Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Ghenadie Turcanu a fost premiat de OMS pentru contribuția personală la controlul tutunului

Ghenadie Turcanu a fost premiat de OMS pentru contribuția personală la controlul tutunului

16.06.2020 11:11
7616
0 Comentarii

La sfârșitul lunii mai, a fost anunțat că Ghenadie Turcanu, Coordonatorul programului Centrului PAS, a devenit câștigătorul premiului anual al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) dedicat Zilei Mondiale fără Tutun 2020, pentru contribuția personală la controlul tutunului în Republica Moldova.


Acum câteva zile, domnul Țurcanu a fost personal medaliat de către echipa Organizației Mondiale a Sănătății din Moldova.

Aducem repetat felicitări mult stimatului Ghenadie Țurcanu pentru premiul binemeritat, suntem mândri de el și îi dorim putere și optimism inepuizabil în această luptă dificilă.

Ținem să menționăm că Ghenadie Țurcanu are mai mult de 30 de ani de experiență în domeniul asistenței medicale. Mai mult de jumătate dintre ei au fost dedicați promovării stilului de viață sănătos și politicilor de control al tutunului.
Domnul Țurcanu este unul dintre susținătorii ideii „Republica Moldova fără tutun”, de aceea este întotdeauna direct implicat în elaborarea de reglementări care vizează reducerea consumului de tutun în țară.
Cu participarea directă a lui Ghenadie Țurcanu, au fost introduse primele modificări ale Legii privind controlul tutunului, care a fost adoptată în 2015. El a monitorizat și a ridicat problema interferenței industriei tutunului în reglementarea politicilor din țară.

Ghenadie Turcanu receives WHO award for personal contribution to tobacco control

In late May, it became known that Ghenadie Turcanu, PAS Center Program Coordinator, became the winner of the annual award of the World Health Organization (WHO), dedicated to the World No Tobacco Day 2020 for his personal contribution to tobacco control in Moldova.

The other day, the medal was awarded personally to Mr. Turcanu by the country team of the World Health Organization in Moldova.

We repeatedly congratulate the distinguished Ghenadie Turcanu with a well-deserved award, we are proud of him and we wish him strength and inexhaustible optimism in this difficult struggle.

We would like to draw your attention to the fact that Ghenadie Turcanu has more than 30 years of experience in the field of healthcare. He devoted more than half of them to promoting healthy lifestyle and tobacco control policies.

Mr. Turcanu is one of the advocates of the idea of a “Tobacco-free Moldova”, therefore he is always directly involved in the development of regulations aimed at reducing tobacco consumption in the country.

With the direct participation of GhenadieTurcanu, the first amendments to the Law on Tobacco Control, which was adopted in 2015, were introduced. He monitored and raised the issue of interference of tobacco industry in the policy regulation of the country.


Comentarii
Comentează