Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Suport pentru MS în elaborarea Standardelor de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii de îngrijire paliativă specializată

26.01.2022
 1388

Necesitatea susținerii MS a fost identificată, urmare aprobării unanime de către deputații din Parlament a Legii nr.211/2020 pentru modificarea Legii ocrotirii sănătății nr. 411/1995, prin care îngrijirea paliativă a fost stabilită ca unul din tipurile de asistență medicală esențială, precum și urmare aprobării de către Guvern a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022 (Hotărârea Guvernului nr.235/2021), în scopul realizării acțiunii 10.15.1. - Elaborarea Regulamentului privind activitatea serviciilor de îngrijire paliativă, a Nomenclatorului serviciilor de îngrijire paliativă și a standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijire paliativă. Standardele de evaluare și acreditare a prestatorilor de servicii de îngrijire paliativă specializată au fost elaborate în cadrul proiectului ”Consolidarea îngrijirilor paliative în RM”, implementat de Centrul PAS, ANTP și ȘNMSP, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică.