Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Concept - Asigurarea împotriva erorilor medicale și despăgubirea pacienților în Republica Moldova

17.04.2024
 123

Acest material a fost elaborat în cadrul proiectului "Asigurarea drepturilor pacienților prin consolidarea Instituției Naționale pentru Drepturile Omului în RM", cu sprijinul Programului "Cooperare pentru dezvoltare și ajutor umanitar" al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania, prin intermediul Agenției Centrale de Management al Proiectelor din Vilnius. Șef de proiect prof. Juozas GALDIKAS.