Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Directorii de spitale și reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au discutat următorii pași pentru lansarea Fișei spitalelor și a primului sondaj al pacienților

Directorii de spitale și reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale au discutat următorii pași pentru lansarea Fișei spitalelor și a primului sondaj al pacienților

04.12.2017 8:35
4764
0 Comentarii

Reprezentanții Ministerului Sănătății, Protecției Sociale și Familiei, precum și directorii de spitale au participat astăzi la dezbaterile organizate de către Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu scopul îmbunătățirii și definitivării fișei spitalelor, precum și demararea primului exercițiu organizat la nivel național de chestionare a pacienților la externarea din spitale, organizate în cadrul unui amplu proiect de responsabilitate socială.

Unul dintre instrumentele de responsabilitate socială și promovarea unei decizii conștiente în materie de sănătate este Fișa de Informare a performanței spitalelor, care poate fi consultată deja în funcție de instituția medicală aleasă pe platforma destinată instituțiilor medico-sanitare din Moldova – Spitale.MD. Fișele conțin informații relevante privind performanța instituțiilor medicale, evaluată în baza următorilor indicatori generali:

  • Indicatori de eficiență
  • Indicatori de  volum de activitate
  • Indicatori de productivitate
  • Indicatori de eficacitate
  • Indicatori de notorietate
  • Indicatori de utilizare
  • Indicatori de severitate
  • Indicatori de calitate

Toți acești indicatori se traduc, la modul practic, în statistici medicale relevante care permit cetățenilor să analizeze performanța spitalelor și să ia decizii asumate. Informația din fișe urmează să fie simplificată în limbaj uzual și apoi acestea vor fi repartizate în 9 raioane de intervenție pacienților, utilizând metoda door-to-door.

Ulterior repartizării Fișelor de informare a performanței spitalelor, vor fi organizate pentru prima dată sondaje în alte 9 raioane de intervenție, la ieșirea pacienților din spitale. Sondajele au drept obiectiv fortificarea vocii cetățenilor și instituirea unor mecanisme de monitorizare participativă, care vor contribui ulterior la o mai strânsă colaborare dintre prestatorul de servicii și consumatorul de servicii medicale, la etapa de elaborare a politicilor, pentru îmbunătățirea calității ca și obiectiv final. Chestionarul va include întrebări standard referitor la calitatea serviciilor de care pacientul a beneficiat în spital, referitor la volumul de servicii, precum și referitor la atitudinea personalului medical. Chestionarul a fost deja consultat cu Compania Națională de Asigurări în Medicină, iar astăzi directorii de spitale au avut posibilitatea să-l analizeze și să vină cu propuneri de îmbunătățire a acestuia. La ședința de lucru au fost prezenți și reprezentanți ai Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, ai Consiliului Național de Evaluare și Acreditare  în Sănătate și alți parteneri interesați.

Ca și obiectiv final, Centrul PAS își propune realizarea și publicarea primului Barometru al Sănătății care urmează să fie realizat și definitivat în anul 2018.

Stela Bivol, director Centrul PAS:Responsabilitatea socială este mecanismul prin care Banca Mondială și-a propus să implice nu doar sectorul de sănătate, care este responsabil direct de elaborarea politicilor, dar și cetățenii, ca și actori care participă și au rol decisiv în luarea deciziilor publice. Responsabilitatea socială este importantă, deoarece cetățenii își doresc ca Guvernul să-i conducă spre bunăstare. Responsabilitatea socială, ca și măsură la nivel global, amplifică vocea cetățenilor, prin acordarea posibilității de a fi parte a mecanismelor de monitorizare participativă care să contribuie la elaborarea de politici care să ducă în final la îmbunătățirea calității serviciilor medicale. Rolul societății civile este crucial, în timp ce prestatorii de servicii sunt dublu expuși la presiunea de a demonstra performanță și servicii de calitate.

Ghenadie Țurcanu, coordonator de proiecte, Centrul PAS: Sondajele care urmează a fi realizate sunt foarte prețioase, în primul rând pentru conducătorii instituțiilor medicale, care vor utiliza rezultatele ca punct de pornire în procesul de îmbunătățire a organizării asistenței medicale în spital. Chestionarele sunt formulate în conformitate cu recomandările internaționale și adaptate condițiilor Republicii Moldova. Totodată, chestionarul a fost construit ca să asigure un nivel maxim de obiectivitate, fiind excluse cazurile când pacientul ar putea puncta pozitiv sau negativ instituția, pornind de la elemente subiective.

Notă: Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a semnat cu Banca Mondială, la 23 noiembrie 2016, amendamentul la Acordul de grant nr.TF018162 din 19 noiembrie 2014 cu privire la implementarea proiectului „Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”.

Proiectul are ca scop să asiste Guvernul Republicii Moldova în eforturile sale de a îmbunătăți guvernanța și eficiența în sistemul de sănătate, precum și de a crea  un mediu adecvat pentru implementarea intervențiilor de responsabilitate socială în Republica Moldova.

Proiectul urmărește să abordeze provocările actuale de guvernanță, care afectează livrarea eficientă a serviciilor de sănătate de bază în Moldova și va ajuta la accelerarea reformelor necesare. Obiectivul general de dezvoltare al Proiectului este de a informa utilizatorii serviciilor de sănătate din anumite raioane cu privire la performanța spitalelor și a clinicilor de îngrijire medicală primară într-o anumită rază de reședință a acestora, astfel încât aceștia să poată utiliza aceste informații pentru a lua decizii mai bune în ceea ce privește alegerea instituției medicale și calitatea îngrijirii pe care să o ceară de la aceste instituții.


Comentarii
Comentează