Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Paradox în stare de urgență: Guvernul a vrut păstrarea țigărilor în spațiul public pentru încă 1 an, deși tutunul e factor de risc pentru agravarea Covid-19: legea trebuie declarată neconstituțională

Paradox în stare de urgență: Guvernul a vrut păstrarea țigărilor în spațiul public pentru încă 1 an, deși tutunul e factor de risc pentru agravarea Covid-19: legea trebuie declarată neconstituțională

10.04.2020 16:51
7466
0 Comentarii

În afară de alte aspecte juridice și economice, organizațiile din domeniul sănătății atrag atenția că o modificare a Legii tutunului, operată cu scopul de a „susține cetățenii și activitățile de întreprinzător” nu reprezintă ceea ce se pretinde. De fapt, Guvernul nu a făcut nimic decât să mai permită încă un an agenților economici care vând produse din tutun să-și mai țină produsele la vedere, fiind accesibile și minorilor, deși o restricție în acest sens urma să intre în vigoare în acest an, din 20 mai. Astfel, modificarea termenului legal reprezintă un pericol în plus de sănătate publică, în special în această perioadă în care oamenii cu maladii cronice sunt puternic afectați de noul tip de coronavirus, iar fumatul este un important factor de risc. 

Astfel, prin legea din 2 aprilie, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, a fost modificat următorul articol din Legea privind controlul tutunului, iar măsurile luate nu au nicio legătură cu interesul public: 

Art. 25 (5) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun şi a produselor conexe în spaĠiile comerciale accesibile publicului. Lista produselor din tutun şi a produselor conexe disponibile pentru comercializare, cu indicarea preĠurilor acestora, imprimată pe hîrtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vînzător la solicitarea cumpărătorilor adulĠi. Prevederile prezentului alineat se aplică de la 20 mai 2020. 

Acum, în plină criză, Guvernul nu a făcut decât să amâne termenul de 20 mai 2020 cu „20 mai 2021”. Organizațiile din domeniul sănătății atrag atenție că modificarea este una nejustificată și, în special, periculoasă, întrucât populația este și așa afectată de maladii cronice, iar tutunul este un factor major de mortalitate în Republica Moldova. Oamenii, în special copiii și adolescenții trebuie protejați de expunerea la țigări și produse din tutun, prin interzicerea expunerii acestora în spațiul public. Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a expediat Curții Constituționale o opinie juridică în care explică de ce modificarea pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea nu corespunde cu scopul enunțat.

„Amânarea cu un an de zile a aplicării normelor juridice prevăzute de articolul 25 alineatul (5) din Legea nr. 278/2007 privind controlul tutunului echivalează, de fapt, cu continuarea încă pe parcursul unui an de zile a expunerii vizibile a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spaţiile comerciale accesibile publicului. Articolele 13 și 16 din Convenţia Cadru a OMS privind Controlul Tutunului (Legea Parlamentului RM nr. 124 din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului) şi Ghidul de implementare a Convenţiei prevăd interzicerea comprehensivă a tuturor formelor de reclamă pentru produsele din tutun, inclusiv a expunerii acestora în vitrinele de la locul de vânzare (Art.16 alin. 1., lit. (b) interzicerea vânzării produselor ce conţin tutun într-un mod care le face direct accesibile, cum ar fi pe rafturile magazinelor;, din Convenţia Cadru a OMS privind Controlul Tutunului). Afişarea produselor din tutun la locurile de vânzare cu amănuntul slăbește eficacitatea legii cu privire la interzicerea reclamei, stimulării vânzărilor articolelor din tutun şi activității de sponsorizare, desfășurate de către industria tutunului şi continuă să expună populația la influențele strategiilor de marketing aplicate de către aceasta pentru a spori vânzările şi consumul produselor din tutun”, se menționează în opinia juridică expediată Curții Constituționale.

„Astfel, expunerea vizibilă a produselor din tutun la locurile de vânzare cu amănuntul este o formă de publicitate la locul de vânzare, dar care nu se încadrează în prevederile legale prevăzute pentru interdicțiile de publicitate, promovare, sponsorizare a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora. Anume din această cauză Parlamentul a stabilit în articolul 25 alineatul (5) din Legea nr. 278/2007 interzicerea expunerea vizibile a produselor din tutun, a produselor conexe, a dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora în spațiile comerciale accesibile publicului, cu scop de a asigura măsuri legislative eficiente de protecție a minorilor. Chiar dacă declarativ promovarea țigărilor la punctele de comercializare vizează doar adulții și anume fumătorii, strategiile utilizate sunt atractive și pentru copii, iar în unele situații acestea sunt direcționate anume spre copii și adolescenți. În spațiile comerciale, toţi consumatorii, indiferent de vârstă sau de faptul că sunt sau nu fumători, sunt expuşi influenţei produselor din tutun, produselor conexe, dispozitivelor și a accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora, ceea ce stimulează fumatul”.

Este important de menționat că toți comercianții produselor din tutun au avut la dispoziție 5 ani pentru a se confirma prevederilor legale, respectiv nu poate fi invocată necesitatea de adaptare la noile condiții.

În același timp, nu poate fi neglijat faptul că studiile realizate în Republica Moldova atestă că marea majoritate a celor care fumează, au început această practică până la vârsta de 18 ani. Dintre elevii care au fumat vreo dată în Republica Moldova, 49,2% au început fumatul până la vârsta de 10 ani (54,1% - băieţi şi 40,5% fete). Acestea sunt statisticile, în condițiile în care statul și-a asumat să respecte dreptul cetățenilor său la sănătate.

„Conform Constituției RM copiii au dreptul la ocrotire specială și de un regim special de asistență în realizarea drepturilor lor (art.50 din Constituție). De asemenea, orice activități care le-ar dăuna sănătății sau care le-ar pune în primejdie dezvoltarea normală sunt interzise. Art.36 din Constituție garantează dreptul tuturor la ocrotirea sănătății. Prin urmare, Constituția stabilește regimuri speciale de protecție a drepturilor pentru copii și dreptul tuturor la ocrotirea sănătății”.

În Republica Moldova este îngrijorătoare răspândirea fumatului și a altor forme de consum al tutunului în rândul copiilor și adolescenților, în special la vârste din ce în ce mai mici. 

Dintre cei puțin peste 3,5 milioane de locuitori ai Moldovei, se estimează că în fiecare an, peste 5.500 de persoane decedează prematur din cauza bolilor cauzate de tutun, iar mai mult de 4.000 de copii (cu vârste cuprinse între 10-14 ani) și 701.000 de adulți (cu vârsta peste 15 ani) continuă să utilizeze tutunul în fiecare zi. De asemenea, costul economic al fumatului în Moldova este de 3.353 000.000. lei, acestea includ costurile directe legate de cheltuielile de asistență medicală și de costurile indirecte legate de productivitatea pierdută datorită mortalității și morbidității precoce. 

Aici puteți consulta textul complet:

Sursa foto: ryde.nsw.gov.au


Comentarii
Comentează