Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Să ne oprim, să privim în urmă  - și cu noi forțe să ne concentrăm asupra sarcinilor propuse

Să ne oprim, să privim în urmă - și cu noi forțe să ne concentrăm asupra sarcinilor propuse

23.07.2018 17:00
5545
0 Comentarii

Proiectul TB-REP, care are scopul să reducă povara tuberculozei (TB) și să oprească răspândirea rezistenței la medicamente în 11 țări EEAC prin consolidarea sistemelor de sănătate în baza sporirii angajamentului politic de control al tuberculozei și prin punerea în aplicare a abordărilor centrate pe pacient, a parcurs deja mai mult de jumătate de drum*. Care au fost realizările înregistrate în perioada anterioară? Au reușit țările participante în proiect să implementeze reformele planificate? Ce mai rămâne de făcut în timpul rămas, astfel încât ideile și conceptele stabilite în proiect să devină realitate, iar populația țărilor participante să simtă schimbări pozitive în activitatea serviciilor de control al tuberculozei cu privire la relația personalul medical, în particular, și a societății, în ansamblu, față de pacienții care suferă de tuberculoză și familiile lor? Răspunsurile la aceste și alte întrebări au fost incluse în evaluarea intermediară a proiectului care cuprinde perioada ianuarie 2016 - 31 octombrie 2017.

Grupul care a lucrat la evaluarea proiectului a ajuns la următoarele concluzii:

  • Proiectul, așa cum a fost prevăzut, ține cont de nevoile și cerințele țărilor beneficiare, completează și implicit dezvoltă  programele naționale de control al tuberculozei și granturile naționale din partea FG. Pe măsură ce finanțarea donatorilor în regiune scade, importanța TB-REP devine tot mai relevantă. Datorită proiectului au fost identificate o serie de probleme în sistemele de sănătate, care împiedicau îmbunătățirea tratamentului și prevenirea tuberculozei în regiune, și ulterior acestea au fost abordate utilizând modele inovatoare de îngrijire a cazurilor de tuberculoză.
  • Datorită proiectului, comunitățile actualilor și foștilor pacienți de TB din aproape toate țările participante s-au implicat activ în transformarea nu doar a serviciilor de control al tuberculozei, ci și a sistemelor de sănătate în general. Persoanele afectate de epidemia TB nu mai sunt pacienți pasivi, dar participă activ în luarea deciziilor critice legate de controlul TB; nu se mai simt stânjeniți de boala lor și se implică din ce în ce mai mult în activități de informare și sensibilizare a opiniei publice și advocacy care vizează schimbarea situației actuale în tratamentul maladiei.
  •  A crescut interesul în sfera controlului TB în rândul organizațiilor societății civile. Și, în pofida faptului că mulți dintre ei își văd locul deocamdată doar în activitățile de informare a populației sau de suport al pacienților cu TB, a început procesul de implicare mai activă la formarea politicilor în domeniul sănătății, la dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de control al tuberculozei.
  •  Proiectul a devenit un catalizator în formarea de parteneriate cheie necesare pentru sporirea reală a controlul asupra tuberculozei și reformarea sistemelor de asistență a pacienților cu TB în țările participante și  a făcut posibilă realizarea schimbului de experiență între diverși experți implicați în reformele serviciilor de TB aflate la etapa de implementare sau planificare în regiune. Ei au început să abordeze complex problemele de control al TB și de îngrijire a pacienților cu TB  și, de asemenea, să utilizeze realizările altor țări. Proiectul a contribuit la o mai bună înțelegere a sistemului de sănătate și la stabilirea unor relații bune de lucru între ministerele de sănătate, ministerele de finanțe și / sau cumpărătorii de servicii de sănătate.
  • Colaborările constante cu conducerea țărilor participante și desfășurarea întâlnirilor la nivel înalt au făcut posibil ca subiectele legate de incidența și răspândirea TB, precum și problema controlului maladiei să fie incluse regulat pe agendele politice, iar necesitatea reformării sistemului de sănătate să fie recunoscută practic în toate cele 11 țări participante.

Desigur, multe procese sunt abia la început. Țările participante au fost (și sunt) în diferite condiții socio-economice. Tradițiile din sectorul sănătății, în general, și serviciile TB, în particular, s-au înrădăcinat de ani de zile. Dar, comparativ cu anul 2015, anul care a precedat lansarea proiectului, a fost posibil să se economisească 17% din bugetul regional pentru controlul tuberculozei. Acest rezultat a fost obținut datorită scăderii duratei medii de spitalizare și transferului pacienților din staționar la tratament în ambulatoriu. Și chiar dacă economisirea fondurilor nu este obiectivul principal al proiectului, acesta nu poate fi trecut cu vederea.

Fără îndoială, perioada de trei ani pentru un proiect care vizează dezvoltarea și punerea în aplicare a reformelor sistemice complexe, care au drept scop reducerea numărului excesiv de paturi, transferul serviciilor de îngrijire TB din staționar în ambulator, schimbarea modului de finanțare și punerea în aplicare a unor mecanisme inovatoare și eficiente pentru remunerarea lucrătorilor de sănătate, este prea mică. S-au făcut doar primii pași, în mod diferit în diferite țări și pentru ca finanțarea proiectului să poată continua, este necesar ca în timpul rămas să se depună toate eforturile pentru a realiza, dacă nu cele mai ambițioase, cu siguranță cele mai semnificative obiective trasate. Acest lucru va permite, pe lângă faptul de a demonstra donatorilor fezabilitatea proiectului, de a oferi țărilor participante  posibilitatea să se bucure de schimbările realizate, de a înțelege semnificația și importanța lor și, astfel, să le determine să rămână adepți și agenți ai reformei.

Echipa care a realizat evaluarea intermediară a proiectului a apreciat pozitiv activitatea desfășurată și a propus o serie de recomandări care vor contribui la finalizarea cu succes a proiectului. Textul integral al raportului de evaluare îl puteți vedea aici.     

* TB-REP este un proiect regional în domeniul controlului TB finanțat de Fondul Global pentru combatere a SIDA, tuberculozei și malariei și implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate din Republica Moldova (Recipientul principal) și Biroul Regional OMS pentru Europa (agenție de frunte specializată în asistență tehnică) în colaborare cu Coaliția Europeană pentru Controlul TB (prin intermediul Alianței pentru Sănătate Publică din Ucraina), Parteneriatul Stop TB și experți tehnici: Școala de Economie din Londra, Societatea Europeană de Boli Respiratorii,  Școala de Igienă și Medicină Tropicală din Londra. Proiectul a fost lansat în ianuarie 2016.


Comentarii
Comentează