Acasă

Center For Health Policies and Studies

Accesul la medicamente compensate în Republica Moldova

5/3/2015
 5107

Asigurarea accesibilitatii la medicamente este una din prioritatile politicilor de sanatate ale statului. Acest studiu a fost realizat de Centrul pentru Politici si Analize in Sanatate în premiera pentru a avea o în?elegere ampla despre contribu?ia sistemului de compensare a medicamentelor la accesul la medicamente în Republica Moldova. Cercetarea opiniei consumatorilor de medicamente privind accesul la medicamentele compensate si a factorilor de decizie si a implementatorilor sistemului de compensare a medicamentelor a fost executata de catre Magenta Consulting. Studiul a fost posibil gratie  suportului financiar din partea Fundatiei Soros-Moldova Programul Sanatate Publica ?i Programul Buna Guvernare.