Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Propunerile Centrului PAS pentru Listele Naționale a Medicamentelor Esențiale pentru adulți și copii, Listele Naționale a Medicamentelor Esențiale pentru îngrijirile paliative - adulți și copii, în condiții de ambulatoriu, precum și pentru Lista de indicatori pentru monitorizare și evaluare al accesului la medicamente esențiale în condiții de ambulatoriu.

25.09.2020
 782

Aceste propuneri au fost elaborate în cadrul proiectului ‘’Facilitarea implementării eficiente și efective a cadrului regulatoriu aferent asigurării accesului populației la medicamente esențiale în condiții de ambulator’’, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova. Informațiile prezentate în aceste materiale aparțin în exclusivitate autorilor și nu sunt împărtășite neapărat de Fundația Soros-Moldova.