Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Opinie legală referitor la cadrul legislativ național în vigoare privind accesul la informația despre administrarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală

28.11.2017
 1436

Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (în continuare – Centrul PAS) a solicitat Biroului asociat de avocați „Efrim, Roșca și asociații” (în continuare - ERA):

elaborarea „unei expertize juridice succinte, bine documentate și argumentate, care va include o analiză a cadrului legislativ național, a practicilor și politicilor existente privind accesul la informația ce ține de procesul de distribuire a surselor financiare din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, distribuirea acestora și raportarea de către Casa Națională de Asigurări Medicale (în continuare - CNAM), dar și  de către instituțiile medico-sanitare publice și private contractate de către CNAM (inclusiv unitățile farmaceutice și alte entități care au primit bani din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală), privind utilizarea surselor financiare recepționate, prin contracte semnate anual și contracte adiționale.