Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Propunerea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) transmisă în adresa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu scop de realizare a prevederilor pct. 1.2.8. - ”3

24.01.2020
 710

Structura Raportului anual despre activitatea economico-financiară a instituției medico-sanitare cu autofinanțare, nonprofit şi a instituției medico-sanitare finanțate de la bugetul de stat elaborată şi aprobată” din Planul sectorial de acțiuni anticorupţie în domeniul sănătății şi asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anii 2018-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 892 din 12.09.2018.

Anexa la scrisoarea Centrului PAS nr. 051/2020 din 24 ianuarie 2020 - Descarcă