Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Adresare către Ministerul Sănătății în suportul elaborării Standardelor de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii de îngrijire paliativă specializată

26.01.2022
 903

N/A