Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Suport Ministerului Sănătății pentru elaborarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de intervenţie timpurie şi a Standardelor minime de calitate

30.12.2013
 393

Acest material apare în cadrul proiectului „Integrarea intervenției timpurii în cadrul  sistemelor socio-medicale existente în RM”, implementat de Centrul PAS cu suportul financiar al CIP “Voinicel”.