Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Asistență tehnică pentru colegii din Tadjikistan

Asistență tehnică pentru colegii din Tadjikistan

20.05.2022 08:57
2566
0 Comentarii

  Începând cu anul 2021, Centru PAS devine unul dintre furnizorii de asistență tehnică axată pe probleme referitoare la comunități, gender și drepturile omului (vezi: http://pas.md/ru/PAS/News/Details/161) pentru organizațiile societății civile care activează în domeniul tuberculozei (TB) și HIV/SIDA. Acest proiect a fost inițiat și este finanțat de Fondul Global pentru combatere a SIDA , Tuberculozei și Malariei (FG). Faptul că, în rezultatul unui concurs deschis, Centrul PAS a fost selectat de către FG alături de cei 26 de furnizori chemați să acorde ajutor organizațiilor societății civile din întreaga lume demonstrează că acesta are o bogată experiență de muncă în domeniile date și dispune de specialiști calificați.

  Organizațiile societății civile antrenate în răspunsul TB pot solicita suport la realizarea în țară a unor analize situaționale în problemele enumerate, la elaborarea documentelor-cheie pentru FG sau a strategiilor colective de activitate pentru comunități etc. Solicitarea este expediată către FG, după care este adresată furnizorului celui mai calificat în domeniul solicitat pentru asistență. Asistența tehnică este de scurtă durată, iar experții pot fi antrenați pentru un termen de 30 de zile pe parcursul a 3 luni.

  La ora actuală, Centrul PAS acordă o astfel de asistență organizației nonguvernamentale „Gender și Dezvoltare” (“Gender and Development”) din Tadjikistan. Această organizație evaluase anterior obstacolele care limitau accesul la îngrijirea cu privire la tuberculoză a unor astfel de grupuri de risc cum sunt: PTHIV, PCDI, lucrătorii sexului comercial, peroanele eliberate din detenție. În această țară, sub auspiciul comunităților, sunt aplicate 3 instrumente de monitorizare a accesului la serviciile de îngrijire (community-led monitoring - CLM) care, deși permit realizarea  unor sarcini aproape identice – depistarea obstacolelor  apărute în fața persoanelor din grupurile menționate atunci când au nevoie de asistență medicală calificată și servicii de suport - au totuși un specific aparte atât din punct de vedere organizațional cât și economic.  Din această cauză apar diferite dificultăți chiar în procesul de întocmire a dărilor de seamă pentru donatori, de transmitere a informației către serviciul ftiziopneumologic etc. În scopul identificării unor mijloace mai eficiente de utilizare a datelor obținute cu ajutorul fiecăruia din cele 3 instrumente (OneImpact, ReAct, PreventTB), ONG-ul „Gender și Dezvoltare” s-a adresat pentru ajutor la FG.

  Centrul PAS a contribuit la selectarea a doi consultanți – unul național și altul internațional – care au confirmat problemele pe care le văd reprezentanții organizației date în situația curentă, au desfășurat activitatea de pregătire și au propus convocarea unei ședințe comune cu participarea tuturor părților cointeresate.  Se anticipează că, în cadrul ședinței, partenerii guvernamentali și organizațiile societății civile din Tadjikistan vor face schimb de experiență în ceea ce privește aplicarea fiecărui instrument de monitorizare, vor examina părțile bune și părțile slabe (analiza SWOT) și,  bazându-se pe acestea, vor elabora cu ajutorul experților recomandări care să conducă, dacă nu la unificarea, cel puțin la apropierea  indicatorilor de bază folosiți de către toate ONG-urile din țară în active domeniul TB și HIV/SIDA.

Mai multă informație despre accesarea suportului tehnic găsiți la adresa: https://www.theglobalfund.org/media/9228/fundingmodel_2020-2022strategicinitiatives_list_en.pdf

https://www.theglobalfund.org/media/10522/crg_technicalassistanceguidance_note_ru.pdf


Comentarii
Comentează