Acasă

Центр политики и исследований в здравоохранении

Declarație de presă

Declarație de presă

08.09.2016 8:44
6995
0 Comentarii

În legătură cu articolul publicat de portalul today.md „Centrul PAS a luat milioane de la Banca Mondială, dar a uitat să-i utilizeze conform destinaţiei”, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate vine cu următoarele precizări pentru opinia publică:

Jurnaliștii redacției today.md, în articolul din 1 septembrie 2016, prezintă informații nefondate și neargumentate privind proiectul „Promovarea responsabilității sociale participative pentru un sistem de sănătate performant”. Acest proiect a fost câștigat de Centrul PAS în cadrul unui concurs global la care au participat ONG-uri din 34 de țări și au câștigat doar 8, între care și Centrul PAS din Republica Moldova. Materialul jurnalistic este abordat unilateral și tendențios, având drept scop defăimarea imaginii Centrului pentru Politici și Analize  în Sănătate (Centrul PAS) și a directorului Viorel Soltan. În mod vădit este încălcat Codul Deontologic al Jurnalistului - autorii nu au solicitat informații despre proiectul Băncii Mondiale nici de la directorul Centrului PAS și nici de la donator, punând, însă, la îndoială corectitudinea organizației internaţionale în ceea ce privește selectarea și desemnarea câștigătorilor de proiecte. Cităm: „În acest caz, este dubios faptul că Banca Mondiala a admis lipsa de transparență la desemnarea câștigătorului, dar mai ales că nu a întreprins nimic pentru a monitoriza ce se întâmplă cu acești bani”.

Cu privire la citata ”În baza regulamentelor existente, câștigătorul urma sa fie desemnat de către o comisie mixtă, formată din reprezentanții Băncii Mondiale, a Guvernului și a Ministerului Sănătății. Totuși, acest lucru nu s-a întâmplat, iar oficialii ministerului Sănătății au fost doar informați despre faptul că, Centrul PAS a fost desemnat drept câștigător” relatăm următoarele:

-       Conform Regulamentului, câștigătorul acestui concurs, administrat de programul Băncii Mondiale din Washington „Global Partnership for Social Accountability (GPSA)” a fost desemnat de către Comitetul de Administrare GPSA, urmare a deciziei comisiei internaționale de selecție. Guvernul Republicii Moldova a fost informat despre această decizie, iar prin scrisoarea Nr.0105-77 din 16.04.2014 Prim-ministrul Republicii Moldova a informat Banca Mondială că susține pe deplin proiectul Centrului PAS, acesta înscriindu-se în prioritățile și viziunile strategice ale Guvernului.

Referitor la informațiile din articol, cităm: “Centrul pentru politici și analize în sănătate (PAS) a primit, în primăvara anului 2014, peste 800 de mii dolari în urma unui proiect finanțat de Global Partnership for Social Accountability (GPS) și Banca Mondială. Cele peste 15 milioane de lei urmau să fie utilizate pentru fortificarea organizațiilor neguvernamentale în domeniul sănătății” relatăm următoarele:

-       De fapt, Centrul PAS, în baza contractului semnat cu Banca Mondială a primit prima tranșă de 255 492 dolari SUA în luna aprilie 2015. Banii urmau să fie utilizați pentru monitorizarea performanței instituțiilor spitalicești, consolidarea sistemului de plată bazat pe performanță în asistența medicală primară, crearea mediului favorabil dialogului public și facilitarea schimbului de informație pentru a spori eficacitatea intervențiilor. Pe motiv de modificare a echipei de țară a Băncii Mondiale și altor evenimente politice din perioada 2015–2016, acest proiect a fost supus mai multor discuții și reorganizări, varianta finală a acestuia este la moment în proces de aprobare la Banca Mondială. Centrul PAS depune tot efortul pentru ca acest proiect să fie implementat cât de curând posibil.

La fel, referitor la: “Centrul PAS, beneficiar de lux. În ultimii zece ani, Centrul PAS a obținut din proiecte miliarde de lei. Pentru combaterea HIV/SIDA 43 de milioane de dolari, pe tuberculoză 46 de milioane de dolari și pentru securitatea transfuzională șase milioane de euro” argumentele noastre sunt următoarele:

-       Centrul PAS este o asociație obștească, instituție privată non-profit înregistrată la Ministerul Justiției pe 9 aprilie 1999 cu numărul de înregistrare 0941 și activează în Republica Moldova deja de peste 17 ani. Scopul nostru este de a contribui la dezvoltarea unei societăți democratice, promovarea unui sistem social și de sănătate axat pe individ, elaborarea, analiza și dezvoltarea politicii sociale și de sănătate.

-       Pentru activități de combatere HIV/SIDA Centrul PAS a utilizat aproximativ 24.5 milioane dolari SUA și pentru controlul tuberculozei 16.0 milioane dolari SUA. Proiectul îndreptat spre Prevenirea Hepatitelor Virale în Republic Moldova, unul dinte componente fiin și securitatea transfuzională, finanțat de Fondul de Investiții Sociale al Japoniei prin intermediul Băncii Mondiale pentru 2009-2010, a fost în valoare de 1,4 milioane dolari SUA.

-       Toate aceste proiecte au fost implementate cu succes de Centrul PAS și, în această privință, au existat multiple note informative publice din partea donatorilor. Fiecare bănuț din aceste granturi a fost cheltuit conform planului de procurări și verificat de-a lungul anilor de către companii de audit internaționale cu renume. De altfel, Centrul PAS este singura organizație neguvernamentală din domeniu, care își publică pe pagina web toate raporturile narative, financiare și bilanțurile contabile anuale care sunt subiectul auditului din partea organizațiilor internaționale de audit acreditate de Banca Mondială.

Nu este pentru prima dată când jurnaliștii acestui portal prezintă informații neverificate și nefondate. Acest lucru vorbește despre faptul că autorul articolului o face din neștiință sau cu rea voință, având în vedere că au mai fost publicate o serie de materiale, care dezinformează opinia publică privind activitatea Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate. În acest context, potrivit legislației în vigoare și conform Codului Deontologic al Jurnalistului și a Legii privind libera exprimare, am solicitat portalului today.md să dezmintă informațiile false publicate, pentru a se evita speculațiile privind corectitudinea implementării proiectelor în domeniul sănătăţii de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a acționa instituţia media în judecată.


Комментарии
Добавить комментарий