie similara, care au spatii delimitate sau separate pentru fumatori si nefumatori, marcate, în mod obligatoriu, cu indicatoarele “Zona pentru fumatori” si, respectiv, “Zona pentru nefumatori”. Conform legii, delimitarea acestor spatii necesita a fi efectuata astfel încât aerul poluat sa nu patrunda în spatiul pentru nefumatori. Studiul privind monitorizarea calitatii aerului în localurile de alimentatie publica demonstreaza ca existenta zonelor pentru fumatori si nefumatori în baruri, restaurante, cafenele si alte localuri cu destinatie similara, precum si a spatiilor destinate exclusiv fumatului în încaperile cu acces public, sunt ineficiente si ca o protec?ie sigura se poate atinge doar în condi?ia interzicerii fara excep?ie a fumatului în toate spatiile publice închise si la locurile de munca.

Instructiunea de lucru Managementul de Caz al persoanei care traieste cu HIV (PTH) este elaborata în cadrul programului “Reducerea impactului infectiei HIV în Republica Moldova”, finan?at de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei si Malariei ?i implementat de Centrul pentru Politici ?i Analize în Sanatate (Centrul PAS), în scopul realizarii Programului National de Prevenire si Control al infectiei HIV/SIDA si infectiilor cu transmitere sexuala pentru anii 2011-2015, Obiectivului specific IX: “Asigurarea cu îngrijirii si suport a 10% din numarul estimat al persoanelor cu HIV si bolnavilor de SIDA pâna în 2015”. Aceasta instructiune a fost elaborata de un grup de specialisti, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si ai Ministerului Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, cu sustinerea expertilor de la Centrul pentru Politici si Analize în Sanatate (Centrul PAS) si se bazeaza pe actele normative din domeniu, pe ghidurile internationale si nationale privind standardele serviciilor dezvoltate pentru PTH. Instructiunea de lucru este elaborata în vederea îndrumarii personalului implicat nemijlocit în acordarea serviciilor medicale, sociale si psihosociale PTH si membrilor familiilor acestora si determina regularitatea si consecutivitatea serviciilor oferite pentru a satisface necesitatile identificate

La moment, sursele preconizate de catre Ministerul Sanatatii din Moldova pentru anii 2014 - 2015 par a fi suficiente, daca procurarile vor fi facute la preturile curente din sursele Fondului Global. Daca preturile de la licitatie vor depasi estimarile actuale de câteva ori, atunci resursele preconizate se pot dovedi a fi insuficiente pentru anul 2015. În acelasi timp, pentru a fi posibil de procurat medicamente ARV din surse publice în 2014, Ministerul Sanatatii trebuie sa initieze o serie de politici publice  care sa permita anuntarea licitatiei în vara anului 2013. Mai mult, Ministerul Sanatatii trebuie deja sa decida asupra mecanismului de procurare, iar firmele producatoare de preparate ARV generice trebuie sa înregistreze pâna la momentul achizitiei toate medicamentele în tara.