Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Propuneri la proiectul de lege care acordă împuterniciri Consiliului de administraţie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină să repartizeze, prin decizie proprie, între fonduri soldurile de mijloace băneşti ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, formate la începutul anului de gestiune.

18.04.2018
 1302

Prin prezenta, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) comunică despre examinarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative prezentat pentru discuții publice pe pagina web particip.gov.md  http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5226 și vine cu următoarele propuneri: