Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

O modificare din proiectul de lege care subordonează spitalele raionale Ministerului Sănătății, lăsată în umbră. „Trebuie scoasă din proiect”

O modificare din proiectul de lege care subordonează spitalele raionale Ministerului Sănătății, lăsată în umbră. „Trebuie scoasă din proiect”

23.12.2022 12:12
3079
0 Comentarii

O modificare prin proiectul de lege care subordonează spitalele raionale Ministerului Sănătății prevede următoarele: ”3. La articolul 351, alineatul (5), cuvântul „Guvern” se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătății.”;”.

La prima vedere această modificare din proiectul privind modificarea Legii ocrotirii sănătății nu atrage atenția, inclusiv și argumentele la acest subiect prezentate în Nota informativă la proiectul de lege - „În același timp, este necesară ajustarea prevederii legislative care prevede ca  Nomenclatorul serviciilor de îngrijire paliativă, regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității serviciilor care acordă îngrijire paliativă, precum și standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă se aprobă de către Guvern. Or, în timp ce toate celelalte servicii – de asistență medicală primară, urgentă, spitalicești, de reabilitare etc. sunt aprobate prin Regulamente de către Ministerul Sănătății, nu poate fi un singur tip de servicii, în cazul dat cel de îngrijiri paliative aprobat de către Guvern și contrapus celorlalte tipuri de servicii medicale, mai superior.

Într-un aviz al Centrului PAS prezentat în adresa Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, care a examinat proiectul de lege și care a atras atenția asupra modificării art.351 alin.(5) se constată că aceasta nu-și are loc în acest proiect de lege și nici nu trebuie acceptată de către Parlament. 

„Ne exprimăm dezacordul cu privire la această intervenție legislativă care, în primul rând, este decuplată de obiectul de bază al modificărilor fiind lăsată „în umbră”, fapt care determină a nu se pune în dezbateri și analiză de către factorii interesați. În cel de-al doilea rând, nu se acceptă conceptual această schimbare decizională de competență. Or, se constată că în raport cu alte reglementări de acest gen nu se intervine. Și aici cu titlu de principiu se va vedea că rămân nemodificate prevederile din articolele 361, 411, 511 ale Legii nr.411/1995, potrivit cărora:

  • Reglementările cu privire la organizarea asistenței medicale primare se aprobă de către Guvern;
  • Serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament și supraveghere în domeniul oncologic sînt acordate de către specialiști cu instruire în oncologie și hematologie, în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private, în conformitate cu actele normative aprobate de Guvern
  • Nomenclatorul serviciilor de sănătate suplimentare acordate copiilor, elevilor şi studenților în instituțiile de învăţămînt se elaborează de Ministerul Sănătății, în comun cu Ministerul Educației și Cercetării şi se aprobă de Guvern
  • Registrul național de cancer reprezintă un sistem complex de colectare, înregistrare și prelucrare a datelor legate de incidența, prevalența și mortalitatea prin cancer la nivel național, care cuprinde inclusiv date raportate de către instituțiile medico-sanitare publice și private. Registrul național de cancer este ținut de către instituția medico-sanitară publică Institutul Oncologic în conformitate cu Regulamentul aprobat de Guvern”, se arată într-un aviz transmis de Centrul PAS Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie.”, se menționează în avizul Centrului PAS. 

În același timp, Centrului PAS amintește că Regulamentul-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardele minime de calitate - servicii din domeniul ocrotirii sănătății finanțate din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală sunt  aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.55/2012 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate. De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2019 sunt  aprobate Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului specializat de intervenție în tulburări de spectru autist și a Standardele minime de calitate.

Reglementări similare pentru servicii din domeniul ocrotirii sănătății sunt stabilite în alte legi, de exemplu, Legea nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, care reglementează serviciile de intervenție timpurie (pentru copii) (incluse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală la Secţiunea a 3-a „Asistenţa medicală specializată de ambulator” la pct.16 lit.q)), care în conformitate cu art.44 alin. (4) din legea respectivă se finanțează din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală..., și care stabilește în art.44 alin. (5) următoarele: Regulamentul-cadru de activitate şi standardele minime de calitate ale serviciilor de intervenție timpurie se aprobă de către Guvern. Astfel prin Hotărârea Guvernului nr. 816/2016 este aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de intervenţie timpurie şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile de intervenție timpurie.

„Prin urmare, nu poate fi acceptat ca acte de aceeași valoare juridică să fie aprobate de instituții de nivel diferit, deoarece se încalcă principiul respectării ierarhiei actelor normative din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative”, subliniază autorii avizului.

„De asemenea, constatăm  cu îngrijorare, în Nota informativă la proiectul de lege, că această modificare lăsată „în umbră”, pentru serviciile de îngrijire paliative, este disproporționată în comparație cu alte servicii similare din domeniul ocrotirii sănătății reglementate în articolele 361, 411, 511 ale Legii nr.411/1995, în art. 44 al Legii nr. 60/2012, unde actele care reglementează organizarea și funcționarea acestora se aprobă de Guvern și nu de Ministerul Sănătății. Astfel, trezește suspiciuni faptul cum această modificare lăsată „în umbră” este prezentată într-un singur alineat în Nota informativă, care sfidează chiar și regulile de bună-cuviință. Este evident denaturată informația din Nota informativă la proiectul de lege, și anume „... servicii – de asistență medicală primară... sunt aprobate prin Regulamente de către Ministerul Sănătății...”. Această afirmație este una falsă deoarece, în conformitate cu art. 361 alin.(3) al Legii nr.411/1995, reglementările generale cu privire la organizarea asistenței medicale primare sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 988/2018 pentru aprobarea Regulilor de organizare a asistenței medicale primare. De menționat că și enunțul, din Nota informativă, prin care serviciile de îngrijire paliativă sunt considerate mai inferioare altor tipuri de servicii este în disonanță cu recomandările internaționale privind dezvoltarea serviciilor de sănătate. Conform ROADMAP Strengthening people-centred health systems in the WHO European Region: A Framework for Action towards Coordinated/Integrated Health Services Delivery (‎CIHSD). World Health Organization. Regional Office for Europe & Health Services Delivery Programme, Division of Health Systems and Public Health. (‎2013) serviciile de îngrijire paliativă fac parte din serviciile esențiale de sănătate de rând cu serviciile de reabilitare, îngrijire de lungă durată, tratament, diagnostic, profilaxie a maladiilor, promovare a sănătății și de protecție a sănătății, și nici unul dinte acestea nu este mai superior sau inferior decât altul”,  se mai arată în avizul Centrului PAS adresat comisiei parlamentare.

„În această ordine de idei, menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2021 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 s-a stabilit, în responsabilitatea Ministerului Sănătății și Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, la acțiunea 10.15.1. - Elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, a Nomenclatorului serviciilor de îngrijire paliativă şi a standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă, cu prezentarea spre examinare și aprobare de către Guvern. 

De asemenea, prin Decizia Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie (CPS-11 nr.2 din 3 mai 2022) s-a decis ca Ministerul Sănătății, Compania Națională de Asigurări în Medicină, în colaborare cu reprezentanții societății civile, în termeni urgenți să promoveze și să prezinte Guvernului spre aprobare proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea actelor normative menționate la art.351 alin. (5) al Legii nr.411/1995”.

Prin urmare, organizația solicită excluderea din proiect a modificărilor propuse la art.351 alin. (5) din Legea nr.411/1995, pentru a nu se abate de la principiile activității de legiferare, în special de la principiul respectării ierarhiei actelor normative, stabilite de Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative.

Avizul integral al Centrului PAS la inițiativa legislativă nr.459 din 12.12.2022 privind subordonarea spitalelor raionale Ministerului Sănătății pot fi consulate aici.

Sursa: Sanatateinfo.md


Comentarii
Comentează