Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

OPINIE JURIDICĂ: Daca Guvernul, prin actele sale normative, ce aprobă Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală și actele normative ce urmează a fi aprobate în conformitate cu prevederile art. 351 alin. (5) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995...

29.03.2022
 555

Acest material apare în cadrul proiectului „Consolidarea îngrijirilor paliative în RM” implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.