Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

OPINIE JURIDICĂ: Poate Guvernul, prin actele sale normative, ce urmează a fi aprobate în conformitate cu prevederile art. 351 alin. (5) din Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995, să excludă îngrijirea paliativă ce se referă la asigurarea suportului sociopsihologic pacienților paliativi și familiilor acestora...

29.03.2022
 440

Acest material apare în cadrul proiectului „Consolidarea îngrijirilor paliative în RM” implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Informațiile prezentate nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.