Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Banii din Sănătate, între public și secret

Banii din Sănătate, între public și secret

23.11.2017 10:58
6166
0 Comentarii

Chișinău, 23 noiembrie

CINE: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS)are onoarea de a invita reprezentanții mass-media la evenimentul de prezentare a analizei juridice „Cadrul legislativ național în vigoare privind accesul la informația despre administrarea Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală”. Analiza a fost realizată la cerea Centrului PAS de către Casa de Avocatură Efrim, Roșca și Asociații (ERA) și va fi prezentată în cadrul evenimentului.

CE: Analiza juridică ce urmează a fi prezentată include o cercetare a cadrului legislativ național, a practicilor și politicilor existente privind accesul la informația ce ține de procesul de distribuire a surselor financiare din mijloacele Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală, distribuirea acestora și raportarea de către Compania Națională de Asigurări în Medicină, dar și de către instituțiile medico-sanitare publice și private contractate de către CNAM (inclusiv unitățile farmaceutice și alte instituții care au primit bani din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală), prin contracte semnate anual și contracte adiționale.

 

UNDE: Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie 2017, ora 10:00 – 12:00, în incinta Hotelului Jolly Alon (sala de ședințe, etajul 1).

 

DE CE: Acest eveniment este important, deoarece vizează transparența modului în care sunt gestionate resursele din Sănătate, acumulate din plățile pentru asigurarea medicală, care este obligatorie pentru cetățenii Republicii Moldova.

CNAM este singura instituție abilitată prin lege să gestioneze banii acumulați din asigurarea  obligatorie de asistență medicală. Acest buget este în creștere în fiecare an. În anul curent acest buget a constituit  6141657,4 mii lei (6 miliarde 141 milioane 657 mii 400 lei ). Pentru anul 2018, Guvernul a aprobat Proiectul Legii Fondurilor la venituri în mărime de 6 659 025,2 mii lei (6 miliarde 659 milioane 25 mii 200 lei). Atât bugetul asigurărilor este în creștere, cât și instituțiile medicale private care beneficiază de bani publici, prin încheierea unor contracte anuale.

În total, peste 400 de instituții medico-sanitare publice și private și peste 200 de farmacii sunt contactate anual pentru a presta servicii medicale și farmaceutice. În pofida cadrului legal favorabil transparentizării, procesul de alocare, distribuire, contractare și raportare corespunde doar parțial principiilor declarate de transparență. Atât CNAM, cu structurile sale responsabile (Consiliul de Administrație), cât și instituțiile contractate de CNAM tind să ofere informații sporadice și incomplete, iar rapoartele financiare în mare parte nu sunt accesibile opiniei publice. Rapoartele CNAM privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală care se publică anual nu oferă informație dezagregată privind volumul de servicii și sumele alocate pentru fiecare instituție contractată. Ca rezultat nu este posibil de analizat dacă CNAM asigură echitate în distribuția și utilizarea banilor din sănătate pentru persoanele asigurate, evită dublările în contractarea serviciilor, în special prin contractarea instituțiilor private. Totodată, lipsa de transparență în distribuția banilor publici prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice și utilizarea lor de către aceștia generează eficiență și credibilitate scăzută, or domeniul sănătății este considerat, cu regret, încă unul vulnerabil în fața riscurilor de corupție.

Centrul PAS a solicitat CNAM în repetate rânduri să prezinte contractele încheiate între Companie și instituțiile medico-sanitare, însă informația continuă să rămână secretă, cu excepția doar a câtorva instituții care au publicat din propria inițiativă contractele sale cu CNAM. Din acest motiv, Centrul PAS a solicitat o analiză juridică a cadrului legal, care să ne ajute să găsim cele mai mari probleme în calea transparentizării acestui proces și propunerea unor soluții viabile.

Acest eveniment are loc în cadrul proiectului „Monitorizarea repartizării și utilizării banilor din cadrul Fondurilor Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală din Moldova”, finanțat de Fundația Soros-Moldova.

Vă așteptăm!

Persoane de contact:

Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe

Telefon: +373 22 22 63 43

E-mail: ghenadie.turcanu@pas.md


Комментарии
Добавить комментарий