Acasă

Centrul pentru politici și analize în sănătate

A fost lansată prima platformă care monitorizează cum sunt gestionați banii în sănătate – Banii Tăi în Sănătate

A fost lansată prima platformă care monitorizează cum sunt gestionați banii în sănătate – Banii Tăi în Sănătate

23.06.2018 13:11
6186
0 Comentarii

Centrul PAS a lansat prima bază de date - Banii Tăi în Sănătate – unde se poate monitoriza gradul de transparență financiară a prestatorilor de servicii medicale contractați de CNAM și a instituțiilor medico-sanitare finanțate de la buget. Scopul acestei Platforme online este de a promova transparența distribuției banilor publici de către CNAM și de a oferi șansa responsabililor din sănătate să devină și mai transparenți în ceea ce privește modul de cheltuire a banilor publici în sistemul de Sănătate, pornind de la deciziile Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și continuând cu toți actorii din sistemul public și privat care gestionează fonduri publice.

Scopul acestei Platforme online este de a promova transparența distribuției banilor publici de către CNAM și de a oferi șansa responsabililor din sănătate să devină și mai transparenți în ceea ce privește modul de cheltuire a banilor publici în sistemul de Sănătate, pornind de la deciziile Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) și continuând cu toți actorii din sistemul public și privat care gestionează fonduri publice.

Platforma online permite monitorizarea asigurării transparenței banilor publici de către CNAM și de către toți prestatorii de servicii medicale, indiferent de tipul de proprietate. Banii Tăi în Sănătate mai permite de a monitoriza gradul de transparență a activității economico-financiare a instituțiilor medico-sanitare.

Astfel, cei interesați vor putea vedea pe pagina web care prestatori de servicii medicale se conformează legii și publică contractele semnate cu CNAM, inclusiv rapoartele despre activitatea economico-financiară. Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală îi obligă pe prestatorii de servicii medicale să publice informația din contractele semnate cu CNAM pe paginile lor web. Majoritatea acestora însă nu respectă aceste prevederi. Doar 27% dintre prestatori de servicii medicale au plasate pe paginile lor web asemenea informații. Acestea lipsesc de pe majoritatea paginilor web ale instituțiilor medicale publice și cu desăvârșire – pe cele ale privaților.

Mai mult, până acum Consiliul de Administrație al CNAM nu a publicat nicio decizie pe site-ul companiei, deși este obligat să facă acest lucru.

În consecință, lipsa de transparență în cheltuirea banilor publici din FAOAM duce la cheltuirea, de multe ori, nerațională a banilor publici, favorizarea anumitor actori printre prestatorii de servicii medicale și, în consecință, la inechitate în distribuție și acces la servicii medicale de calitate. De asemenea nicio instituție medico-sanitară finanțată din bugetul de stat nu a publicat rapoarte de activitate economico-financiară pentru anul 2017 pe paginile lor web.

Banii Tăi în Sănătate a fost creat în cadrul proiectului „Monitorizarea repartizării și utilizării banilor din cadrul Fondurilor Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală din Moldova”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar a Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.

De asemenea, va fi prezentată analiza juridică a prevederilor art. 12 alin. (3) lit.  g) din Legea nr. 1585 din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, potrivit cărora Compania Naţională de Asigurări în Medicină este obligată să publice pe pagina sa web oficială, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale), informația privind numărul și data contractului semnat cu prestatorul de servicii medicale, privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate. În speţă, analiza juridică se referă la următorul extras din norma indicată – „…privind spectrul și tipul serviciilor medicale contractate, precum și cea referitoare la volumul și modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale contractate”.

Evenimentul de lansare a Platformei – Banii Tăi în Sănătate, a avut loc în data de 11 iunie, ora 10.00-12.00, hotelul Joly Alon din str. Maria Cibotari 37.

 


Comentarii
Comentează