Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Îndrumar de informare a prestatorilor de servicii în standarde și acreditarea serviciilor în contextul HIV

16.12.2020
 1465

Această publicație a fost elaborată de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în baza asistenței oferite de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Programul Comun al Națiunilor Unite privind HIV/SIDA (UNAIDS), în cadrul Planului Comun al ONU privind SIDA.