Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Soluții de despăgubire pentru greșelile medicale în Republica Moldova: Ce este sistemul de despăgubire fără dovada vinei. Și de ce ajută medicii și pacienții, deopotrivă

Soluții de despăgubire pentru greșelile medicale în Republica Moldova: Ce este sistemul de despăgubire fără dovada vinei. Și de ce ajută medicii și pacienții, deopotrivă

16.05.2024 10:15
955
0 Comentarii

Sistemul de despăgubire a greșelilor medicale fără dovada vinei ar putea fi o realitate pentru Republica Moldova. Acesta implică plata compensațiilor morale și materiale în urma unor greșeli ce pot fi imputate medicilor, dar nu numai.

Pacienții ar putea beneficia de compensații materiale fără să fie târâți  ani întregi prin instanțe, iar medicii și-ar face munca fără să se teamă că ar putea ajunge la închisoare. Soluția este propusă, în cadrul unui studiu, de către Juozas Galdikas, fost expert în domeniul sănătății din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, conform modelului aplicat de Lituania începând cu ianuarie 2020. Studiul (LINK AICI) a fost publicat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Ce este conceptul fără dovada vinei

Conceptul „fără dovada vinei” permite pacienților să obțină despăgubiri fără a fi necesară demonstrarea vinovăției medicilor sau a instituțiilor medicale. Acest sistem este aplicat integral sau parțial în mai multe țări, printre care Noua Zeelandă, Finlanda, Norvegia, Danemarca, Suedia, parțial Franța și Belgia și, mai nou, Lituania. De ce ar fi nevoie de un asemenea sistem? Pentru că pacientul nu mai suportă pe umerii lui și pe banii lui greutatea de a demonstra vina unui lucrător medicali sau a unei instituții medicale pentru prejudiciul pe care l-a suferit. Ceea ce contează în sistemul fără vină sau din engleză „no-fould compensation” este exista prejudiciului, pacientul fiind compensat pentru prejudiciile morale și materiale suportate. Cuantumul despăgubirilor este stabilit de către o comisie specială din cadrul unei instituții independente, nou-create, sau în cadrul unei instituții existente. Pacientul nu trebuie să demonstreze că cineva anume i-a cauzat prejudiciul, iar lucrătorii medicali nu au motive să ascundă sau să mușamalizeze cazurile de malpraxis. Pacienții se pot totuși adresa în instanța de judecată dacă nu sunt mulțumiți de decizia Comisiei sau de mărimea despăgubirii acordate. 

Ce putem învăța din experiența Lituaniei 

Autoritățile din Republica Moldova au căutat în numeroase cazuri să aplice acasă politici inspirate din țările Baltice. În mare parte, datorită trecutului istoric comun, dar urmând și raționamente demografice, de exemplu. Modelul asigurărilor medicale obligatorii, implementat de Republica Moldova în anul 2002, de exemplu, este inspirat după modelul estonian. 

Acum Republica Moldova poate analiza experiența Lituaniei în gestionarea greșelilor și erorilor medicale, un model aplicat începând cu 1 ianuarie 2020 și care asigură cetățenilor lituanieni dreptul de a fi compensați pentru prejudiciile suportate în timpul sau ca urmare a unor proceduri medicale, fără să fie nevoiți să se adreseze în instanța de judecată. 

„Începând cu 01.01.2020, în sistemul lituanian de sănătate a fost introdus un model de despăgubire „fără dovada vinei”. Esența acestui model este următoarea: în primul rând, statul înființează un fond financiar pentru plata despăgubirilor speciale, la care toate instituțiile medicale plătesc o contribuție 

anuală cu un procent stabilit. În al doilea rând, în cadrul Ministerului Sănătății se înființează o comisie specială, responsabilă de acordarea acestor compensații. Comisia este prezidată de un reprezentant 

al Ministerului Sănătății, dar toți ceilalți membri ai Comisiei sunt reprezentanți ai medicilor și ai asociațiilor de pacienți. Pentru a-și asigura activitatea, Comisia invită medici specialiști să evalueze cererile pacienților. În al treilea rând, pacientul se poate adresa oricând instanței pentru a obține despăgubiri”, se arată în raportul publicat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Conform autorului studiului, în perioada 01.01.2020. - 01.01.2022, Comisia instituită special pentru examinarea cererilor pacienților a adoptat 14 decizii privind plata despăgubirilor către pacienți pentru daune materiale în sumă de 83.440 EUR și de 139.700 EUR – pentru daune morale. La 01.01.2022 Fondul pentru compensare dispunea de peste 7,6 milioane EUR în cont.

Această sumă se formează în felul următor – prestatorii de servicii medicale achită anual o contribuție - 5 cele mai mari instituții medicale din țară contribuie cu aproximativ 1,1 milioane de euro, 7 instituții medicale regionale contribuie cu aproximativ 0,5 milioane de euro, 62 de instituții medicale raionale contribuie cu 1,2 milioane de euro, 331 de alte instituții medicale contribuie cu aproximativ 1 milion de euro, iar toate celelalte 3.149 de instituții medicale contribuie cu aproximativ 0,5 milioane de euro. 

În baza experienței Lituaniei, Juozas Galdikas propune un concept care poate fi implementat și în Republica Moldova. Expertul propune ca să fie instituită o Agenție sau un Consiliu pentru Siguranța Pacienților în cadrul oficiul Ombudsmanului (Avocatului Poporului). Comisia ar putea avea 7 membri, dintre care doi reprezentanți ai instituțiilor medicale, 2 reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, iar în rest – profesioniști din domeniul medical, care au o reputație ireproșabilă.

Sistemul din Republica Moldova ar urma să funcționeze în modul următor:

1. Standardul de Compensare

Autorul studiului propune un standard de conformitate pentru compensații, care determină tipurile de daune ce pot fi compensate și procedura de evaluare a acestora. Standardul include daune evitabile (cum ar fi cele datorate abaterii de la protocoalele clinice) și inevitabile (de exemplu, complicații rare și complexe).

2. Comisia de Experți

Deciziile privind compensațiile se iau de o comisie de experți înființată la nivelul unei autorități publice (Ombudsman sau Avocatul Poporului). Această comisie evaluează cazurile și decide asupra compensațiilor conform standardului stabilit. Regulamentul de funcționare a comisiei este aprobat de Guvern.

3. Procedura de Aplicare

Pacienții sau reprezentanții lor trebuie să depună o cerere de compensație în termen de maxim un an de la data la care pacientul a luat cunoștință de prejudiciu și nu mai târziu de trei ani de la evenimentul cauzator de prejudiciu.

4. Răspunderea Civilă

Dacă un prejudiciu nu îndeplinește criteriile de compensare conform standardului, victima poate urmări despăgubiri prin mecanismele tradiționale de răspundere civilă, unde trebuie demonstrată culpa.

5. Recursul în Instanță

Deciziile comisiei pot fi contestate în instanță. Acest lucru permite o cale suplimentară de atac pentru pacienți, în cazul în care nu sunt mulțumiți de decizia comisiei.

6. Fondul de Despăgubire

Propunerea include crearea unui fond de despăgubire care să gestioneze și să finanțeze compensațiile acordate pacienților. Acest fond ar urma să fie creat și administrat de către Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), în baza unui regulament aprobat de Guvern.

„Conceptul are în vedere relațiile sociale legate de compensarea prejudiciilor aduse sănătății pacienților fără a utiliza asistența sistemului juridic și fără a stabili vinovăția unei persoane juridice sau fizice. Astfel, vor fi create condiții pentru ca medicii să nu-și ascundă greșelile, să nu mușamalizeze deficiențele sistemului de sănătate și ale științei medicale, să discute deschis despre posibilele riscuri 

cu pacienții sau cu rudele de încredere ale acestora atunci când aleg diagnosticul și tratamentul bolilor, să nu trimită pacienții la proceduri de diagnosticare și tratament inutile și să nu prescrie medicamente și consumabile medicale în exces pentru a se asigura împotriva unor posibile erori medicale sau de teama de a fi trași la răspunde#re civilă”, menționează în studiu expertul  Juozas Galdikas.

Sursa Foto: MoldNova/ Sandu Tarlev

Sursa: SanatateInfo.md


Комментарии
Добавить комментарий