Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Dreptul de a muri demn și fără durere, încălcat în Moldova: medicamente gratuite, numai pe perioade limitate de timp și doar în anumite forme

Dreptul de a muri demn și fără durere, încălcat în Moldova: medicamente gratuite, numai pe perioade limitate de timp și doar în anumite forme

23.05.2023 12:13
1940
0 Comentarii

În legislația din Republica Moldova nu se face diferența dintre o maladie și îngrijirile paliative, care nu pot fi limitate în timp și care durează până când pacientul decedează. Acestea sunt o parte dintre concluziile unui raport care a analizat câte medicamente și în ce forme sunt disponibile în Republica Moldova pentru pacienții paliativi, dacă acestea sunt în corespundere cu recomandările internaționale și dacă statul este suficient de transparent atunci când publică date financiare despre cheltuielile legate de medicamentele compensate. Raportul a fost realizat de Rita Seicaș, specialist în sănătate publică și Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS).

Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală conține acum 14 DCI (Denumiri Comune Internaționale) pentru persoanele aflate în îngrijiri paliative: acidum acetylsalicylicum, dexamethasonum, dexketoprofenum, diclofenacum, ketoprofenum, meloxicamum, methylprednisolonum, paracetamolum, pentoxifyllinum, prednisolonum și spironolactonum, amitriptylinum, diazepamum și gabapentinum. 11 DCI pentru utilizare în îngrijirea paliativă în condiții de ambulator au fost incluse în listă pe parcursul anului 2022, iar de la începutul acestui an au mai fost incluse încă 3.

Accesul la medicamente pentru îngrijirea paliativă însă rămâne limitat în continuare pentru oamenii care cu boli sau condiții medicale incurabile. Există mai multe bariere, iar una dintre ele ține de limitarea în timp a accesibilității la aceste medicamente. Experții constată că în Republica Moldova nu există norme clare care să facă diferența dintre îngrijirea paliativă ca serviciu nelimitat în timp. Îngrijirea paliativă nu poate fi calificată nici ca tratament episodic sau ca maladie. Respectiv, accesul la medicamente nu poate fi limitat pentru 30 sau 40 de zile pentru un om care se află la sfârșitul vieții și care are nevoi complexe – de gestionare a durerii, de tratare a unor condiții adiacente etc.

În cazul nostru, ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, prevede limitări de timp pentru eliberarea medicamentelor. De exemplu, pentru cele mai recente medicamente incluse în listă, cum ar fi amitriptilinum - durata limită este de până la 6 luni, pentru diazepam – de până la 8 săptămâni, iar pentru gabapentinum – până la 4 săptămâni. 

„Reglementările normative stabilesc limitări în accesul la medicamente pentru durerea în cancer și pentru îngrijirea paliativă, fiind incluse în lista medicamentelor compensate pentru îngrijirea paliativă ca parte a tratamentului episodic în sala de tratamente/staţionar de zi, cabinet de proceduri şi la domiciliu, a unor maladii frecvent întâlnite în practica medicului de familie. Asistența în îngrijiri paliative nu poate fi calificată ca tratament episodic sau maladie, întâlnite frecvent în practica medicului de familie. Conform publicațiilor internaționale durata pentru asistență în îngrijiri paliative diferă și poate varia în dependență de maladii (oncologice și non-oncologice), tipul de servicii etc. În studiile internaționale se subliniază că oferirea îngrijirilor paliative cu cel puțin 3-4 luni anticipat decesului ar îmbunătăți calitatea vieții și micșora povara financiară pentru pacient. Astfel vedem necesar ca limita perioadei pentru prescrierea medicamentelor compensate în condiții de ambulatoriu să fie extinsă la 4-5 luni, pentru a diminua confuzul medicilor de familie responsabili de prescriere”, constată autorii studiului.

O altă barieră ține și de accesibilitatea medicamentelor din diverse grupe și forme terapeutice. Contrar recomandărilor OMS lista de medicamente compensate nu conține nicio Denumire Comună Internațională din următoarele tipuri:

  • antiemetice – nu este inclus nici un medicament. Antiemeticele sunt administrate în cazuri de greață și vărsături și sunt foarte necesare pentru pacienții cu cancer, de exemplu.
  • laxative – nu este inclus nici un medicament;
  • antidiareice– nu este inclus nici un medicament;
  • antipsihotice.

Autorii raportului mai constată că se atestă o lipsă a medicamentelor pentru alte simptome în îngrijirea paliativă, cum ar fi: Ibuprofen, Fluoxetinum, Haloperidolum, Hyoscini butylbromidum, Lactulosum, Loperamidum, Metoclopramidum, Midozolamum, Ondasetronum sau Senna.

În cazul preparatelor care există pe piață, se întâmplă ca acestea să fie disponibile într-o singură formă, ceea ce complică administrarea lor. Nu sunt incluse diverse forme farmaceutice pentru: Paracetamolum (soluție orală și supozitoare), Dexamethasonum (forme orale). Diazepamum (soluție injectabilă).

Suplimentar la lista de medicamente compensate, Ministerul Sănătății a inclus în listă în acest an și două dispozitive medicale pentru compensare - pungi colectoare pentru stome intestinale (colostome) și pungi colectoare pentru urostome. Acestea sunt cel mai des folosite de către pacienți și trebuie golite și schimbate de câteva ori pe zi. Și acestea însă sunt limitate cantitativ: pungile colectoare pentru urostome pot fi asigurate doar 45 de unități de persoană, iar pentru stomele intestinale - 90 unități.

În același timp, contrar recomandărilor OMS, lista medicamentelor compensate conține și denumiri care nu se regăsesc în protocoalele clinice naționale. Este cazul a două medicamente: Pentoxifylin comprimate și Spironolacton, comprimate. Autorii constată că există puține dovezi publice cu privire la argumentele științifice și economice care au stat la baza includerii anumitor medicamente în lista celor compensate.

„Deoarece nu este formata o practică de publicare pe pagina CNAM a deciziilor exhaustive ale Consiliului pentru Medicamente Compensate din fondurile AOAM și/sau raportului de evaluare a dosarelor pentru medicamentele spre compensare (extras), nu este clar cum a fost selectate medicamentele compensate pentru îngrijirile paliative. Decizia Nr. 3 din 14.06.2022 specifica cele 11 DCI deja incluse în listă pentru alte maladii și extinde aria de prescriere cu compensare 100%. De asemenea, în Registrul de evidență a cererilor pentru includerea medicamentelor în Lista celor compensate s-a propus, la 24.11.2022, pentru compensare 5 Denumiri Comune Internaționale la cererea Comisiei de specialitate Paliație a Ministerului Sănătății”.

Pentru acest an, CNAM a planificat cheltuieli în sumă de 79 de milioane de lei pentru îngrijirile paliative, cu 10 milioane de lei mai mult decât anul trecut. Totuși, experții atenționează că nu există acum estimări clare ale autorităților cu privire la necesarul de medicamente pentru paliație, pentru că nu există date dezagregate privind nevoia de un anumit tip de medicament, forma farmaceutică a acestuia și nici zona administrativă de unde este procurat cel mai des. Astfel, ar putea exista cel puțin o cartografiere a nevoilor pacienților paliativi în aspectul de medicație.

Autorii studiului au emis și o serie de recomandări pentru autorități, care să înlăture barierele de acces la medicamente pentru oamenii aflați în îngrijiri paliative:

  • Revizuirea listei medicamentelor compensate din fondurile AOAM pentru îngrijirea paliativă ținând cont de recomandările OMS și a Protocoalelor Clinice Naționale.
  • Optimizarea cheltuielilor pentru compensarea medicamentelor pentru îngrijirea paliativă prin includerea medicamentelor evaluate în baza criteriilor: eficacitate, inofensivitate și cost-eficacitate la luarea deciziilor. Exemplu – includerea medicamentelor atât după DCI, cât și caracteristicele sale recomandate de OMS, ca prim pas în cascada deciziilor.
  • Revizuirea mecanismului de asigurare cu medicamente compensate pentru îngrijirea paliativă, prin transferarea listei de medicamente pentru îngrijirea paliativă de la Capitolul II la Capitolul I al Listei compensate aprobate în Anexa nr.1 la OrdinulMS/CNAM nr.605/133/2022 cu privire la medicamentele şi dispozitivele medicale compensate din fondurile AOAM
  • Sporirea transparenței pentru finanțele alocate pentru medicamentele destinate pentru îngrijirea paliativă și debursările faptice cu dezagregare per medicament+doză+formă farmaceutică și per raioane/municipii și indicatorii de monitorizare a nivelului de acoperire cu medicamente a pacienților care au nevoie de îngrijiri paliative.
  • Îmbunătățirea transparenței pentru procesul organizațional prin publicarea anunțurilor pentru prioritățile de compensare, completare a Listei M. Compensate pentru anul viitor și a deciziilor Consiliului MS separat la loc vizibil atât pe pagina–web oficială a MS cât și a CNAM.

Sursa: www.sanatateinfo.md

 


Comentarii
Comentează