Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

Tuberculoza în Moldova: cunoștințe, atitudini și practici ale populației generale și ale populației cheie afectate, 2017


12.01.2018 11:04

Raportul dat prezintă rezultatele unui sondaj realizat pe două segmente de eşantion: populație generală (eșantion probabilistic, reprezentativ național, nr. respondenți – 1226) și populație-cheie afectată (nr. respondenți – 513). Scopul realizării studiului a vizat evaluarea nivelului de cunoștințe, atitudini și practici privind profilaxia şi combaterea tuberculozei în rândul segmentelor enumerate. Prezentul sondaj a fost realizat peste 5 ani de la precedentul studiu similar (2012) și pentru prima dată a cuprins și reprezentanți ai grupurilor de risc: migranți, persoane care trăiesc cu HIV, persoane utilizatoare de droguri, persoane fără adăpost și deținuți.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea controlului tuberculozei în Republica Moldova”, finanțat de Fondul Global de combatere a SIDA, tuberculozei și malariei.