Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Suport pentru MS în elaborarea proiectului Analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectului legii farmaciei, proiectului Legii farmaciei și proiectului Notei informative la proiectul legii farmaciei

30.12.2022
 294

Necesitatea susținerii MS în elaborarea principiilor de bază ale organizării și funcționării sistemului farmaceutic și reglementării activității din domeniul farmaceutic a fost identificată urmare angajamentelor asumate de Guvern în armonizarea legislației medicamentului la reglementările și directivele europene, care implică necesitarea reglementării și a sistemului farmaceutic. Proiectul Analizei impactului în procesul de fundamentare a proiectului legii farmaciei, proiectul Legii farmaciei și proiectul Notei informative la proiectul legii farmaciei au fost elaborate în cadrul proiectului „Armonizarea legislației naționale în domeniul farmaciei la bunele practici internaționale”, implementat de Centrul PAS în colaborare cu Catedra de farmacie socială „Vasile Procopişin” a USMF „Nicolae „Testemițanu”, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.