Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Riscuri de corupție la proiectul de Regulament privind elaborarea și actualizarea listelor de așteptare în cadrul programelor speciale pentru protezare și operație de cataractă

Riscuri de corupție la proiectul de Regulament privind elaborarea și actualizarea listelor de așteptare în cadrul programelor speciale pentru protezare și operație de cataractă

07.04.2023 09:41
2335
0 Comentarii

Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină au pregătit și supus dezbaterilor publice un proiect de ordin care ar trebui să ofere claritate și transparență în procesul de întocmire și actualizare a listelor de așteptare pentru pacienții care urmează să beneficieze de intervenții costisitoare în cadrul programelor speciale de protezare a aparatului locomotor și de operare a cataractei.

Deși scopul declarat al autorităților este de a defini procedura de includere a pacienților în listă și de a oferi transparență, efectul scontat ar putea fi tocmai invers. Într-un aviz transmis autorităților, experții Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) atenționează că proiectul de regulament, în forma propusă, nu va soluționa lipsa de transparență în gestionarea listelor, fiind menținute premisele de corupție în ceea ce ține de întocmirea listelor și poziția pacienților în aceste liste. 

Autorii avizului atenționează că proiectul de regulament ar putea genera confuzii chiar de la denumirile cu care operează autoritățile pentru programele speciale la care se face referire. Ministerul Sănătății și CNAM folosesc atât denumirea de „Protezarea aparatului locomotor”, cât și de „Protezarea articulațiilor mari”, ceea ce ar putea genera confuzii în ceea ce privește denumirea programelor speciale. Astfel, recomandarea ar fi ca autoritățile să identifice o denumire unitară și potrivită care să permită în viitor includerea în tratamentul de endoprotezare și a altor articulații (umărului, cotului, gleznei etc.) decât cele de șold și de genunchi. 

Conceptual, însă, proiectul nu corespunde obiectivelor declarate de claritate și transparență în gestionarea listelor de așteptare. Riscurile de corupție nu au fost înlăturate, consideră autorii avizului. 

„Analizând secțiunile II și III din proiectul Regulamentului, se constată lipsa unui cadru robust și fiabil în acțiune care să asigure echitatea și transparența, precum și care să evite orice risc de corupție în realizarea procedurilor de întocmire a listelor și de includere a pacienților în Lista de așteptare. Prin urmare, reglementările din proiectul de act normativ nu conțin elemente clare care ar asigura echitatea și transparența proceselor de îndeplinire a listelor pacienților de către instituțiile medicale teritoriale, precum și a proceselor de includere a pacienților de către CNAM în Listele de așteptare. Termenul de o lună pentru îndeplinirea listelor de către instituțiile medicale teritoriale provoacă riscuri de corupție la îndeplinirea acestora, în special cele legate de poziționarea locului pacientului în listă”, atenționează autorii avizului. În opinia lor, autoritățile au neglijat abordarea OMS privind asistența medicală centrată pe persoană. În context, o soluție ar fi acordarea dreptului pacientului de a participa activ în acest proces, ceea ce implică dreptul de a alege instituția unde vrea să fie operat, dar și dreptul de a scrie o cerere în baza căruia să fie nu doar inclus în listă, dar și poziționat în listă în funcție de momentul scrierii și depunerii cererii.  

„Recomandăm modificarea Regulamentului cu scop de a oferi dreptul pacientului de a-și alege prestatorul de servicii medicale în cadrul Programului special. De asemenea, propunem micșorarea termenului de înregistrare, includere, preluare a pacientului din Lista de așteptare, precum și îmbunătățirea procedurii de informare a pacientului în cadrul acestor procese. Considerăm că micșorarea termenului va elimina riscurile de corupție atât în cadrul prestatorilor de servicii medicale cât și CNAM în procesul îndeplinirii și includerii pacienților în Lista de așteptare și de preluare a acestora pentru intervenție chirurgicală. Tot în acest context, propunem înlocuirea Listelor de pacienți care urmează a fi incluși în Lista de așteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale (anexa nr.3/anexa nr.4), din proiectul de act normativ, pentru completare de către instituțiile medicale teritoriale, cu Cerere pentru tratament în cadrul Programelor speciale (noua redacție a anexei nr.3/anexei nr.4 – recomandate de noi). Cererile urmează a fi completate de către prestatorii de servicii medicale contractați de CNAM pentru realizarea Programelor speciale. La rândul său, CNAM, urmare a verificării statutului de persoană asigurată în sistemul AOAM, va include pacienții în Lista de așteptare respectând ordinea în care au fost completate Cererile și va informa pacientul, ceea ce va elimina riscurile de corupție în poziționarea locului pacientului în Lista de așteptare și va asigura echitatea și transparența gestionării listelor”. Astfel, autoritățile dispun de modele de cereri pe care le pot prelua și pune în practică. 

Totodată, pentru a îmbunătăți transparența, experții Centrului PAS recomandă ca actul normativ să reglementeze obligativitatea asigurării publicării de către prestatorii de servicii medicale a informației utilitare pentru pacienți despre Programele speciale prestate, precum și publicarea de către CNAM a informației despre timpul mediu de așteptare la fiecare prestator de servicii medicale contractat de CNAM pentru programele speciale, ceea ce va împuternici pacientul pentru a lua decizii informate. 

În același timp, autorii avizului propun ca doar instituțiile medicale contractate pentru intervenții în cadrul programelor speciale să poată întocmi liste de așteptare, pentru a nu face dificil procesul și pentru instituțiile care nu au atribuții în acest proces. Alte propuneri țin de obținerea indicației pentru tratament, de necesitatea de codificare a diagnosticului, dar și de necesitatea dezvoltării unui sistem informațional pentru eficientizarea procesului de formare a listelor.

 

Astfel, în avizul Centrului PAS, experții au propus opțiune îmbunătățite pentru secțiunile II și III ale ordinului, unde se regăsesc toate propunerile menționate. Totodată, aceștia atrag atenția că subiectul  listelor de așteptare pentru intervenții costisitoare constituie un subiect sensibil în societate, pacienții fiind nemulțumiți de lipsa de transparență de care dau dovadă autoritățile. Totodată, Curtea de Conturi a atenționat ani la rând despre procesul defectuos de formare și gestionare a listelor de așteptare. 

„Cu cât mai bine și mai clar vor fi descrise procedurile de gestionare a listelor de așteptare cu atât mai puține probleme vor apărea, în special din  partea pacienților și a prestatorilor de servicii medicale. Astfel o abordare mai holistică și mai centrată pe oameni în ceea ce privește procedurile de acordare a asistenței medicale în cadrul Programelor speciale, precum și o luare în considerare echilibrată a drepturilor și nevoilor, precum și a responsabilităților și capacităților tuturor părților interesate și constituente a Programelor speciale vor contribui în mare măsură la realizarea obiectivului și scopului dorit. Modificările prezentate de Centrul PAS la proiectul de act normativ, în special cele legate de participarea și împuternicirea pacientului de a alege prestatorul de servicii medicale, garantarea echității și transparenței în gestionarea Listelor de așteptare, asigurarea unui proces de informare holistic în timpi optimi și nu în ultimul rând înfăptuirea unui parteneriat între egali persoană asigurată-CNAM-pacient-prestator de servicii medicale vizează obținerea unor rezultate mai bune pentru toți acești actori”, conchid autorii avizului.

Sursa: SanatateInfo.md


Comentarii
Comentează