Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Centrul Universitar în Îngrijirile Paliative – o iluzie, într-un stat unde există doi medici în medicina pediatrică de ambulatoriu în întreaga țară

Centrul Universitar în Îngrijirile Paliative – o iluzie, într-un stat unde există doi medici în medicina pediatrică de ambulatoriu în întreaga țară

02.01.2024 17:56
1468
0 Comentarii

În Republica Moldova îngrijirea paliativă nu este recunoscută acum drept o specialitate medicală, deși nevoia de îngrijiri paliative devine tot mai stringentă. Anual, aproximativ 24.000 de oameni au nevoie de acest tip de îngrijiri la finalul vieții, pentru a muri demn. A muri cu demnitate și fără durere nu se referă doar la bătrâni, ci și la copii, afectați de maladii grave, incurabile.

Iar în Republica Moldova există doar 2 doctori în medicina pediatrică de ambulatoriu, o situație dramatică inacceptabilă pentru un stat care pretinde că respectă demnitatea ființei umane. Dreptul de a muri demn este încălcat în Republica Moldova din cauza lipsei de reglementări, dar și din cauza inițiativelor pornite, dar abandonate la jumătate de cale. Centrul universitar de Îngrijiri Paliative este doar un exemplu – aici ar fi trebuit să fie instruiți specialiștii în Îngrijirile Paliative, atât pentru adulți, cât și pentru copii, iar cercetarea să meargă mână-n mână cu oferirea celor mai bune tratamente. Guvernul chiar a inclus dezvoltarea acestuia în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru 2021-2022, dar a renunțat în scurt timp la acest obiectiv, fără să mai revină la el până acum. 2024 poate fi anul în care Îngrijirile Paliative sunt recunoscute drept o prioritate, iar găsirea soluțiilor de instruire a specialiștilor în acest domeniu să devină un imperativ. 

Andrei Bradu despre nevoia unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative: „Ca să putem învăța, avem nevoie de pacienți, de știință și de activitate didactică. Ele trebuie să meargă numai împreună”

Anul trecut, în Republica Moldova au decedat peste 36.000 de oameni. Statisticile internaționale arată că aproximativ 66% dintre cei care decedează au nevoie, la sfârșitul vieții, de îngrijiri paliative. Asta ar însemna că peste 24.000 de oameni dintre cei care au murit anul trecut ar fi avut nevoie de îngrijiri paliative. O notă analitică privind problemele sistemului național de îngrijiri paliative, realizată de specialiști din cadrul USMF Nicolae Testemițanu și ai Școlii de Management în Sănătate Publică arată că în Republica Moldova doar 1 din 3 pacient beneficiază în realitate de aceste servicii.

Lipsa serviciilor de Îngrijiri Paliative este provocată și menținută de mai mulți factori cronici– finanțarea insuficientă, lipsa reglementărilor clare în prestarea acestor servicii, dar și specialiști bine instruiți prea puțini pentru a acoperi nevoile în continuă creștere. În Republica Moldova, Îngrijirea paliativă nu este recunoscută drept o specialitate medicală. Conform Notei analitice menționate supra, în perioada an. 2016- 2017 în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” au fost aprobate trei Programe analitice în îngrijirile paliative: de instruire a studenților facultății Medicină, a rezidenților facultății Rezidențiat, specialitatea Medicina de familie precum și a medicilor de familie prin cursurile de Educație Medicală Continuă (EMC). Totuși, acestea oferă cunoștințe de bază, fără o aprofundare în aspecte critice cum ar fi abordarea multidisciplinară a unui pacient eligibil pentru îngrijiri paliative, mai ales când pacienții paliatici sunt copii. 

Încă un pas pentru crearea Centrului național de îngrijiri paliative. Ministerul Sănătății își ia angajamentul să finalizeze procedurile de fondare până în noiembrie, anul viitor

Majoritatea lucrătorilor medicali în domeniu au absolvit studii de specialitate peste hotare și sunt angajați de prestatorii particulari. Totodată, se estimează că în cele 43 de instituții medicale publice ce găzduiesc 243 de paturi destinate bolnavilor pentru îngrijiri paliative activau doar 17 medici specialiști și 139 de asistenți medicali.

În îngrijirile paliative pentru copii situația este critică: în toată țara existau în 2021 doar 2 medici pediatri care practicau servicii paliative în condiții de ambulatoriu. În același timp, la nivel național a existat doar un singur centru de îngrijiri paliative pentru copii, la Isacova, în raionul Orhei, dar care și-a încetat activitatea în septembrie 2023. Centrul a fost deschis în anul 2017 și a oferit servicii de îngrijiri paliative pentru aproximativ 300 de copii.

De asemenea, deși există aprobat Standardul Național de Îngrijiri Paliative, aplicabilitatea lui este redusă. 

„Potrivit SNÎP, „instruirea în îngrijire paliativă se face în baza unui program avizat care cuprinde subiecte precum: filosofia hospice, etica, comunicarea, controlul durerii și a altor simptome, pierdere și doliu, sprijin psihologic, social și spiritual, roluri în echipa interdisciplinară”. Cu toate acestea, personalul medical se bucură doar de instruiri sporadice privind îngrijirile paliative, iar membrii echipei paliative de profil non-medical (psihologi, asistenți sociali) sunt lipsiți cu desăvârșire de programe de pregătire specializată. În perioada anilor 2013–2017, au fost instruite 2054 de persoane, dintre care 1851 de medici (90,1%) şi 205 de asistente medicale (9,9%). 92% din cei instruiţi au fost medici de familie, 5% – oncologi, 3% – internişti sau de alte specialităţi, 1,5% – medici-şefi şi manageri, 0,5% – medici în îngrijiri paliative. 91% din persoanele instruite activează la nivel de centre de sănătate”, precizează autorii Notei analitice.

„Important de menționat că, nu există dovada care atestă faptul că, medicii și asistenții medicali formați în domeniu implementează cunoștințele acumulate în practică. În cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, la nivelul I de formare (licență) se predau în total doar 60 de ore academice; la nivelul ciclului postuniversitar (pentru rezidenții an. I specialitatea Medicină de familie) – se predau doar 50 de ore academice și în cadrul cursului de EMC doar – 75 de ore academice și 8 ore practice, fapt ce indică despre insuficiența programului de formare a specialiștilor în domeniul îngrijirilor paliative. Drept consecință, standardul minim național este puțin aplicabil, sau chiar nerealizabil”, atenționează autorii Notei analitice. 

În acest context, în cadrul studiului „Accesul și calitatea serviciilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova. Studiu calitativ”, majoritatea medicilor care au fost intervievați cu privire la necesitatea aprofundării cunoștințelor în Îngrijirile Paliative au declarat că și-ar dori cursuri suplimentare din care să afle informații actualizate despre preparate noi, tendințe noi și practici în domeniu. De asemenea, ei au menționat că ar avea nevoie de instruiri privind prevederile legislative de prescriere a medicamentelor pentru pacienții muribunzi, îngrijirea paliativă a copiilor cu speranță de viață limitată şi noile standarde în îngrijirea pacienților în stadii terminale. Instruiri mai aprofundate și mai multe în domeniul îngrijirilor paliative ar fi necesare pentru medicii interniști, neurologi, traumatologi, dermatologi, pulmonologi, mamologi și oncologi.

De ce este nevoie de un Centru de instruire în Îngrjiri Paliative în Republica Moldova

În pofida faptului că neajunsurile în ÎP se adâncesc, iar necesitățile privind acordarea acestui tip de servicii sunt în creștere, autoritățile nu vin cu soluții clare. Crearea Centrului Național de Îngrijiri Paliative a fost prevăzută în proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru perioada 2021-2022. După consultările publice însă, Executivul a renunțat la dezvoltarea Centrului, fără să mai revină la acest subiect în ultimii 2 ani. 

Care poate fi soluția pentru Republica Moldova la problema lipsei de personal

Crearea unui Centru Universitar de îngrijiri paliative a fost obiectivul unui proiect implementat în cadrul USMF Nicolae Testemițanu, cu suportul Fundației Soros. Totodată, aceasta a fost una dintre recomandările autorilor Notei Analitice.  Potrivit autorilor, Centrul Universitar de Îngrijiri Paliative ar urma să asigure dezvoltarea durabilă a sistemului de învățământ medical în domeniul îngrijirilor paliative în corespundere cu necesitățile socio-economice ale Republicii Moldova și în corespundere cu rigorile Uniunii Europene. În plus, un centru condus de o instituție care se bucură de credibilitate, cum este universitatea, ar putea soluționa o mare parte a problemelor din domeniu. 

Prin crearea unui Centru Universitar de Îngrijiri Paliative s-ar fi reușit diversificarea ofertei educaționale și adaptarea ei la necesitățile societății prin pregătirea studenților, rezidenților, masteranzilor, doctoranzilor în domeniu, recunoașterea asistenței paliative ca specialitate, care trebuie să fie inclusă în programul de formare la nivel de instruire medicală și specializare pentru personalul medical mediu, dar și eficientizarea managementului cercetării, inovării și al dezvoltării în domeniul îngrijirilor paliative.

Deocamdată, însă, statul nu are planuri majore în domeniul Îngrijirilor Paliative. La o solicitare expediată Ministerului Sănătății privind acordarea serviciilor ÎP, autoritatea a răspuns că „toți pacienții care necesită îngrijiri paliative, le primesc în volumul necesar”,  negând astfel constatările ONG-urilor și ale Avocatului Poporului că aceste servicii sunt limitate geografic, dar și în timp, că resursele financiare și umane nu sunt suficiente, iar Standardul Național în Îngrijirile Paliative este în mare parte depășit și, în consecință, nerespectat. 

Volumul finanțărilor în Îngrijirile Paliative a depășit 58 de milioane de lei în 2023, fiind contractați 42 de furnizori publici și privați. 

Sursa: SanatateInfo.md


Comentarii
Comentează