Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

TB-REP 2.0: Promovarea îngrijirii de calitate TB centrate pe necesitățile persoanelor - de la noul model de îngrijire spre îmbunătățirea detectării precoce a TB-DR și a rezultatelor tratamentului

Semnarea Memorandumului de colaborare dintre PNCT și Organizațiile Societății Civile active în TB

Semnarea Memorandumului de colaborare dintre PNCT și Organizațiile Societății Civile active în TB

17.10.2016 15:33
8625

La data de 29 septembrie curent  a avut loc semnarea Memorandumului de Colaborare între Organizațiile Societății Civile (OSC) active în TB și Programul Național de Control al Tuberculozei.

Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău, în incinta Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”. La eveniment au participat reprezentanți ai Programului Național de Control în TB, Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate PAS, Fundației Soros-Moldova, Asociației Naționale a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova “SMIT” (mun. Bălți), Asociației Obștești „AFI” (mun. Chișinău), Asociației Obștești „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (mun. Bălți), Parteneriatului necomercial „Aktiv” (or. Bender), Centrului de Dezvoltare în Sănătate „AFI Anenii Noi” (or. Anenii Noi), Centrului de Asistență Socială „Casa Speranțelor” (or. Soroca), și ai Asociației Psihologilor din Tighina (or. Căușeni).

Scopul prezentului Memorandum constă în eficientizarea implicării organizațiilor societății civile drept parteneri de încredere în realizarea direcțiilor de acțiuni ale PNCT.

Conform spuselor Coordonatorului al Programului National de Prevenire si Control al Tuberculozei Ana Ciobanu, Memorandumul este un cadru de colaborare între Programul Național și Organizațiile Societății Civile cu câteva principii de colaborare, cel al participării, transparenței, egalității, independenței și confidențialității.

Viorel Soltan, directorul Centrului PAS a menționat că vede acest Memorandum ca un pas spre îmbunătățirea pledoariei și o conlucrare mai strânsă între organizațiile neguvernamentale  și Programul Național, o posibilitate pentru Republica Moldova de a modifica sistemul de sănătate pr orientarea serviciilor sale direct pe pacient. Astfel, acest Memorandum servește drept un mecanism care prin conlucrare comună orientează serviciile spre persoană.

Oxana Rucșineanu, director de programe al Asociației SMIT a menționat următoarele: „Reducând timpul petrecut în staționar și micșorând numărul de paturi, noi în principiu schimbăm statutul maladiei de tuberculoză și reducem stigmatizarea pacientului, iar tuberculoza nu este așa cum am perceput-o până acum. Astfel societatea va înțelege că pacientul de tuberculoză poate fi tratat eficient și în condiții de ambulatoriu”.

Prin semnarea memorandumului se menționează importanța consolidării implicării comunității și a organizațiilor societății civile în controlul tuberculozei și necesitatea fortificării relațiilor mutuale de cooperare.

Sursa: https://smitmd.wordpress.com/2016/10/04/semnarea-memorandumului-dintre-pnct-si-osc-urile-active-in-tb/

 


Comentarii
Comentează