Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB-REP 2.0: Promovarea îngrijirii de calitate TB centrate pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului

Prima întrunire regională a partenerilor în  activități de pledoarie a avut loc la Kiev în cadrul proiectului TB-REP

Prima întrunire regională a partenerilor în activități de pledoarie a avut loc la Kiev în cadrul proiectului TB-REP

30.09.2016 15:08
10222

Timp de trei zile, la 14-16 septembrie 2016, în sala de conferinţe „Veneţia” a hotelului „Rusi” din Kiev s-a desfăşurat întrunirea regională a partenerilor responsabili de activitățile de pledoarie în cadrul proiectului „Fortificarea sistemelor de sănătate pentru un control eficient al tuberculozei și tuberculozei rezistente în ţările Europei de Est şi Asiei Centrale”(TB-REP). Agenda întrunirii a inclus discutarea activităţilor realizate de la începutul proiectului în ţările-membre, rezultatelor analizei situaţionale a implementării modelelor de tratament ambulatoriu, precum şi un şir de sesiuni, destinate îmbunătăţirii abilităţilor de pledoarie ale organizaţiilor, care implementează proiectul. Interesul sporit față de acest proiect al agenţiilor internaţionale şi structurilor guvernamentale din  ţările-participante, poate fi constatat reieşind din faptul, că la prima sesiune a întrunirii au participat Vice-ministrul Sănătăţii al Ucrainei - Oxana Sivac, Managerul superior de portofoliu al Fondului Global pentru Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei - Gheorghii Sakvarelidze, directorul Centrului Ucrainean pentru controlul a maladiilor social-periculoase al Ministerului Sănătăţii al Ucrainei - Natalia Nizova, unul dintre conducătorii iCoaliţiei Europene de luptă împotriva tuberculozei Funny Voitzwinkler, Specialistul principal în programul de control al tuberculozei al Biroului regional pentru Europa al OMS , Martin van den Boom.

Toţi moderatorii evenimentului au remarcat caracterul inovaţional al proiectului TB-REP şi rolul acestuia în consolidarea societăţii civile în combaterea tuberculozei, precum și au subliniat că organizaţiile internaţionale şi guvernele ţărilor-participante susțin şi vor susține în continuare acest proiect, deoarece îl apreciază drept garanţie al succesului în combaterea tuberculozei în ţările Europei de Est şi Asiei Centrale. În total, la întrunire au participat aproximativ 40 reprezentanţi ai organizaţiilor, care au primit granturi orientate spre sensibilizarea opiniei publice în cadrul proiectului.

Prima zi de întrunire a fost dedicată analizei activităților realizate până la moment în cele 7 ţări, solicitările cărora au fost aprobate aproximativ cu un an în urmă. Stela Bivol, coordonator de proiect și director de programe la Centrul PAS a prezentat informaţii detaliate despre proiect şi desfăşurarea acestuia. Apoi, participanţii au luat cunoştinţă cu direcţiile de bază ale activităţii de sensibilizare a opiniei publice a Coaliţiei Europene de luptă împotriva tuberculozei (Marine Ejuryan) şi conceptul tratamentului ambulatoriu al tuberculozei, promovat de OMS în calitate de cea mai eficientă metodă de combatere a bolii în condiţii de extindere a formelor rezistente la medicamente (Martin van den Boom).

În a doua parte a zilei participanţii împreună cu reprezentanţii Coaliţiei Europene de luptă împotriva tuberculozei au discutat rezultatele analizei situaţionale a implementării modelului de tratament ambulatoriu al tuberculozei în diferite ţări, piedicile cu care se confruntă medicii-specialişti, şi au stabilit eventualele căi de implicare a societăţii civile în acest proces. Şedinţele plenare au fost succedate de lucrul în grup, iar discuţiile deschise şi libere au permis participanţilor să facă schimb de experienţă, să se consulte cu colegii, să primească răspunsuri la întrebările care apar în cadrul implementării proiectului.

A doua zi de întrunire a început cu întrebări „de ordin tehnic”. Membrii echipei Centrului PAS, care participă la administrarea proiectului, au explicat în detalii organizaţiilor-participante, regulile de întocmire a rapoartelor financiare şi de progres a activităților; au atras atenţia acestora asupra dificultăţilor întâmpinate la prima raportare, legate, în special, de nuanțele specifice în legislaţiile şi regulile financiare ale ţărilor, şi le-au ghidat cum să evite asemenea situații.

După aceasta, participanţii au revenit la subiectul de bază al acestei întruniri – sensibilizarea opiniei publice, tipurile şi metodele de realizare ale acesteia la nivele diferite. Majoritatea prezentărilor din ziua aceasta şi următoarea s-au bazat pe experienţa personală a vorbitorilor şi au permis participanţilor să înţeleagă modul de aplicare în practică a „calculelor” teoretice, cum să obţină succesul apărând interesele bolnavilor de tuberculoză şi familiilor acestora. Un interes deosebit au trezit prezentările domnului Maxim Demcenco (Poltava, Ucraina) şi Tsira Chakhaia (Georgia). Colegul din Ucraina a povestit detaliat şi cu emoţii despre faptul, cum activiştii din Poltava obţin finanţarea activităţii organizaţiilor care prestează servicii pentru bolnavii cu HIV, achiziţionarea medicamentelor antiretrovirale, susținerea beneficiarilor, şi a sfătuit ONG-urile care activează în domeniul combaterii tuberculozei cum pot aplica această experienţă. Reprezentanta Georgiei a dat câteva sfaturi utile referitor la unirea şi implicarea persoanelor afectate de tuberculoză, în activități publice.

A treia zi a început cu un briefing de presă la tema „Posibilităţile de tratare a tuberculozei fără spitalizarea pacienţilor”, în cadrul căruia reprezentanţii mass-media ucraineni s-au întâlnit cu reprezentanţii echipei de experţi: preşedintele Comisiei pentru Ocrotirea Sănătăţii a Parlamentului ucrainean, Olga Bogomoleţ; Vice-ministrul Sănătăţii al Ucrainei, Oxana Spivac; directorul executiv al Alianţei pentru Sănătate Publică din Ucraina, Andrei Klepikov; membra Camerei Lorzilor din Marea Britanie, Baronesa Alison Suttie; coordonatorul Reţelei de persoane afectate de tuberculoză din ţările Europei de Est şi Asiei Centrale, Xenia Şcenina şi directorul Centrului Ucrainean pentru controlul a maladiilor social-periculoase, Natalia Nizova. Experţii au explicat jurnaliştilor esenţa modelului de tratament ambulatoriu al tuberculozei, subliniind cost-eficiența şi latura umană a acestuia. Destul de emoţionante au fost discursurile persoanelor, care au avut de suferit din cauza tuberculozei – Olga Bogomoleţ, în familia căreia, remarcabilă în istoria Ucrainei, această boală a luat vieţile persoanelor apropiate; Xenia Şcenina, care a trecut prin dificultăţile tratamentului şi cunoaşte toate problemele legate de interacţiunea bolnavului de tuberculoză cu societatea. Prestaţia medicului Natalia Nizova a fost una elocventă şi convingătoare; în opinia sa anume modelul de tratament ambulatoriu al tuberculozei poate reprezenta garanţia succesului în acţiunile comunităţii medicale internaţionale în lupta cu această boală perfidă.

După comunicarea productivă cu presa, participanţii au primit explicaţii suplimentare referitor la implementarea modelului de tratament ambulatoriu de la Evghenia Gheliuh (Alianţa pentru Sănătate Publică din Ucrainei) şi Martin van den Boom (BR pentru Europa al OMS), au precizat încă o dată, ce înseamnă suportul acordat bolnavului de tuberculoză (patient centered care), şi, mai apoi, au obţinut câteva sfaturi practice de lucru cu parlamentarii de la Baronesa Alison Suttie şi colega sa, Secretar al Global TB Caucus, Rosanna Flurry.

Întrunirea s-a încheiat cu un „brainstorming” – discuţia despre paşii, pe care organizaţiileparticipante la proiect urmează să le întreprindă pentru atingerea scopului de bază al acestuia – implementarea pe scară largă a modelului de tratament ambulatoriu al tuberculozei şi consolidarea sistemelor de sănătate pentru un control mai eficient al tuberculozei.

În discursurile din cadrul întrunirii şi în adresările de adio, participanţii au fost practic unanimi şi au subliniat rolul important al acestui eveniment pentru dezvoltarea organizaţiilor pe care le reprezintă, îmbunătăţirea cunoştinţelor despre controlul tuberculozei, eventualele tipuri şi metode ale acestei activităţi, cât şi pentru unirea eforturilor ţărilor Europei de Est şi Asiei Centrale, în care problema tuberculozei este una actuală.

A trecut un an din ziua semnării contractului dintre Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi Centrul PAS – Recipientul Principal al grantului şi implementatorul proiectului TB-REP, un an de activitate organizaţională intensă, negocieri cu reprezentanţii ţărilor-participante, partenerii tehnici, organizaţiile care au aplicat pentru finațarea granturilor mici. Acum putem afirma că implementarea proiectului accelerează, iar organizaţiile societăţii civile vor juca rolul lor nu doar în reformarea serviciilor de tratament altuberculozei în ţările lor, ci şi în schimbarea atitudinii cetăţenilor faţă de tuberculoză şi de persoanele afectate de această boală.


Comentarii
Comentează